banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Pozor! Tatrováci do Kopřivnice už 19. októbra

 

Vedenie mesta sa ospravedlňuje všetkým záujemcom o  návštevu partnerského mesta Kopřivnice za zmenu termínu stretnutia. V  minulom čísle novín bol uvedený termín stretnutia 31. október 2017, no na základe informácií z  Kopřivnice boli organizátori nútení tento termín posunúť už na štvrtok 19. októbra 2017. Vzhľadom k času poskytnutiu informácie z  Kopřivnice a  vzhľadom k uzávierke novín nebolo možné pôvodnú informáciu v predošlom čísle novín už opraviť. Všetky v predošlom čísle publikované informácie o  programe náv- števy, jej termíne, miestach, na ktorých môžu záujemcovia potvrdiť svoju účasť na návšteve Kopřivnice, všetko zostáva v  platnosti, mení sa akurát termín zájazdu – na deň 19. októbra 2017.

 

Odchod autobusu z Bánoviec je o 6.00 z parkoviska pred Poliklinikou. Plánovaný príchod do Kopřivnice je si o 9.00 hodine. V Kopřivnici je naplánovaná krátka prehliadka centra mesta, potom návšteva areálu Tatry Kopřivnice, nahliadnutie do výrobných hál fabriky, návšteva Technického múzea Tatry, dokumentujúceho históriu výroby automobilov tejto značky, a  potom obed. Popoludní nasleduje spoločné stretnutie a diskusia bývalých kolegov tatrovákov. Po ukon- čení stretnutia na spiatočnej ceste domov ešte návšteva mestečka Štramberk, ktoré založil syn českého kráľa Jána Luxemburského Jan Jindřich Luxemburský v  roku 1359 a jeho mestskej  pamiatkovej rezervácie. Vedenie mesta sa týmto obracia na bývalých tatrovákov, ktorí svoj záujem o  návštevu Kopřivnice deklarovali podpisom počas stretnutia v  jedálni SOŠ strojníckej dňa 20.9.2017, aby svoj pretrvávajúci záujem o  účasť na návšteve Kopřivnice potvrdili telefonicky zástupcovi primátora Petrovi Bulíkovi na čísle 0917 875 392, alebo na adrese zastupca@ banovce.sk, a  to najneskôr do 17.októbra 2017. Počet účastníkov potrebujeme vedieť presne kvôli zabezpe- čeniu dostatočnej kapacity prepravy. Potvrdenie záujmu o  zájazd je možné vykonať aj v  informačnom centre na Námestí Ľ. Štúra, alebo v  budove Mestského úradu na sekretariáte prednostky MsÚ.

 

Prosíme tiež bývalých tatrovákov kolegov, pokiaľ máte na seba kontakt, odovzdajte si navzájom   vyššie uvedené informácie, a najmä upozornite na zmenu termínu návštevy partnerského mesta. Cena zájazdu je 10 eur a  zahŕňa dopravu, obed a vstupné do technického múzea.

 

Tlačová správa MsÚ

Zdroj: Bánovské noviny č. 39 - 9.október 2017

OKOLO STRÁNÍ

Květná – Veľká Javorina – Doubrava – Květná

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť (Javořinská hornatina, Lopenická vrchovina)

 

Východiskový a cieľový bod: Strání – Květná, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Květná – Nad Květnou ¼ hod. – Pod Jelencom 1 ½ hod. – Holubyho chata ½ hod. – Veľká Javorina ¼ hod. – U Bětina Javora ½ hod. – Kamenná Bouda 1 hod. – Lesná ¼ hod. – Hrabina ½ hod. – Dubina ½ hod. – Březová ¾ hod. – Doubrava ¼ hod. – Nová hora ¾ hod. – Květná ¾ hod.

 

Spolu: 7 ¾ hod.

 

Prevýšenie: 605 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná a pomerne dlhá celodenná túra. V úvode prekonáva výškový rozdiel takmer 600 m, za ktorým nasleduje dlhé stúpanie na Veľkú Javorinu. Vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch a po verejných cestných komunikáciách. V lesných úsekoch treba venovať zvýšenú pozornosť vetveniu lesných ciest. V Holubyho chate pod vrcholom Veľkej Javoriny je možnosť občerstvenia a prípadného núdzového ubytovania. Túru možno skrátiť odbočením do Strání na rázcestiach Hrabina alebo Dubina.

 

Základná trasa: Východiskovým a cieľovým bodom túry na Veľkú Javorinu je rázovitá obec Strání, presnejšie jej miestna časť Květná (355 m). V blízkosti jej centra sa nachádza starobylá skláreň, v ktorej sa sklo vyrába od roku 1794. Na prvom úseku sledujeme zelené turistické značky. Od autobusovej zastávky pred sklárňou sa vydáme po hlavnej ulici smerom k česko – slovenskej štátnej hranici. Asi po 200 m odbočíme doprava. Krátka bočná ulica nadväzuje na lesnú cestu stúpajúcu do východného svahu masívu Veľkej Javoriny. Po križovatku s náučným chodníkom v lokalite Nad Květnou (413 m) je stúpanie mierne, neskôr je strmšie. Úvozovú lesnú cestu, ktorou vystúpime po spádnici, do značnej miery poznačila erózia. Na tomto mieste pozornejšie sledujeme turistické značky, pretože lesné cesty sa často vetvia. Nad Těžkým vrchom (655 m) sa profil výstupu zmierňuje. Úzky chodník traverzujúci severný svah Jelenca prechádza národnou prírodnou rezerváciou Javořina, v ktorej si obdiv zaslúži bukový les pralesového charakteru. O chvíľu prídeme do plytkého sedla Pod Jelencom (870 m). Ak by sme odbočili doľava, prišli by sme na vrchol Jelenca. My však pokračujeme podľa značky doprava. Lesná cesta nás pohodlne dovedie k Holubyho chate (915 m). Po krátkom oddychu a občerstvení v príjemnej horskej chate pokračujeme po červenej značke (0701). Tento úsek je súčasťou diaľkovej turistickej trasy Cesta hrdinov SNP (trasa č. 15). Od chaty krátko vystúpime po lúčnom chodníku, ktorý sa končí na rázcestí (960 m) pod vrchom Veľká Javorina (970 m). Z oblého lúčneho vrcholu s telekomunikačnou vežou je kruhový výhľad siahajúci do vzdialených miest na Morave i Slovensku. Od smerovníka zídeme na severnú stranu po chodníku k okraju lesa. Lesná cesta vedie cez lokalitu U Bětina Javora (825 m) na rázcestie Kamenná Bouda (660 m). Za parkoviskom si túru spestríme odbočením na vyhliadkový vrch Lesná (696 m). Vrátime sa na cestu smerujúcu na rázcestie Hrabina (558 m). Po prekročení rušnej asfaltovej cesty pokračujeme po oblom rozvodí medzi povodiami Moravy a Váhu na rázcestie Dubina (545 m). Z lúk za Dubinou, ktorou tiež prechádza asfaltová cesta, sú krásne výhľady na obe strany rozvodia. Na rázcestí Březová (585 m) opustíme červeno značkovanú trasu a odbočíme doprava na žltú turistickú značku. Na začiatku pôjdeme kúsok po asfaltovej ceste smerujúcej do Březovej. Pred veľkou ľavotočivou zákrutou ju opustíme a odbočíme na poľnú cestu. Pôjdeme na rozhraní medzi lesom a poľom a dostaneme sa na nízky vŕšok Doubrava (550 m). Z jeho vrcholu smerom na juh mierne klesá lesná cesta. Od plytkého sedla zdoláme krátke mierne stúpanie na ďalší zalesnený vŕšok. Kúsok za ním vyjdeme z lesa. Poľná cesta smeruje na rázcestie Nová hora (550 m), z ktorého je pekný výhľad na masív Veľkej Javoriny. Odbočíme doprava a po nevýraznom zeleno značkovanom lúčnom chodníku zostúpime do doliny Klanečnice. Výhľad na Veľkú Javorinu je takmer na celej trase úchvatný. Klesanie a s ním aj túra sa končia pri sklárni v obci Strání, presnejšie v jej miestnej časti Květná (355 m).        

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Ponuky preventívnych akcií pre školy

 

Mesto Bánovce nad Bebravou ponúka pre pedagógov, ktorí realizujú primárnu prevenciu na školách, doplňujúce odborné školenie zamerané na drogovú prevenciu. Prioritne je určené tým, ktorí sa ho nemohli zúčastniť v uplynulom roku. Školenie bude realizované v  rámci projektu, ktorý finančne podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo u  koordinátora prevencie kriminality na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

V  tejto oblasti sa opäť počíta so spoluprácou s Metodicko-pedagogickým centrom Trenčín. Na uvedený mail už môžu základné a  materské školy nahlasovať svoje žiadosti o  termíny preventívnych akcií pre deti. Tento školský rok je opäť najaktívnejšou školou Gymnázium J. Jesenského. Prednášky a  besedy na vybrané témy začali už tento týždeň. V rámci aktivít projektu je pripravený aj kurz sebaobrany pre dievčatá, ktorý môže byť realizovaný počas telesnej výchovy.

 

Kurz pre školy bude prebiehať na základe poradovníka, tzn. škola, ktorá sa prihlási ako prvá, ho absolvuje prednostne. Až potom bude prebiehať na ostatných. Ďalšie aktivity zamerané na bezpečie obyvateľov, ktoré plánuje mesto v  rámci projektu zrealizovať, sú uvedené v tabuľke. Uskutočnia sa pod záštitou primátora Mariána Chovanca a  Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

 

Odborné školenie pre pedagógov (drogová prevencia) OZ- Spoločne proti kriminalite, Metodicko-pedagogické centrum Trenčín

 

Odborné školenie pre pedagógov (prevencia kriminality) OZ- Spoločne proti kriminalite, Metodicko-pedagogické centrum Trenčín

 

Kurz sebaobrany pre školy (pre dievčatá II. stupňa ZŠ) OZ- Spoločne proti kriminalite

 

Preventívno-náučné programy zamerané na bezpečnosť detí zo základných škôl OZ- Spoločne proti kriminalite

 

Preventívno-náučné programy pre študentov gymnázia OZ- Spoločne proti kriminalite

 

Odborné školenie pre členov Kynologického záchranného zboru SR Kynologický záchranný zbor SR, OZ- Spoločne proti kriminalite

 

Odborný seminár zameraný na policajnú sebaobranu OZ- Spoločne proti kriminalite

 

Preventívno-náučné programy pre seniorov OZ- Spoločne proti kriminalite

 

Tlačová správa mesta

Zdroj: Bánovské noviny č. 37 - 25 september 2017

OKOLÍM KVĚTNEJ

 

Květná – Mechnáčky – Květná

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť (Javořinská hornatina)

 

Východiskový a cieľový bod: Strání-Květná, stanica ČSD, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Květná – Mechnáčky ½ hod. – U Šajby ¼ hod. – Nad Květnou ½ hod. – Květná ¾ hod.

 

Spolu: 2 hod.

 

Prevýšenie: 130 m.

 

Náročnosť: Nenáročná a krátka trasa vedúca po náučnom chodníku, ktorý oboznamuje s minulosťou a so súčasnosťou osady Květná, ktorá je súčasťou obce Strání, a s prírodnými zaujímavosťami jej okolia. Vedie väčšinou po lúčnych a lesných cestách, len v úvode a závere prechádza po verejných cestných komunikáciách. Orientačne je bezproblémová a vhodná aj pre rodiny s malými deťmi alebo seniorov. Má dĺžku asi 7,5 km a míňa 9 informačných panelov náučného chodníka a jeden panel Lesov ČR.

 

Základná trasa: Začneme pri prvom informačnom paneli umiestnenom pri sklárni v osade Květná (366 m), ktorá je miestnou časťou obce Strání. Ručná výroba skla tu má viac ako dvestoročnú tradíciu. Skláreň založili v roku 1794 a ručne zdobené sklo sa tu vyrába dodnes. Od prvého panela vedie žlto značkovaná trasa ulicou Ořechová juhozápadným smerom vedľa sklární. Asi po 250 m z nej odbočíme doprava a lesnou cestou vystúpime na lúku s druhým informačným panelom s názvom Stráňanská kotlina. Po oboznámení s prírodnou rezerváciou Nová hora a hospodárením v tomto prostredí pokračujeme v miernom stúpaní lúkou k ďalšiemu informačnému panelu Mechnáčky (496 m), ktorý umiestnili nad širokým žľabom porasteným krovinami a stromami. Prírodná pamiatka Mechnáčky má rozlohu takmer 10 ha a vyznačuje sa vzácnymi rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami. Náučný chodník vedie ponad prírodnú pamiatku a smeruje k lesu. Lesnou úžľabinou strmo klesneme k Svinárskemu potoku, pri ktorom stojí smerovník U Šajby (416 m) a informačný panel č. 4 zameraný na geologické a hydrologické podmienky územia. Žltá značka ďalej vedie lesnou cestou k poľovníckej chate Šajba, pri ktorej sa nachádza panel Lesov ČR. Po tej istej ceste sa vrátime k Svinárskemu potoku a pozdĺž jeho toku mierne klesneme k piatemu informačnému panelu U Cicúrku. Oddýchneme si v besiedke a pri prameni pitnej vody. Po niekoľkých metroch odbočíme od potoka doprava na lesnú cestu a miernym stúpaním sa dostaneme k smerovníku Nad Květnou (413 m), kde prekrižujeme zeleno značkovaný chodník smerujúci z Veľkej Javoriny do Květnej. Asi po 0,5 km odbočíme z lesnej cesty mierne doľava na lesný chodník, ktorý smeruje k informačnému panelu U sladké jabloně. Hneď vedľa si môžeme obzrieť tôňu, pričom panel informuje o jej vzniku a vegetácii. Pokračujeme v klesaní a o chvíľu sa dostaneme k potoku Kaštinka, ktorý tvorí česko-slovenskú štátnu hranicu. Pôjdeme pozdĺž jeho toku, až prídeme na hlavný cestný ťah, kde odbočíme doľava k poslednému informačnému panelu, ktorý informuje o živote v obci Strání, ktorú tvoria dve časti – Strání a Květná. Obec s takmer 4 000 obyvateľmi je významným kultúrnym centrom podjavorinskej oblasti. Udržiavajú sa v nej folklórne tradície, z ktorých najznámejšie sú fašiangy, Vatra priateľstva alebo Javorinské slávnosti na Veľkej Javorine. Jej dominantou je rímskokatolícky kostol z roku 1749 stojaci v časti Strání. Od poslednej informačnej tabule pokračujeme Slovenskou ulicou k cieľovému a zároveň východiskovému bodu trasy, ktorým je skláreň v osade Květná (366 m), miestnej časti obce Strání. Kto sa zaujíma o ručnú výrobu skla a sklené výrobky, môže si dohodnúť exkurziu v sklárni a zakúpiť sklené výrobky v podnikovej predajni.

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

 

    

Nachádzaš sa tu: Domov