banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Modernizácia priestorov i služieb

Mestská knižnica zavretá dlhšie ako sa predpokladalo...

 

Čitatelia a priaznivci Mestskej knižnice Ľ. Štúra určite zaregistrovali, že v súčasnosti sú jej brány pre verejnosť zatvorené. Dôvodom je modernizácia jej priestorov z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia ale aj z rozpočtu mesta.

 

V  rámci renovácie sa vymieňa podlahová krytina v  oddelení beletrie a  vo vstupnej časti, časť priestorov bude vyma- ľovaná, vo vstupnej časti pribudnú nové obslužné pulty, ktoré budú o. i. svojou výškou konečne prispôsobené aj tým najmladším čitateľom. Vďaka finančným prostriedkom z  Fondu na podporu umenia vo výške 3000 eur, ale aj mesta Bánovce nad Bebravou vo výške 1360 eur sa tak mestská knižnica napokon dočkala renovácie aspoň časti jej priestorov. V minulom roku dokonca prebehla výmena okien na časti budovy, takže bánovská knižnica postupne dostáva nový šat. Vďaka dotácii mesta Bánovce nad Bebravou vo výške takmer 3000 eur v tomto kalendárnom roku budú môcť pracovníčky knižnice využívať novú výpočtovú techniku, ktorá uľahčí a  hlavne urýchli vybavovanie jednotlivých výpožičiek. Internetové služby budú vďaka rýchlejšiemu pripojeniu pre verejnosť dostupnejšie a kvalitnejšie. Pôvodný predpoklad uzavretia knižnice bol tri týždne. Vzhľadom k  tomu, že sa na rekonštrukčných prácach podieľajú aj zamestnanci Mestského kultúrneho strediska, ktorí súčasne zabezpečujú jeho činnosti, knižnica bude musieť byť zatvorená dlhšie ako sme predpokladali. Napriek tomu, pracovníčky knižnice sa snažia požiadavky čitateľov vybavovať aspoň telefonicky, príp. e-mailom. Veríme, že priaznivci knižnice budú trpezliví a  počkajú na dokončenie všetkých prác, aby sa čoskoro mohli tešiť z  nových pekných priestorov.

 

Zuzana Janáčová, BKC

 

Zdroj: Bánovské noviny č. 47 - 4. december 2017

Zimný štadión zatvorený!

Otvorenie zimného štadióna pre zimnú sezónu 2017/2018 bolo úlohou, ktorou sa mesto a jeho predstavitelia zaoberali od januára. Primátor Marián Chovanec sa osobne stretol s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja Martinom Kohútom, aj s inými osobnosťami hokejového športu v snahe získať pre naše mesto mimorozpočtové finančné prostriedky potrebné na skolaudovanie zimného štadióna. Podaným žiadostiam o poskytnutie dotácie nebolo doteraz vyhovené.

 

V  roku 2017 nebolo v možnostiach mesta investovať do dokončenia takmer 750 tisíc eur z  vlastných zdrojov. Táto suma je totiž potrebná na skolaudovanie súčasnej stavby. Zimný štadión bol v  minuloročnej sezóne, na základe povolenia dotknutých orgánov, spustený do skúšobnej prevádzky. Napriek tomu, že skúšobná prevádzka bola úspešná, zimný štadión stále zostáva stavbou a  pre bezpečnosť občanov, ktorá je na prvom mieste, nie je vhodné jeho spustenie.

 

Po viacerých rokovaniach na poslednom zasadnutí mestskej rady k  problému zaujali stanovisko i  poslanci a  jednoznačne neodporučili spustenie tohtoročnej prevádzky. Vyjadrili presvedčenie, že hospodárenie roka 2017 skončí s  prebytkom, ktorého časť bude možné v roku 2018 použiť aj na postupné dokončovanie zimného štadióna. Vysoké nároky na finančné prostriedky vyplývajú aj zo zmeny legislatívnych požiadaviek. Vtedajšie riešenia už dnes nezodpovedajú súčasným normám. Jednou z  najväč- ších položiek rozpočtu bola vzduchotechnika, ktorá bola realizovaná v  roku 2016. Faktom tiež je, že Bánovce nad Bebravou sa pred rokmi rozhodli postaviť zimný štadión, nie tréningovú halu, ktorá si vyžaduje neporovnateľne menšie investície. Mesto si uvedomuje záujem verejnosti o  korču- ľovanie a hokej, preto v prí- pade priaznivého počasia plánuje vybudovať prírodné vonkajšie klziská.

 

Tlačová správa mesta

 

Zdroj Bánovské noviny č. 46 - 27. november 2017

Fotoklub Rokoš v celoslovenskej súťaži

V piatok 10. novembra 2017 sa v piestoroch Žilinského samosprávneho kraja konala vernisáž výstavy súťaže Petzvalov mapový okruh fotoklubov.

 

Systém súťaže je založený na tom, že amatérski fotogra združení vo fotoklube vytvoria kolekciu z pätnástich fotografií-  mapu – a tá putuje z klubu do klubu, kde ju hodnotia členovia súťažiacich klubov. Po skončení sa body sčítajú a vyhráva fotoklub, ktorý získa najviac bodov. Rovnako sa vyhodnocujú aj fotografie. V XXIII. ročníku súťažilo 15 slovenských fotoklubov a  225 fotografií od 139 autorov. Bánovský Fotoklub Rokoš, ktorý pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku a  aktuálne združuje 14 členov, obsadil spomedzi pätnástich súťažiacich fotoklubov pekné šieste miesto.

 

Na prvom mieste skončil fotoklub GAMA zo Žiliny, ocenený medailou od Slovenského zväzu fotografov, druhé miesto patrí fotoklubu HEXAGON z Nových Zámkov a tretie fotoklubu GRANUS Podbrezová. Z  225 fotografií získala najvyšší počet bodov a  medailu Slovenskej federácie fotografov, ktorú odovzdal jej predseda Ľubomír Lošonský, fotografa Lofoty od Borisa Kopaja z fotoklubu HEXAGON Nové Zámky. Druhá najlepšia fotografia Oravská Auróra je od žilinského fotografa Miroslava Pfliegla z  fotoklubu GAMA. Autorom tretej najlepšej fotografie Airshow je Drahomír Grábis z fotoklubu AMFO Zvolen. Najlepšie umiestnenie člena bánovského fotoklubu medzi jednotlivými fotografiami získali fotografie Tomáša Pauleho s  názvami Spiaca krása a Heksenšús, ktoré skončili na 15. a 16. mieste. Výstavu najzaujímavejších fotografií z  tohtoročnej súťaže Petzvalov mapový okruh fotoklubov si môže široká verejnosť pozrieť vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja do 30. novembra 2017 každý pracovný deň od 8. do 16. hodiny.

Zdroj - Bánovské noviny č. 45 - 20 november 2017

Zuzana Janáčová, MsKS

Okolím Bojkovíc

 

Bojkovice – Nový Světlov – Skalky – Komňa

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť (Lopenícka hornatina).

 

Východiskový bod: Bojkovice, zastávka ČSAD, stanica ČD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Komňa, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Bojkovice – Nový Světlov ¼ hod. – Valy 1 hod. – Modrá voda ½ hod. – Komňa ½ hod.

 

Spolu: 2 ½ hod.

 

Prevýšenie: 190 m.

 

Náročnosť: Nenáročná menej ako poldenná túra zameraná na kultúrno – historické pamiatky moravskej časti Bielych Karpát. Výlet sa začína návštevou romantického zámku Nový Světlov a končí v Komni, rodisku J. A. Komenského, kde sa možno oboznámiť s jeho životom a dielom. Krátke úseky trasy vedú po verejných cestných komunikáciách. Turistické značkovanie je prehľadné. Na rázcestí poniže zámku Nový Světlov treba opatrne prechádzať po krátkom úseku rušnej cestnej komunikácie.

 

Základná trasa: Na výlet sa vydáme z malebného mestečka Bojkovice (280 m). Trasa sa začína v centre pri obchodnom dome. Po zelenej turistickej značke vykročíme smerom na západ. Pri železničnej stanici opustíme rušnú ulicu a po strmom lesnom chodníku vystúpime na vyvýšeninu, na ktorej stojí zámok Nový Světlov (320 m). V 15. storočí bol gotickou pevnosťou, v roku 1576 ho prestavali do renesančnej podoby. Názov bývalého hradu pochádza od strážnej, resp. signalizačnej funkcie, pretože z neho pomocou ohňových svetiel oznamovali prichádzajúce nebezpečenstvo. Súčasnú romantickú podobu v štýle tzv. tudorovskej gotiky zámok nadobudol v polovici 19. storočia. Sídli v ňom múzeum s vlastivednými zbierkami okolitého regiónu. Typickú siluetu zámku tvorí veža, z ktorej je nádherný výhľad na Biele Karpaty s Veľkou Javorinou. Zo zámockého areálu s anglickým parkom a množstvom starých dubov vyjdeme bránou, od ktorej vedie priama cesta smerom na juh. Popri hoteli a tenisových kurtoch sa dostaneme na asfaltovú cestu spájajúcu Bojkovice s Komňou, z ktorej pochádza jedna vetva rodu Komenských. Jeho najvýznamnejším príslušníkom bol „učiteľ národov“ Jan Amos Komenský. Pomerne rušnú cestu po niekoľkých metroch opustíme odbočením doprava na lesnú cestu, po ktorej budeme zväčša mierne stúpať po zalesnenom hrebeni. Len miestami sa pred nami objavia lúky poskytujúce obmedzené výhľady do okolia. Prvou výraznejšou vyvýšeninou na trase sú Valy (470 m). Ich oblý vrchol obídeme zľava. Z Valov klesneme na lúku, za ktorou profil túry opäť stúpa na rázcestie Modrá voda (440 m). Túto lokalitu pomenovali podľa jazierka v neďalekom opustenom kameňolome. Na rázcestí sa na našu trasu pripája žltá turistická značka vychádzajúca z Komne, ktorá je cieľom výletu. Spomínaný lom s jazierkom leží napravo od cesty, ktorá čoskoro vychádza z lesa do otvorenej krajiny s výhľadmi. Poľnou cestou pohodlne prídeme do obce Komňa (350 m). pekný výlet a nenáročnú prechádzku zavŕšime návštevou stálej expozície venovanej J. A. Komenskému (1592 – 1670) – humanistickému filozofovi, spisovateľovi a reformátorovi školstva. Pôvodne bol učiteľom, neskôr kazateľom a posledným biskupom Jednoty bratskej. Od roku 1628 žil v exile. Považuje sa za zakladateľa modernej pedagogiky a tvorcu jej princípov. Pochovaný ja v Naardene v Holandsku. Expozícia pripomínajúca jeho život a dielo je umiestnená v historickej sýpke. Do Bojkovíc sa môžeme vrátiť autobusom alebo pešo po menej frekventovanej asfaltovej ceste.

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov