banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Ponuky preventívnych akcií pre školy

 

Mesto Bánovce nad Bebravou ponúka pre pedagógov, ktorí realizujú primárnu prevenciu na školách, doplňujúce odborné školenie zamerané na drogovú prevenciu. Prioritne je určené tým, ktorí sa ho nemohli zúčastniť v uplynulom roku. Školenie bude realizované v  rámci projektu, ktorý finančne podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo u  koordinátora prevencie kriminality na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

V  tejto oblasti sa opäť počíta so spoluprácou s Metodicko-pedagogickým centrom Trenčín. Na uvedený mail už môžu základné a  materské školy nahlasovať svoje žiadosti o  termíny preventívnych akcií pre deti. Tento školský rok je opäť najaktívnejšou školou Gymnázium J. Jesenského. Prednášky a  besedy na vybrané témy začali už tento týždeň. V rámci aktivít projektu je pripravený aj kurz sebaobrany pre dievčatá, ktorý môže byť realizovaný počas telesnej výchovy.

 

Kurz pre školy bude prebiehať na základe poradovníka, tzn. škola, ktorá sa prihlási ako prvá, ho absolvuje prednostne. Až potom bude prebiehať na ostatných. Ďalšie aktivity zamerané na bezpečie obyvateľov, ktoré plánuje mesto v  rámci projektu zrealizovať, sú uvedené v tabuľke. Uskutočnia sa pod záštitou primátora Mariána Chovanca a  Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

 

Odborné školenie pre pedagógov (drogová prevencia) OZ- Spoločne proti kriminalite, Metodicko-pedagogické centrum Trenčín

 

Odborné školenie pre pedagógov (prevencia kriminality) OZ- Spoločne proti kriminalite, Metodicko-pedagogické centrum Trenčín

 

Kurz sebaobrany pre školy (pre dievčatá II. stupňa ZŠ) OZ- Spoločne proti kriminalite

 

Preventívno-náučné programy zamerané na bezpečnosť detí zo základných škôl OZ- Spoločne proti kriminalite

 

Preventívno-náučné programy pre študentov gymnázia OZ- Spoločne proti kriminalite

 

Odborné školenie pre členov Kynologického záchranného zboru SR Kynologický záchranný zbor SR, OZ- Spoločne proti kriminalite

 

Odborný seminár zameraný na policajnú sebaobranu OZ- Spoločne proti kriminalite

 

Preventívno-náučné programy pre seniorov OZ- Spoločne proti kriminalite

 

Tlačová správa mesta

Zdroj: Bánovské noviny č. 37 - 25 september 2017

OKOLÍM KVĚTNEJ

 

Květná – Mechnáčky – Květná

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť (Javořinská hornatina)

 

Východiskový a cieľový bod: Strání-Květná, stanica ČSD, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Květná – Mechnáčky ½ hod. – U Šajby ¼ hod. – Nad Květnou ½ hod. – Květná ¾ hod.

 

Spolu: 2 hod.

 

Prevýšenie: 130 m.

 

Náročnosť: Nenáročná a krátka trasa vedúca po náučnom chodníku, ktorý oboznamuje s minulosťou a so súčasnosťou osady Květná, ktorá je súčasťou obce Strání, a s prírodnými zaujímavosťami jej okolia. Vedie väčšinou po lúčnych a lesných cestách, len v úvode a závere prechádza po verejných cestných komunikáciách. Orientačne je bezproblémová a vhodná aj pre rodiny s malými deťmi alebo seniorov. Má dĺžku asi 7,5 km a míňa 9 informačných panelov náučného chodníka a jeden panel Lesov ČR.

 

Základná trasa: Začneme pri prvom informačnom paneli umiestnenom pri sklárni v osade Květná (366 m), ktorá je miestnou časťou obce Strání. Ručná výroba skla tu má viac ako dvestoročnú tradíciu. Skláreň založili v roku 1794 a ručne zdobené sklo sa tu vyrába dodnes. Od prvého panela vedie žlto značkovaná trasa ulicou Ořechová juhozápadným smerom vedľa sklární. Asi po 250 m z nej odbočíme doprava a lesnou cestou vystúpime na lúku s druhým informačným panelom s názvom Stráňanská kotlina. Po oboznámení s prírodnou rezerváciou Nová hora a hospodárením v tomto prostredí pokračujeme v miernom stúpaní lúkou k ďalšiemu informačnému panelu Mechnáčky (496 m), ktorý umiestnili nad širokým žľabom porasteným krovinami a stromami. Prírodná pamiatka Mechnáčky má rozlohu takmer 10 ha a vyznačuje sa vzácnymi rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami. Náučný chodník vedie ponad prírodnú pamiatku a smeruje k lesu. Lesnou úžľabinou strmo klesneme k Svinárskemu potoku, pri ktorom stojí smerovník U Šajby (416 m) a informačný panel č. 4 zameraný na geologické a hydrologické podmienky územia. Žltá značka ďalej vedie lesnou cestou k poľovníckej chate Šajba, pri ktorej sa nachádza panel Lesov ČR. Po tej istej ceste sa vrátime k Svinárskemu potoku a pozdĺž jeho toku mierne klesneme k piatemu informačnému panelu U Cicúrku. Oddýchneme si v besiedke a pri prameni pitnej vody. Po niekoľkých metroch odbočíme od potoka doprava na lesnú cestu a miernym stúpaním sa dostaneme k smerovníku Nad Květnou (413 m), kde prekrižujeme zeleno značkovaný chodník smerujúci z Veľkej Javoriny do Květnej. Asi po 0,5 km odbočíme z lesnej cesty mierne doľava na lesný chodník, ktorý smeruje k informačnému panelu U sladké jabloně. Hneď vedľa si môžeme obzrieť tôňu, pričom panel informuje o jej vzniku a vegetácii. Pokračujeme v klesaní a o chvíľu sa dostaneme k potoku Kaštinka, ktorý tvorí česko-slovenskú štátnu hranicu. Pôjdeme pozdĺž jeho toku, až prídeme na hlavný cestný ťah, kde odbočíme doľava k poslednému informačnému panelu, ktorý informuje o živote v obci Strání, ktorú tvoria dve časti – Strání a Květná. Obec s takmer 4 000 obyvateľmi je významným kultúrnym centrom podjavorinskej oblasti. Udržiavajú sa v nej folklórne tradície, z ktorých najznámejšie sú fašiangy, Vatra priateľstva alebo Javorinské slávnosti na Veľkej Javorine. Jej dominantou je rímskokatolícky kostol z roku 1749 stojaci v časti Strání. Od poslednej informačnej tabule pokračujeme Slovenskou ulicou k cieľovému a zároveň východiskovému bodu trasy, ktorým je skláreň v osade Květná (366 m), miestnej časti obce Strání. Kto sa zaujíma o ručnú výrobu skla a sklené výrobky, môže si dohodnúť exkurziu v sklárni a zakúpiť sklené výrobky v podnikovej predajni.

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

 

    

NÁUČNÝM CHODNÍKOM JAVOŘINSKÁ

Veľká Javorina – Kamenná Bouda – Vápenky – Veľká Javorina

 

Poloha: Bílé Karpaty – západná časť (Javořinská hornatina).

 

Východiskový a cieľový bod: Holubyho chata, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Holubyho chata – Veľká Javorina ¼ hod. – Kamenná Bouda 1 ½ hod. – Vápenky ¾ hod. – Vadovská 1 hod. – Veľká Javorina 1 hod. – Holubyho chata ¼ hod.

 

Spolu: 4 ¾ hod.

 

Prevýšenie: 520 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná poldenná túra, ktorá vedie severnými svahmi Veľkej Javoriny z veľkej časti po náučnom chodníku Javořinská. Prechádza po lesných alebo spevnených cestách, na niektorých úsekoch neznačkovaných. Z hrebeňa Bielych Karpát schádza do údolia Veličky a končí sa na najvyššom vrchole Bielych Karpát – Veľkej Javorine. Informačné tabule umiestnené popri trase oboznamujú s prírodnými zaujímavosťami a ochranou prírody v CHKO Biele Karpaty.

 

Základná trasa: Začneme na parkovisku pri Holubyho chate (915 m), od ktorej sa vydáme po modro značkovanej trase (2046) smerujúcej poza chatu na vrchol Veľkej Javoriny (970 m) s telekomunikačnou vežou. Z tohto miesta sa ponúkajú nádherné pohľady najmä na moravskú stranu. Informačný panel č. 11 oboznamuje s problematikou prírodnej rezervácie Veľká Javorina. Od smerovníka stojaceho poniže telekomunikačnej veže vedie modro značkovaný chodník. Najprv prudko klesneme trávnatým svahom, neskôr vojdeme do lesa. Po prudkom klesaní vyjdeme na spevnenú cestu, ktorá spája Strání s Veľkou Javorinou. Odbočíme na ňu doprava (modrá značka smeruje doľava) a neznačkovanou cestou mierne klesneme severným smerom. Prejdeme okolo pomníka Marie Málkovej, ktorú na tomto mieste smrteľne zranil padajúci strom, keď sa počas búrky vracala zo stretnutia Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine v roku 1947. Spevnená cesta klesá bukovým lesom a asi po 2 km sa k nej sprava pripája červená značka Cesty hrdinov SNP. Po 0,5 km prídeme k lokalite Kamenná Bouda (660 m). Informačný panel č. 12 vypovedá o chránenej faune a územnej ochrane v CHKO Biele Karpaty. Od tohto miesta sledujeme len žlté značky, ktoré smerujú povedľa chodníka na západ. Chodník klesá bukovým lesom a asi po 0,5 km ústi na spevnenú cestu, na ktorú odbočíme doprava. Cesta mierne klesá povedľa Jamného potoka do osady Vápenky. Prejdeme okolo rázcestia, z ktorého doľava smeruje modrá značka. Onedlho sa po nej dostaneme na vrchol Veľkej Javoriny. Ešte predtým však zájdeme k smerovníku Vápenky (450 m). Vedľa neho stojí informačný panel č. 9, ktorý informuje o histórii osady založenej koncom 18. storočia. Jej názov pochádza od vápenca, ktorý sa tu ťažil pre potreby sklárne v Květnej. Od smerovníka sa vrátime späť a ďalej si všímame len modré značky (2046), ktoré smerujú od rázcestia na juhovýchod. Čaká nás neustále mierne stúpanie asfaltovou, neskôr spevnenou cestou dubovo-hrabovým a vyššie bukovým lesom. Zamiešané sú tu aj ihličnany, ktoré sú však v týchto polohách cudzorodým prvkom a viac podliehajú škodcom a kalamitným situáciám. S problematikou lesného hospodárenia oboznamuje informačný panel č. 10 v lokalite Vadovská (660 m). Tu sa lesná cesta stáča na východ a pokračuje v stúpaní popod masív Veľkej Javoriny. Onedlho sa mení na lesný chodník. Pred nami uvidíme telekomunikačnú vežu, vľavo sa ponúkajú pekné pohľady do údolia Veličky. Po niekoľkých sto metroch sa ocitneme na spevnenej ceste, ktorá spája Strání s Veľkou Javorinou. Odbočíme na nej doprava a o chvíľu prídeme na križovatku s červeno značkovanou Cestou hrdinov SNP. Pred železnými zábranami na ceste odbočíme vľavo do lesa a strmo stúpajúcim chodníkom vystúpime na zatrávnené svahy Veľkej Javoriny. Povedľa hraničných kameňov prídeme na hrebeň s orientačným smerovníkom, povedľa ktorého stojí Vavrouškova mohyla. Postavili ju v roku 1998 na pamiatku Josefa Vavrouška (1944-1995), známeho českého ochrancu prírody a propagátora myšlienok trvalo udržateľného rozvoja a česko-slovenskej vzájomnosti. Každoročne na Nový rok sa k nej z moravskej Květnej organizujú turistické výstupy na uctenie pamiatky človeka, ktorý aj s dcérou tragicky zahynul v Západných Tatrách. Vedľa mohyly stojí aj Kameň česko-slovenského bratstva postavený v roku 1990. Od neho je len kúsok na vrchol Veľkej Javoriny (970 m) s telekomunikačnou vežou. Po krátkom odpočinku sprevádzanom nádhernými pohľadmi predovšetkým na moravskú stranu nás čaká už len mierne klesanie k Holubyho chate (915 m), východisku a cieľu nášho putovania. 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Bánovčania, navrhnite osobnosti mesta na ocenenie!

 

Vedenie mesta spoločne s  poslaneckým zborom pripravuje pri príležitosti 785. výročia prvej písomnej zmienky o  Bánovciach nad Bebravou ocenenie osobností, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o  rozvoj mesta. Primátor Marián Chovanec zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta 55/2003 čl. 30. a 31. ocení päť osobností.

 

Obraciame sa preto na verejnosť, ktorá v  zmysle uvedeného VZN môže tiež predložiť návrhy na udelenie ocenenia osobnostiam, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi. Návrhy na udelenie ocenení môžete priniesť osobne alebo zaslať poštou v písomnej forme na adresu Mestského úradu (Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou), alebo poslať v  elektronickej podobe na adresu zastupca@banovce. sk. Návrh na ocenenie nesmie byť podaný anonymne a  musí obsahovať okrem mena a  priezviska osobnosti navrhnutej na ocenenie aj zdôvodnenie návrhu. Termín zaslania návrhov je do 30. septembra 2017.

 

Navrhnúť môžete aj osoby, ktoré už nežijú, ocenenie môže byť udelené aj in memoriam.

 

Tlačová správa mesta

 

Zdroj: Bánovské noviny č. 36 - 18 september 2017

Nachádzaš sa tu: Domov