banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Chcú zachraňovať zatúlaných psíkov

Občianske združenie Bánovskí chlpáči bolo založené a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR začiatkom decembra 2017. Jeho hlavným poslaním je starať sa o psíkov – bezdomovcov a hľadať im rodiny, ktoré sú ochotné si ich adoptovať a starať o nich.

 

Zak ladateľmi OZ Bánovskí chlpáči boli Milan Šipka, Jana Porubská a  MUDr. Katarína Ščešňáková. Už v  decembri vytvorili facebookovú stránku, kde títo dobrovoľníci ponúkajú na adopciu psíkov, ktoré odchytila mestská polícia na území mesta a  ktoré sú dočasne umiestnené v  záchytných kotercoch pri areáli Základnej školy Školská. „Žiaľ, priestor pre našu karanténnu stanicu s kotercami na území mesta sme nenašli. Nakoniec sme sa  rozhodli pre areál bývalého hospodárskeho dvora v  Horňanoch, kde bude vybudovaná karanténna stanica začiatkom roka 2018,“ informuje Milan Šipka, predseda OZ. Potvrdil, že o psíky, ktoré odchytí mestská polícia, sa starajú už teraz. Každý nalezenec prejde veterinárnou kontrolou, je zaočkovaný a  odčervený, a náklady na tieto úkony hradí mesto. Samotní zakladatelia občianskeho združenia majú doma už po viacero takýchto psíkov z  ulice. „Pracujeme pre potreby karanténnej stanice ako dobrovoľníci, mimo svojich zamestnaní, vo svojom voľnom čase, každý koľko môže. To, že doteraz nič podobné v Bánovciach nebolo, neznamená, že sa v našom meste zvieratá nestrácali a  nevyhadzovali. Len činnosť okolo nich nebola organizovaná prostredníctvom združenia a nebola toľko medializovaná. Vytvorenie OZ umožní sprehľadniť činnosť dobrovoľníkov a  mestskej polície, urýchli umiestnenie zvierat v zodpovedných rodinách nielen v Bánovciach, ale aj v celom kraji, poprípade na celom Slovensku,“ hovorí MUDr. Katarína Ščešňáková. Aj vďaka sociálnej sieti, ale najmä vďaka osobným kontaktom s inými milovníkmi zvierat sa dobrovoľníkom už za mesiac december podarilo osloviť množstvo darcov. „Po zverejnení informácie o  založení občianskeho združenia na sociálnej sieti sme dostali hneď spätnú odozvu. Obyvatelia Bánoviec a priľahlých obcí doniesli už množstvo potrebného krmiva, obojky, teplé deky, misky. Veľmi nás to prekvapilo a potešilo zároveň. Všetkým srdečne naši chlpáči ďakujú. Všetko sa nám zíde pre ich potrebu. Najväčšiu radosť však máme, keď sa podarí psíka umiestniť do dobrej rodiny, kde sa správajú k zvieratku ako k členovi rodiny a nie ako k veci. S verejnosťou zostávame v kontakte prostredníctvom facebookovej stránky OZ Bánovskí chlpáči, kde budeme pravidelne aktualizovať informácie o stave zvierat, ktoré sa našli v uliciach nášho mesta a o ich ďalšom osude,“ doplnila MUDr. Katarína Ščešňáková. Prvoradým cieľom dobrovoľníkov v  novom občianskom združení je, tak ako sme už spomínali v  úvode článku, nájsť ochotných ľudí starať sa o  opustených chlpáčov. Psíka privezú priamo domov a dodajú aj krmivo na určitý čas. Aj redakcia Bánovských novín podáva pomocnú ruku a  bude pravidelne zverejňovať psíkov na adopciu nielen na svojom facebookovom profile, ale aj v  tlačenej podobe novín. Aby sa ku psíkom dostali aj starší obyvatelia, ktorí internet nepoužívajú.

 

A prečo to vlastne všetko robia? „Konečne cítim určitú satisfakciu, že niečo robím, niečo zmysluplné a chcem venovať svoj čas pomáhaniu tým, ktorí to najviac potrebujú, samozrejme, neočakávame za to žiadnu finančnú odmenu. Odmenou je pre nás ten skvelý pocit, že sme pomohli nájsť nechceným a v mnohých prípadoch aj týraným zvieratkám nové milujúce rodiny. Zvieratá sú žive bytosti, to je určite všetkým jasné, poznajú bolesť, strach, hlad či radosť a pocit bezpečia. Myslím, že takáto záchrana stojí za to a práve títo zachránení dávajú najviac lásky novým majiteľom. Svet by mal byť krásnym miestom pre všetkých. A preto prosím, spojme sa tí, ktorí milujú zvieratká, a pomôžme spoločne tým, ktorí to naozaj potrebujú a prispejme tak k spokojnému životu v našom meste,“ vyzýva Jana Porubská.

 

Text: Alena Borszéková

Zdroj: Bánovské noviny č. 2 15 január 2018

Kurzy sebaobrany pre gymnazistky v rámci telesnej výchovy

Gymnázium Janka Jesenského, v spolupráci s mestom Bánovce nad Bebravou, pripravilo pre študentky školy zaujímavé a súčasne veľmi praktické oživenie hodín telesnej výchovy. Od decembra totiž absolvujú kurz sebaobrany.

 

Ide o ďalšiu súčasť projektu s názvom Poznaním k hodnotnému životu, ktorý realizuje mesto v  rámci aktivít zameraných na bezpečie všetkých obyvateľov.

Najmä pre deti a seniorov. Rodičia, ani pedagógovia nemusia mať žiadne obavy zo zranenia, lebo je vedený jednoduchou a zábavnou formou. Záruku ich bezpečia, ako aj kvality kurzu, sú tiež znalosti inštruktora Miroslava Schlesingera, ktorý sa venuje výcviku bojových umení, vrátane policajnej sebaobrany, už tridsaťpäť rokov. Vyučovacia hodina prebieha vždy za prítomnosti pedagóga. Prvých lekcií kurzu sa zúčastnila aj riaditeľka školy Elena Kacvinská, ktorá tento druh aktivity osobne podporila. Ako vidia kurz sebaobrany žiačky, je zrejmé zo spätnej väzby, z ktorej časť uvá- dzame: „Myslím, že raz veľmi oceníme, že sme mali možnosť sa ju naučiť, ale aj využiť a zachrániť sa. Preto sa chcem veľmi poďakovať za nás dievčatá. Určite odporúčame aj iným triedam túto akciu a  zároveň sa tešíme a  dúfame, že nám pán Schlesinger ukáže ďalšie možnosti ako ochrániť seba v  nepredvídaných situáciách.“ V súčasnej dobe sa stáva sebaobrana čoraz viac stredobodom záujmu nielen žien, ale aj mužov. Kvalitných trénerov hľadajú pre svoje deti taktiež rodičia. Dôvodom je fakt, že pocit bezpečia patrí medzi základné hodnoty, ktoré výrazne ovplyvňujú každý náš deň. Ak ho nemáme, stávame sa nepokojnými, nevieme sa koncentrovať a  stres nám postupne narušuje zdravie. Ak pocit bezpečia máme, sme pokojnejší, šťastnejší, ale aj zdravší. A práve tieto skutočnosti sa stali podnetom prijať ponuku a  spestriť hodiny telesnej výchovy na gymnáziu.

 

Zaujímavosťou je, že v niektorých krajinách je výučba sebaobrany ofciálnou súčasťou učebných osnov. Gymnázium ide teda s dobou a  exibilne sa prispôsobuje novým trendom vo vyučovacom procese. Ktoré zo škôl v Bánovciach nad Bebravou sa do tohto projektu zapoja, závisí istotne aj od záujmu rodičov. Projekt je realizovaný pod záštitou primátora Mariána Chovanca a finančne ho podporila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

Tlačová správa mesta

 

Bánovské noviny č. 1 - 8. január 2018

Kalendáre na rok 2018 a Kňaží stôl v PREDAJI !

Od 13.12 2017 máme v Informačnom centre Bánovecko na námestí v predaji stolové kalendáre na rok 2018 a knižku od známeho autora Blažeja Beláka - Kňaží stôl.

Otváracie hodiny od pondelka do piatku od 8.00 - 16.00.

 

Mgr. Nicole Mokráňová - Informačné centrum Bánovecko

 

untitled1.pnguntitled.png18447541_1823933404601242_4092873360485263590_n.jpg

Modernizácia priestorov i služieb

Mestská knižnica zavretá dlhšie ako sa predpokladalo...

 

Čitatelia a priaznivci Mestskej knižnice Ľ. Štúra určite zaregistrovali, že v súčasnosti sú jej brány pre verejnosť zatvorené. Dôvodom je modernizácia jej priestorov z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia ale aj z rozpočtu mesta.

 

V  rámci renovácie sa vymieňa podlahová krytina v  oddelení beletrie a  vo vstupnej časti, časť priestorov bude vyma- ľovaná, vo vstupnej časti pribudnú nové obslužné pulty, ktoré budú o. i. svojou výškou konečne prispôsobené aj tým najmladším čitateľom. Vďaka finančným prostriedkom z  Fondu na podporu umenia vo výške 3000 eur, ale aj mesta Bánovce nad Bebravou vo výške 1360 eur sa tak mestská knižnica napokon dočkala renovácie aspoň časti jej priestorov. V minulom roku dokonca prebehla výmena okien na časti budovy, takže bánovská knižnica postupne dostáva nový šat. Vďaka dotácii mesta Bánovce nad Bebravou vo výške takmer 3000 eur v tomto kalendárnom roku budú môcť pracovníčky knižnice využívať novú výpočtovú techniku, ktorá uľahčí a  hlavne urýchli vybavovanie jednotlivých výpožičiek. Internetové služby budú vďaka rýchlejšiemu pripojeniu pre verejnosť dostupnejšie a kvalitnejšie. Pôvodný predpoklad uzavretia knižnice bol tri týždne. Vzhľadom k  tomu, že sa na rekonštrukčných prácach podieľajú aj zamestnanci Mestského kultúrneho strediska, ktorí súčasne zabezpečujú jeho činnosti, knižnica bude musieť byť zatvorená dlhšie ako sme predpokladali. Napriek tomu, pracovníčky knižnice sa snažia požiadavky čitateľov vybavovať aspoň telefonicky, príp. e-mailom. Veríme, že priaznivci knižnice budú trpezliví a  počkajú na dokončenie všetkých prác, aby sa čoskoro mohli tešiť z  nových pekných priestorov.

 

Zuzana Janáčová, BKC

 

Zdroj: Bánovské noviny č. 47 - 4. december 2017

Nachádzaš sa tu: Domov