banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

NÁUČNÝM CHODNÍKOM JAVOŘINSKÁ

Veľká Javorina – Kamenná Bouda – Vápenky – Veľká Javorina

 

Poloha: Bílé Karpaty – západná časť (Javořinská hornatina).

 

Východiskový a cieľový bod: Holubyho chata, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Holubyho chata – Veľká Javorina ¼ hod. – Kamenná Bouda 1 ½ hod. – Vápenky ¾ hod. – Vadovská 1 hod. – Veľká Javorina 1 hod. – Holubyho chata ¼ hod.

 

Spolu: 4 ¾ hod.

 

Prevýšenie: 520 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná poldenná túra, ktorá vedie severnými svahmi Veľkej Javoriny z veľkej časti po náučnom chodníku Javořinská. Prechádza po lesných alebo spevnených cestách, na niektorých úsekoch neznačkovaných. Z hrebeňa Bielych Karpát schádza do údolia Veličky a končí sa na najvyššom vrchole Bielych Karpát – Veľkej Javorine. Informačné tabule umiestnené popri trase oboznamujú s prírodnými zaujímavosťami a ochranou prírody v CHKO Biele Karpaty.

 

Základná trasa: Začneme na parkovisku pri Holubyho chate (915 m), od ktorej sa vydáme po modro značkovanej trase (2046) smerujúcej poza chatu na vrchol Veľkej Javoriny (970 m) s telekomunikačnou vežou. Z tohto miesta sa ponúkajú nádherné pohľady najmä na moravskú stranu. Informačný panel č. 11 oboznamuje s problematikou prírodnej rezervácie Veľká Javorina. Od smerovníka stojaceho poniže telekomunikačnej veže vedie modro značkovaný chodník. Najprv prudko klesneme trávnatým svahom, neskôr vojdeme do lesa. Po prudkom klesaní vyjdeme na spevnenú cestu, ktorá spája Strání s Veľkou Javorinou. Odbočíme na ňu doprava (modrá značka smeruje doľava) a neznačkovanou cestou mierne klesneme severným smerom. Prejdeme okolo pomníka Marie Málkovej, ktorú na tomto mieste smrteľne zranil padajúci strom, keď sa počas búrky vracala zo stretnutia Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine v roku 1947. Spevnená cesta klesá bukovým lesom a asi po 2 km sa k nej sprava pripája červená značka Cesty hrdinov SNP. Po 0,5 km prídeme k lokalite Kamenná Bouda (660 m). Informačný panel č. 12 vypovedá o chránenej faune a územnej ochrane v CHKO Biele Karpaty. Od tohto miesta sledujeme len žlté značky, ktoré smerujú povedľa chodníka na západ. Chodník klesá bukovým lesom a asi po 0,5 km ústi na spevnenú cestu, na ktorú odbočíme doprava. Cesta mierne klesá povedľa Jamného potoka do osady Vápenky. Prejdeme okolo rázcestia, z ktorého doľava smeruje modrá značka. Onedlho sa po nej dostaneme na vrchol Veľkej Javoriny. Ešte predtým však zájdeme k smerovníku Vápenky (450 m). Vedľa neho stojí informačný panel č. 9, ktorý informuje o histórii osady založenej koncom 18. storočia. Jej názov pochádza od vápenca, ktorý sa tu ťažil pre potreby sklárne v Květnej. Od smerovníka sa vrátime späť a ďalej si všímame len modré značky (2046), ktoré smerujú od rázcestia na juhovýchod. Čaká nás neustále mierne stúpanie asfaltovou, neskôr spevnenou cestou dubovo-hrabovým a vyššie bukovým lesom. Zamiešané sú tu aj ihličnany, ktoré sú však v týchto polohách cudzorodým prvkom a viac podliehajú škodcom a kalamitným situáciám. S problematikou lesného hospodárenia oboznamuje informačný panel č. 10 v lokalite Vadovská (660 m). Tu sa lesná cesta stáča na východ a pokračuje v stúpaní popod masív Veľkej Javoriny. Onedlho sa mení na lesný chodník. Pred nami uvidíme telekomunikačnú vežu, vľavo sa ponúkajú pekné pohľady do údolia Veličky. Po niekoľkých sto metroch sa ocitneme na spevnenej ceste, ktorá spája Strání s Veľkou Javorinou. Odbočíme na nej doprava a o chvíľu prídeme na križovatku s červeno značkovanou Cestou hrdinov SNP. Pred železnými zábranami na ceste odbočíme vľavo do lesa a strmo stúpajúcim chodníkom vystúpime na zatrávnené svahy Veľkej Javoriny. Povedľa hraničných kameňov prídeme na hrebeň s orientačným smerovníkom, povedľa ktorého stojí Vavrouškova mohyla. Postavili ju v roku 1998 na pamiatku Josefa Vavrouška (1944-1995), známeho českého ochrancu prírody a propagátora myšlienok trvalo udržateľného rozvoja a česko-slovenskej vzájomnosti. Každoročne na Nový rok sa k nej z moravskej Květnej organizujú turistické výstupy na uctenie pamiatky človeka, ktorý aj s dcérou tragicky zahynul v Západných Tatrách. Vedľa mohyly stojí aj Kameň česko-slovenského bratstva postavený v roku 1990. Od neho je len kúsok na vrchol Veľkej Javoriny (970 m) s telekomunikačnou vežou. Po krátkom odpočinku sprevádzanom nádhernými pohľadmi predovšetkým na moravskú stranu nás čaká už len mierne klesanie k Holubyho chate (915 m), východisku a cieľu nášho putovania. 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Bánovčania, navrhnite osobnosti mesta na ocenenie!

 

Vedenie mesta spoločne s  poslaneckým zborom pripravuje pri príležitosti 785. výročia prvej písomnej zmienky o  Bánovciach nad Bebravou ocenenie osobností, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o  rozvoj mesta. Primátor Marián Chovanec zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta 55/2003 čl. 30. a 31. ocení päť osobností.

 

Obraciame sa preto na verejnosť, ktorá v  zmysle uvedeného VZN môže tiež predložiť návrhy na udelenie ocenenia osobnostiam, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi. Návrhy na udelenie ocenení môžete priniesť osobne alebo zaslať poštou v písomnej forme na adresu Mestského úradu (Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou), alebo poslať v  elektronickej podobe na adresu zastupca@banovce. sk. Návrh na ocenenie nesmie byť podaný anonymne a  musí obsahovať okrem mena a  priezviska osobnosti navrhnutej na ocenenie aj zdôvodnenie návrhu. Termín zaslania návrhov je do 30. septembra 2017.

 

Navrhnúť môžete aj osoby, ktoré už nežijú, ocenenie môže byť udelené aj in memoriam.

 

Tlačová správa mesta

 

Zdroj: Bánovské noviny č. 36 - 18 september 2017

NA VEĽKÚ JAVORINU A DO STAREJ TUREJ

Lubina – Veľká Javorina – Stará Turá

 

Poloha: Biele Karpaty – západná časť (Javorinská hornatina), Myjavská pahorkatina – východná časť.

 

Východiskový bod: Lubina, zastávka SAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Stará Turá, stanica ŽSR a SAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Lubina – Roh 1 hod. – Cetuna ¾ hod. – Harušťákovci ¾ hod. – poľovnícka chata ¾ hod. – Holubyho chata ½ hod. – Veľká Javorina ¼ hod. – Holubyho chata ¼ hod. – Miškech-salaš 1 ¼ hod. – Trávniky 1 ¼ hod. – Stará Turá ¾ hod.

 

Spolu: 7 ½ hod.

 

Prevýšenie: 697 m.

 

Náročnosť: Náročná celodenná túra s ľahkou orientáciou v teréne. Vedie po lesných cestách alebo chodníkoch a po verejných cestných komunikáciách. Trasa v prvej časti oboznamuje s kopaničiarskym krajom a ponúka nádherné ďaleké výhľady na Myjavskú pahorkatinu, Malé a Biele Karpaty. V druhej časti treba absolvovať dlhé stúpanie lesom na hrebeň Bielych Karpát, po ktorom vedie  na ich najvyšší vrchol – Veľkú Javorinu. Tretiu časť tvorí pohodlný zostup krajinársky malebnými kopanicami sprevádzaný panoramatickými výhľadmi.

 

Základná trasa: Začneme v centre obce Lubina (273 m) pri autobusovej zastávke. Tu sa končí zeleno značkovaná trasa spájajúca Lubinu s Čachtickým hradom a začína sa modro značkovaná trasa (2416, nazýva sa aj Chodník Miloša Uhra), ktorá smeruje na Veľkú Javorinu. Po modrej značke sa vydáme okolo hostinca U Čierneho Adama k obecnému úradu, neďaleko ktorého sa nachádza Lubinské múzeum s pamätnými izbami S. Štúra (otca Ľ. Štúra a učiteľa F. Palackého) a J. Ľ. Holubyho, popredného botanika.

 

Modré značky nás povedú na koniec obce. Na najbližšom rázcestí odbočíme doprava. Pôjdeme popri ceste vedúcej do Hrabového a asi po 200 m opustíme asfaltovú cestu a odbočíme vľavo na chodník smerujúci do lesa. Najskôr pôjdeme okrajom lesa a lúk, neskôr odbočíme vľavo hlbšie do lesa. Čaká nás pomerne strmé stúpanie lesným chodníkom na vrchol Rohu (487 m). Stojí tu pamätník venovaný I. D. Dibrovovi, veliteľovi 2. Stalinovej partizánskej brigády, a M. Uhrovi, jeho zástupcovi, a ďalším partizánom, ktorí na tomto mieste zahynuli počas druhej svetovej vojny. Hoci výhľad z Rohu nie je pre rozrastajúce sa dreviny taký impozantný ako pred niekoľkými desaťročiami, aj tak poskytuje pekný pohľad na Malé Karpaty a Čachtický hrad. Výhľad na severnú stranu je celkom zarastený, a tak dominantu Bielych Karpát – Veľkú Javorinu, možno obdivovať až po zostupe k ranču Javorina.

 

Modré značky smerujú okrajom lesa (sú identické so značkami jazdeckého chodníka) a neskôr cez les klesajú k prvým domom osady Cetuna (365 m). Popri zvonici zídeme na hlavnú cestu smerujúcu do Bziniec pod Javorinou. Odbočíme doľava a po niekoľkých metroch sa môžeme občerstviť v štýlovej reštaurácii Country Saloon. Od nej pokračujeme niekoľko metrov západným smerom po asfaltovej ceste, z ktorej za zákrutou odbočíme doprava. Po spevnenej ceste mierne vystúpime okolo vodného zdroja. Prejdeme cez samoty Gašparíkovci a Harušťákovci (500 m) a vyjdeme na asfaltovú cestu smerujúcu na Veľkú Javorinu. Modro značkovaný chodník vedie do kopca vľavo od nej. Neskôr nás modrá značka popri ceste privedie k poľovníckej chate (750 m), za ktorou odbočíme vpravo do lesa. Pokračujeme v stúpaní lesom a rúbaniskom k parkovisku pri Holubyho chate (915 m), v ktorej sa možno po náročnom výstupe občerstviť. Po modrej a červenej značke o chvíľu prídeme na vrchol Veľkej Javoriny (970 m) s telekomunikačnou vežou, z ktorého je nádherný výhľad na moravskú i slovenskú stranu. Popri hraničných kameňoch môžeme zájsť k Vavrouškovej mohyle, ktorú postavili v roku 1998 na pamiatku Josefa Vavrouška (1944-1995), známeho českého ochrancu prírody a propagátora myšlienok trvalo udržateľného rozvoja a česko-slovenskej vzájomnosti. Vedľa mohyly stojí Kameň česko-slovenského bratstva postavený v roku 1990.

 

Od neho sa vrátime k Holubyho chate (915 m), od ktorej zídeme po asfaltovej ceste juhozápadným smerom. Sledujeme žlté značky (8112). V lokalite Kachľové grúne (840 m) odbočíme z asfaltovej cesty do lesa na lesnú cestu, po ktorej zídeme k prvým domom osady Súš. Pokračujeme spevnenou cestou povedľa viacerých samostatne stojacich domov, až prídeme k smerovníku Miškech-salaš (600 m). Od neho sa vydáme okrajom polí a lúk k neďalekému lesu. Očarí nás prekrásna panoráma kopaničiarskeho kraja, ktorej pri spätnom pohľade dominuje silueta Veľkej Javoriny. Pôjdeme pohodlne lesnou cestou, ktorá neskôr klesá rúbaniskom k prvým domom osady Trávniky (300 m). Značky nás povedú lúkou do centra osady. Minieme požiarnu zbrojnicu a prídeme na rázcestie so smerovníkom (325 m) umiestneným na stĺpe pri autobusovej zastávke. Odbočíme doľava na asfaltovú cestu, ktorá nás privedie do mesta Stará Turá (279 m).

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nové zaujímavé projekty

 

Na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa koncom augusta uskutočnilo stretnutie delegácie TSK na čele so županom Jaroslavom Baškom a  delegácie zo Zlínskeho kraja na čele s  hejtmanom Jiřím Čunekom. 

 

Projekty medzi TSK a  Zlínskym krajom budú pokračovať aj v novom programovom období do roku 2020. Spočiatku neformálna kooperácia medzi oboma krajmi vyústila napokon v  roku 2003 do dohody o spolupráci medzi Tren- čianskym samosprávnym krajom a Zlínskym krajom. Jej hlavnými oblasťami sa stal regionálny rozvoj, cezhraničná spolupráca, realizácia spoločného cestného prepojenia, kultúra či cestovný ruch. Aktívne spolupracovať moh li kraje aj vďaka Programu cezhraničnej spolupráce 2004-2006 a  2007-2013. Z  neho sa za tieto dve programové obdobia zrealizovalo 83 projektov a 167 mikroprojektov. Projekty medzi TSK a  Zlínskym krajom budú pokračovať aj v  novom programovom období 2014-2020. V  ňom už bol TSK okrem iného schválený spoločný projekt s mestom Brumov – Bylnice pod názvom „Na bicykli po stopách histórie“. Ten okrem prepojenia dvoch významných kultúrnych pamiatok, Trenčianskeho hradu a hradu Brumov (ČR), prinesie aj možnosť cyklistického vyžitia pre rodiny s  deťmi. „Na cyklotrasu sme už dostali právoplatné stavebné rozhodnutie, a  tak pevne verím, že na jeseň tohto roku budeme môcť začať s  jej realizáciou,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.  Členom zlínskej delegácie bol predstavený aj environmentálne ladený projekt TSK s  názvom „Zelená župa“, ktorý má prispieť k  zvýšeniu environmentálneho povedomia obyvateľov kraja. Stretnutie sa nieslo aj v duchu prezentácie turistického potenciálu oboch krajov. Výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región Eva Frývaldská prítomných oboznámila s  činnosťou KOCR a  priblížila aj spoluprácu s  Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy na zlínskej strane. „V rámci zahraničnej spolupráce Interreg V – A  sme získali  nancie na realizáciu projektu Národné kultúrne dedičstvo.

 

V  rámci tohto projektu, ktorý bude trvať dva roky a  má celkový objem  nancií 246 tisíc eur, chceme zmapovať národné kultúrne pamiatky na našej strane Trenčianskeho kraja a  na zlínskej strane,“ priblížila spoločný projekt Eva Frývaldská. Jeho cieľom je prepojenie obcí a  miest Trenčianskeho a  Zlínskeho kraja. Po zmapovaní kultúrnych pamiatok na oboch stranách hranice sa vydá brožúrka s  odporúčaniami na tipy pre turistov. Okrem toho sa v  rámci marketingovej podpory zorganizuje aj niekoľko študijných návštev českých starostov a  správcov kultúrnych pamiatok, aby si s kolegami na slovenskej strane vymenili skúsenosti a  know- -how.  Pripravovaným spoločným projektom, ktorý prekročí hranice Zlínskeho a Trenčianskeho kraja, bude Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a  Metoda. Pútnická cesta v  slovensko-českom pohraničí spojí miesta a  významné pamiatky spojené so sv. Cyrilom a Metodom. Prostriedky na vyznačenie tejto významnej cesty, zatiaľ na území Česka a  Slovenska, plánujú kraje získať z  eurofondov a  Programu cezhraničnej spolupráce. Cieľ cesty pritom nebude končiť len na území Slovenska a Česka, ale má sa posunúť smerom na juh do Ríma a  zahrnúť tak aj ďalšie lokality viažuce sa k životu sv. Cyrila a Metoda.

 

Tlačená správa TSK (krátená)

Nachádzaš sa tu: Domov