banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

K HALUZICKEJ TIESŇAVE

Zemianske Podhradie – Bošáca – Haluzice

 

Poloha: Považské Podolie – západná časť.

 

Východiskový bod: Zemianske Podhradie, zastávka SAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Haluzice, zastávka SAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Zemianske Podhradie – Bošáca ½ hod. – Haluzice 1 hod. – Haluzický kostol ¼ hod. – Haluzice ¼ hod.

 

Spolu: 2 hod.

 

Prevýšenie: 55 m.

 

Náročnosť: Nenáročná krátka túra s malým prevýšením. Vedie po cestách, ktoré nie sú označené turistickými značkami. Veľká časť trasy prechádza intravilánom vidieckych obcí, pričom jeden úsek vedie po pomerne málo frekventovanej verejnej cestnej komunikácii. Trasa spája lokality s hodnotnými kultúrno – historickými pamiatkami.

 

Základná trasa: Na krátky, avšak zaujímavý výlet sa vydáme z obce Zemianske Podhradie (248 m). Od autobusovej zastávky pri obchode sa vydáme smerom na juh. Po pravej strane minieme prvú z pozoruhodných pamiatok – renesančný kaštieľ zo 17. storočia. Po moste prejdeme ponad potok, za ktorým sa nachádzajú  ďalšie zaujímavosti. Osobitým vzhľadom púta pozornosť vzácny empírový kostol zo začiatku 19. storočia. Stavba s kruhovým pôdorysom so stĺporadím po obvode je stredoeurópskym unikátom. Malé námestie za kostolom z dvoch strán ohraničujú dva staré domy. V ich interiéri zriadili pamätné izby dvoch významných slovenských osobností, ktoré v obci pôsobili. Jedna pripomína život a dielo botanika J. Ľ. Holubyho, druhá je venovaná zakladateľovi slovenskej bibliografie Ľ. V. Riznerovi. po moste sa vrátime na hlavnú ulicu a vydá e sa smerom na juh. Čoskoro prídeme na dolný koniec Zemianskeho Podhradia, ktoré splynulo so susednou Bošácou (235 m). Odbočíme do prvej ulice vľavo. Krátka priečna ulica smeruje mostom na ľavý breh potoka Bošácka. Na jej konci odbočíme doprava na ulicu vedúcu paralelne s korytom potoka. Asi po 200 m odbočíme doľava do bočnej uličky, ktorá smeruje do záhrad a polí a za poslednými domami pokračuje ako poľná cesta. Na najbližšom rázcestí odbočíme doprava. Po ceste vedúcej záhradami a poliami prídeme na asfaltovú cestu, ktorá spája Bošácu s Haluzicami. Po nie veľmi rušnej komunikácii sa dostaneme do Haluzíc (270 m). Hlavnou ulicou prejdeme na jej opačný koniec. Na križovatke pri autobusovej zastávke odbočíme doľava a potom hneď doprava. Prašná cesta vedie z dediny k zrúcanine opevneného Haluzického kostola (270 m). Vzácna historická pamiatka z 13. storočia upúta nádhernou polohou na okraji lesa. Uprostred zakonzervovaných kamenných hradieb sa nachádza zvyšok kamennej zvonice a obvodové múry lode s gotickými oknami. Prašná cesta pokračuje od kostola do polí smerom na juh. Vľavo sa vypína oblý kopec Hájnica (341 m), z ktorého je krásny výhľad do doliny Váhu. Cestou späť si na pravej strane všimneme hlbokú dolinu – chránenú pamiatku Haluzická tiesňava. Vstúpiť do tiesňavy možno len odspodu z obce Štvrtok. Zhora ju lemujú strmé až kolmé skalné steny. Výlet ukončíme pri autobusovej zastávke v obci Haluzice (270 m).

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Svietime o 64 % lacnejšie a ušetríme 85 tisíc eur

Mesto Bánovce nad Bebravou po prvýkrát môže hodnotiť úspory dosiahnuté na prevádzke verejného osvetlenia za celý kalendárny rok. Po spracovaní údajov možno konštatovať, že úspora elektrickej energie dosiahla v porovnaní s rokom 2015 viac ako 64 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku asi 85 000 eur.

 

Úspora elektrickej energie po prechode na LED osvetlenie tak vysoko pre v y šuje plá nova né parametre rekonštrukcie.

V  roku 2017 mesto ďalej pokračovalo v  doplnení svetelných bodov na svojom území, pričom na financovanie boli použité zdroje získané z  grantu EBRD v  rámci programu MUNSEFF. Doplnili sme celkom 53 svetlených bodov, predovšetkým v  mestských častiach a v  lokalitách s  novou v ýstavbou rodinných domov v   Horných a  Dolných Ozorovciach. Osvetlenia sa dočkalo aj pr iestranstvo za obchodným centrom Stred, športový areál na Dubničke a aj ďalšie lokality podľa požiadaviek občanov mesta. V  tomto roku plánujeme začať s výmenou nevyhovujúcich stožiarov verejného osvetlenia a  ďalším dopĺňaním jednotlivých svetelných bodov podľa potreby, ako aj s vybudovaním osvetlenia vybraných priechodov pre chodcov.

 

Text: Vladimír Vranka, vedúci odboru služieb mestu MsÚ,

Zdroj: Bánovské noviny 22. január číslo 3

Chcú zachraňovať zatúlaných psíkov

Občianske združenie Bánovskí chlpáči bolo založené a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR začiatkom decembra 2017. Jeho hlavným poslaním je starať sa o psíkov – bezdomovcov a hľadať im rodiny, ktoré sú ochotné si ich adoptovať a starať o nich.

 

Zak ladateľmi OZ Bánovskí chlpáči boli Milan Šipka, Jana Porubská a  MUDr. Katarína Ščešňáková. Už v  decembri vytvorili facebookovú stránku, kde títo dobrovoľníci ponúkajú na adopciu psíkov, ktoré odchytila mestská polícia na území mesta a  ktoré sú dočasne umiestnené v  záchytných kotercoch pri areáli Základnej školy Školská. „Žiaľ, priestor pre našu karanténnu stanicu s kotercami na území mesta sme nenašli. Nakoniec sme sa  rozhodli pre areál bývalého hospodárskeho dvora v  Horňanoch, kde bude vybudovaná karanténna stanica začiatkom roka 2018,“ informuje Milan Šipka, predseda OZ. Potvrdil, že o psíky, ktoré odchytí mestská polícia, sa starajú už teraz. Každý nalezenec prejde veterinárnou kontrolou, je zaočkovaný a  odčervený, a náklady na tieto úkony hradí mesto. Samotní zakladatelia občianskeho združenia majú doma už po viacero takýchto psíkov z  ulice. „Pracujeme pre potreby karanténnej stanice ako dobrovoľníci, mimo svojich zamestnaní, vo svojom voľnom čase, každý koľko môže. To, že doteraz nič podobné v Bánovciach nebolo, neznamená, že sa v našom meste zvieratá nestrácali a  nevyhadzovali. Len činnosť okolo nich nebola organizovaná prostredníctvom združenia a nebola toľko medializovaná. Vytvorenie OZ umožní sprehľadniť činnosť dobrovoľníkov a  mestskej polície, urýchli umiestnenie zvierat v zodpovedných rodinách nielen v Bánovciach, ale aj v celom kraji, poprípade na celom Slovensku,“ hovorí MUDr. Katarína Ščešňáková. Aj vďaka sociálnej sieti, ale najmä vďaka osobným kontaktom s inými milovníkmi zvierat sa dobrovoľníkom už za mesiac december podarilo osloviť množstvo darcov. „Po zverejnení informácie o  založení občianskeho združenia na sociálnej sieti sme dostali hneď spätnú odozvu. Obyvatelia Bánoviec a priľahlých obcí doniesli už množstvo potrebného krmiva, obojky, teplé deky, misky. Veľmi nás to prekvapilo a potešilo zároveň. Všetkým srdečne naši chlpáči ďakujú. Všetko sa nám zíde pre ich potrebu. Najväčšiu radosť však máme, keď sa podarí psíka umiestniť do dobrej rodiny, kde sa správajú k zvieratku ako k členovi rodiny a nie ako k veci. S verejnosťou zostávame v kontakte prostredníctvom facebookovej stránky OZ Bánovskí chlpáči, kde budeme pravidelne aktualizovať informácie o stave zvierat, ktoré sa našli v uliciach nášho mesta a o ich ďalšom osude,“ doplnila MUDr. Katarína Ščešňáková. Prvoradým cieľom dobrovoľníkov v  novom občianskom združení je, tak ako sme už spomínali v  úvode článku, nájsť ochotných ľudí starať sa o  opustených chlpáčov. Psíka privezú priamo domov a dodajú aj krmivo na určitý čas. Aj redakcia Bánovských novín podáva pomocnú ruku a  bude pravidelne zverejňovať psíkov na adopciu nielen na svojom facebookovom profile, ale aj v  tlačenej podobe novín. Aby sa ku psíkom dostali aj starší obyvatelia, ktorí internet nepoužívajú.

 

A prečo to vlastne všetko robia? „Konečne cítim určitú satisfakciu, že niečo robím, niečo zmysluplné a chcem venovať svoj čas pomáhaniu tým, ktorí to najviac potrebujú, samozrejme, neočakávame za to žiadnu finančnú odmenu. Odmenou je pre nás ten skvelý pocit, že sme pomohli nájsť nechceným a v mnohých prípadoch aj týraným zvieratkám nové milujúce rodiny. Zvieratá sú žive bytosti, to je určite všetkým jasné, poznajú bolesť, strach, hlad či radosť a pocit bezpečia. Myslím, že takáto záchrana stojí za to a práve títo zachránení dávajú najviac lásky novým majiteľom. Svet by mal byť krásnym miestom pre všetkých. A preto prosím, spojme sa tí, ktorí milujú zvieratká, a pomôžme spoločne tým, ktorí to naozaj potrebujú a prispejme tak k spokojnému životu v našom meste,“ vyzýva Jana Porubská.

 

Text: Alena Borszéková

Zdroj: Bánovské noviny č. 2 15 január 2018

Kurzy sebaobrany pre gymnazistky v rámci telesnej výchovy

Gymnázium Janka Jesenského, v spolupráci s mestom Bánovce nad Bebravou, pripravilo pre študentky školy zaujímavé a súčasne veľmi praktické oživenie hodín telesnej výchovy. Od decembra totiž absolvujú kurz sebaobrany.

 

Ide o ďalšiu súčasť projektu s názvom Poznaním k hodnotnému životu, ktorý realizuje mesto v  rámci aktivít zameraných na bezpečie všetkých obyvateľov.

Najmä pre deti a seniorov. Rodičia, ani pedagógovia nemusia mať žiadne obavy zo zranenia, lebo je vedený jednoduchou a zábavnou formou. Záruku ich bezpečia, ako aj kvality kurzu, sú tiež znalosti inštruktora Miroslava Schlesingera, ktorý sa venuje výcviku bojových umení, vrátane policajnej sebaobrany, už tridsaťpäť rokov. Vyučovacia hodina prebieha vždy za prítomnosti pedagóga. Prvých lekcií kurzu sa zúčastnila aj riaditeľka školy Elena Kacvinská, ktorá tento druh aktivity osobne podporila. Ako vidia kurz sebaobrany žiačky, je zrejmé zo spätnej väzby, z ktorej časť uvá- dzame: „Myslím, že raz veľmi oceníme, že sme mali možnosť sa ju naučiť, ale aj využiť a zachrániť sa. Preto sa chcem veľmi poďakovať za nás dievčatá. Určite odporúčame aj iným triedam túto akciu a  zároveň sa tešíme a  dúfame, že nám pán Schlesinger ukáže ďalšie možnosti ako ochrániť seba v  nepredvídaných situáciách.“ V súčasnej dobe sa stáva sebaobrana čoraz viac stredobodom záujmu nielen žien, ale aj mužov. Kvalitných trénerov hľadajú pre svoje deti taktiež rodičia. Dôvodom je fakt, že pocit bezpečia patrí medzi základné hodnoty, ktoré výrazne ovplyvňujú každý náš deň. Ak ho nemáme, stávame sa nepokojnými, nevieme sa koncentrovať a  stres nám postupne narušuje zdravie. Ak pocit bezpečia máme, sme pokojnejší, šťastnejší, ale aj zdravší. A práve tieto skutočnosti sa stali podnetom prijať ponuku a  spestriť hodiny telesnej výchovy na gymnáziu.

 

Zaujímavosťou je, že v niektorých krajinách je výučba sebaobrany ofciálnou súčasťou učebných osnov. Gymnázium ide teda s dobou a  exibilne sa prispôsobuje novým trendom vo vyučovacom procese. Ktoré zo škôl v Bánovciach nad Bebravou sa do tohto projektu zapoja, závisí istotne aj od záujmu rodičov. Projekt je realizovaný pod záštitou primátora Mariána Chovanca a finančne ho podporila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

Tlačová správa mesta

 

Bánovské noviny č. 1 - 8. január 2018

Nachádzaš sa tu: Domov