banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Kurzy sebaobrany pre gymnazistky v rámci telesnej výchovy

Gymnázium Janka Jesenského, v spolupráci s mestom Bánovce nad Bebravou, pripravilo pre študentky školy zaujímavé a súčasne veľmi praktické oživenie hodín telesnej výchovy. Od decembra totiž absolvujú kurz sebaobrany.

 

Ide o ďalšiu súčasť projektu s názvom Poznaním k hodnotnému životu, ktorý realizuje mesto v  rámci aktivít zameraných na bezpečie všetkých obyvateľov.

Najmä pre deti a seniorov. Rodičia, ani pedagógovia nemusia mať žiadne obavy zo zranenia, lebo je vedený jednoduchou a zábavnou formou. Záruku ich bezpečia, ako aj kvality kurzu, sú tiež znalosti inštruktora Miroslava Schlesingera, ktorý sa venuje výcviku bojových umení, vrátane policajnej sebaobrany, už tridsaťpäť rokov. Vyučovacia hodina prebieha vždy za prítomnosti pedagóga. Prvých lekcií kurzu sa zúčastnila aj riaditeľka školy Elena Kacvinská, ktorá tento druh aktivity osobne podporila. Ako vidia kurz sebaobrany žiačky, je zrejmé zo spätnej väzby, z ktorej časť uvá- dzame: „Myslím, že raz veľmi oceníme, že sme mali možnosť sa ju naučiť, ale aj využiť a zachrániť sa. Preto sa chcem veľmi poďakovať za nás dievčatá. Určite odporúčame aj iným triedam túto akciu a  zároveň sa tešíme a  dúfame, že nám pán Schlesinger ukáže ďalšie možnosti ako ochrániť seba v  nepredvídaných situáciách.“ V súčasnej dobe sa stáva sebaobrana čoraz viac stredobodom záujmu nielen žien, ale aj mužov. Kvalitných trénerov hľadajú pre svoje deti taktiež rodičia. Dôvodom je fakt, že pocit bezpečia patrí medzi základné hodnoty, ktoré výrazne ovplyvňujú každý náš deň. Ak ho nemáme, stávame sa nepokojnými, nevieme sa koncentrovať a  stres nám postupne narušuje zdravie. Ak pocit bezpečia máme, sme pokojnejší, šťastnejší, ale aj zdravší. A práve tieto skutočnosti sa stali podnetom prijať ponuku a  spestriť hodiny telesnej výchovy na gymnáziu.

 

Zaujímavosťou je, že v niektorých krajinách je výučba sebaobrany ofciálnou súčasťou učebných osnov. Gymnázium ide teda s dobou a  exibilne sa prispôsobuje novým trendom vo vyučovacom procese. Ktoré zo škôl v Bánovciach nad Bebravou sa do tohto projektu zapoja, závisí istotne aj od záujmu rodičov. Projekt je realizovaný pod záštitou primátora Mariána Chovanca a finančne ho podporila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

Tlačová správa mesta

 

Bánovské noviny č. 1 - 8. január 2018

Nachádzaš sa tu: Domov Kurzy sebaobrany pre gymnazistky v rámci telesnej výchovy