banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

 

Združeniu obcí Bánovecko (SR) sa prostredníctvom spolupráce s mikroregiónom Nový Dvůr (ČR) podarilo získať finančné prostriedky na realizáciu zaujímavého projektu s názvom: „Spoznaj a cestuj“ – rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu mikroregiónov SR a ČR. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013, spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Projekt je založený na spolupráci dvoch partnerov zo Slovenskej a Českej republiky so sídlom v oprávnenom území pre program cezhraničnej spolupráce. Ide o oblasť Trenčianskeho kraja - Združenie obcí Bánovecko (ZOB) a Juhomoravského kraja - Mikroregiónu Nový Dvůr (MND). Partneri sú od seba vzdialení asi 124 km a pre spoluprácu nebola rozhodujúca geografická poloha, ale záujem rozvíjať oblasť spolupráce a vybavenosť k tejto spolupráci. Na slovenskej strane sa do projektu zapojí 15 obcí Združenia obcí Bánovecko a na českej strane 6 obcí Mikroregiónu Nový Dvůr. Predstavitelia mikroregiónov sa stretávajú na oficiálnej i neoficiálnej úrovni. Pre rozšírenie vzájomnej spolupráce sa dohodli, že česká strana bude propagovať Združenie obcí Bánovecko a slovenská strana Mikroregión Nový Dvůr. Chceme sa navzájom spoznávať, vymieňať si skúsenosti, či už v kultúrnej alebo turistickej oblasti. Je to nadväzovanie spolupráce nielen mikroregiónov, ale nadväzovanie družobných stykov jednotlivých obcí a tým odbúranie bariér, ktoré vznikli po rozdelení Československej republiky.
V tomto projekte ide o podporu aktivít zameraných na rozvoj drobnej cezhraničnej infraštruktúry cestovného ruchu. Projekt sa opiera o hlavnú aktivitu a to vybudovanie Informačného centra v meste Bánovce nad Bebravou. Sprievodnými aktivitami sú zriadenie webovej stránky novovybudovaného Informačného centra ZOB, a spoločný návrh jednotného bulletinu pre obe strany. Prečo Informačné centrum? Po skúsenostiach nášho partnera Mikroregiónu Nový Dvůr je Informačné centrum neodmysliteľnou súčasťou pre lepšiu a koordinovanú informovanosť obcí o dianí v mikroregiónoch. "I" zabezpečuje poskytovanie informácií o ubytovacích kapacitách, stravovacích podmienkach, agroturistike, kultúrno-spoločenských podujatiach, športových podujatiach, atrakciách atď.. "I" rozšíri informovanosť o možnosti kultúrneho a turistického využitia voľného času občanov oboch strán. Týmto spôsobom chceme znovu priblížiť dva susediace národy bližšie k sebe.
Po zrealizovaní tohto projektu, ktoré je vzhľadom na jeho náročnosť naplánované na koniec roka 2012, budeme očakávať nadviazanie a prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi partnermi na základe spoločného realizovania aktivít, ktoré prispejú k rozvoju infraštruktúry cestovného ruchu, lepšej a efektívnejšej spolupráci oboch mikroregiónov.
Všetky informácie o projekte budú zverejňované v miestnych a regionálnych médiách na slovenskej i českej strane.

Ing. Vladimír Margolien
koordinátor projektu SR

 

 

 

Nachádzaš sa tu: Domov uvod ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO