banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Múzeum Partizánskej brigády Jana Žižku presťahované z Jankovho vŕšku do Bánoviec

Uplynuli tri roky a nové Múzeum Partizánskej brigády Jana Žižku umiestnené v samostatnej budove na Jankovom vŕšku, sa muselo z týchto priestorov vysťahovať. Svoje nové miesto našla táto stála expozícia o protifašistickej činnosti v regióne v Bánovciach nad Bebravou.

 

Pripomeňme si, že nové múzeum bolo zriadené a  otvorené na základe úspešného cezhraničného projektu v júni 2014. Otcom myšlienky bol predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne Ján Holička, rodák a obyvateľ Miezgoviec. Expozícia prinášala informácie slovom i obrazom o protifa- šistickom odboji a príprave SNP, o samotnom vzniku Partizánskej brigády Jana Žižku, o revolučných národných výboroch, o pomoci tunajších obyvateľov partizánom, o  ich ťažkom živote v  horách, atď.

 

Návštevníci tu nájdu zoznamy asi 350 partizánov a  padlých, niektorých aj s fotografi ami. Treba vedieť, že pri sformovaní brigády, ktorá mala približne 1600 členov, jeden z  oddielov prešiel pešo cez hranice až do mestečka Valašské Klobouky, ktoré sú pre naše mesto zahraničným partnerom. Ale aj to, že expozícia prináša aj veľa nových faktov. Napríklad aj o spolupráci členov pohotovostnej Hlinkovej gardy s fašistami... Projekt múzea na Jankovom vŕšku bol financovaný z  viacerých fondov – z Programu cezhraničnej spolupráce SR a  ČR, Európskeho fondu regionálneho rozvoja Spoločne bez hraníc, Fondu mikroregiónov a TSK. Po troch rokoch muselo múzeum opustiť súkromné priestory na Jankovom vŕšku a útočisko našlo v  priestoroch Tren- čianskeho samosprávneho kraja, konkrétne v  jednej z  tried bývalého učilišťa Zornice stojaceho na kri- žovatke Ulice A. Hlinku a  Partizánskej ulice. Podľa informácií Emílie Peťovskej, predsedníčky Mestskej organizácie SZPB v Bánovciach nad Bebravou, celú expozíciu museli pozorne poskladať a premiestniť do Bánoviec minulý týždeň. Spoločne s Jánom Holičkom vybavovali všetky potrebné náležitosti nielen po administratívnej stránke, ale aj tie úplne praktické veci, ako je nová podlaha, čistenie a  maľovanie okien a  stien, a pod.. V Bánovciach našli ochotných ľudí, ktorí im pomohli. Obaja dlhoroční funkcionári SZPB v regióne sú presvedčení, že Múzeum Partizánskej brigády Jana Žišku si budú môcť záujemcovia pozrieť v  nových priestoroch v  Bánovciach už koncom septembra. Žiaľ, do osláv 73. výročia SNP to nestihli.

 

Text a foto A.Borszéková

Zdroj: Bánovské noviny č. 32 - 21. august 2017

CESTOU HRDINOV SNP – 2. Časť

 

Holubyho chata – Dubina – Troják – Mikulčin Vrch

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť (Lopenická vrchovina).

 

Východiskový bod: Holubyho chata, parkovisko.

 

Cieľový bod: chata Valmont, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Holubyho chata – Veľká Javorina ¼ hod. – U Bětina Javora ½ hod. – Kamenná Bouda 1 hod. – Lesná ¼ hod. – Hrabina ½ hod. – Dubina ½ hod. – Březová ¾ hod. – Obecní háj 1 ¼ hod. – Lopeník ½ hod. – Troják ¼ hod. – chata Lopata ¼ hod. – Mikulčin Vrch ¼ hod. – chata Valmont ½ hod.

 

Spolu: 6 ¾ hod.

 

Prevýšenie: 440 m.

 

Náročnosť: Druhá časť trasy Cestou hrdinov SNP predstavuje stredne náročnú celodennú túru. Je pomerne dlhá, avšak s pomerne príjemným výškovým profilom, v ktorom klesania prevažujú nad stúpaniami. Vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch a po verejných cestných komunikáciách. Značkovanie je zreteľné a orientácia v teréne bezproblémová. Trasa sa viackrát pretína s verejnými cestnými komunikáciami umožňujúcimi predčasné ukončenie túry v obciach s autobusovým spojením. Cieľovým bodom je turistická chata Valmont v Mikulčinom Vrchu, v ktorej možno prenocovať a potom pokračovať Cestou hrdinov SNP do Trenčína.

 

Základná trasa: Túra sa začína pri Holubyho chate (915 m) pod vrcholom Veľkej Javoriny – miesta tradičného letného stretnutia Čechov a Slovákov. Hoci k telekomunikačnej veži na jej vrchole vedie spevnená cesta, my vystúpime lúčnym chodníkom po červenej turistickej značke (0701), ktorá označuje Cestu hrdinov SNP (E 8). Vyjdeme na rázcestie (960 m) pod vrcholom Veľkej Javoriny (970 m). Z najvyššieho vrchu Bielych Karpát je panoramatický výhľad. Od smerovníka stojaceho severozápadne od veže vedie na sever chodník pretínajúci horskú lúku. V lese naň nadväzuje lesná cesta, ktorá len veľmi mierne klesá k lokalite U Bětina Javora (825 m). Ani ďalší úsek nie je oveľa strmší, pretože vedie po najmiernejšej zo zostupných trás rozbiehajúcich sa z vrcholu Veľkej Javoriny na všetky svetové strany. Nižšie prídeme na širšiu spevnenú cestu, ktorou vedie aj zeleno značkovaná trasa náučného chodníka Javořinská (trasa č. 18). Pri rázcestí Kamenná Bouda (660 m), ku ktorému vedie aj žlto značkovaná turistická trasa, minieme parkovisko. O kúsok ďalej krátko odbočíme z turisticky značkovanej trasy doľava. Malebnou lúkou s osamelo rastúcimi stromami vystúpime na oblý odlesnený vrch Lesná (696 m) s krásnym výhľadom. Z vrcholu pohodlne pokračujeme po lúke, pričom sa držíme viac vpravo. Okraj lúky je oplotený, a tak sa späť na cestu dostaneme až v jej spodnom cípe. Spevnená cesta smeruje k rušnej asfaltovej ceste, ktorú prekročíme na rázcestí Hrabina (558 m) s autobusovou zastávkou. Lesná cesta na druhej strane asfaltovej cesty smeruje k rázcestiu Dubina (545 m), kde pretína ďalšiu asfaltovú cestu vedúcu od hlavnej cesty do Korytnej. Ďalší úsek trasy vedie otvorenou krajinou s krásnymi výhľadmi. Cesta sleduje oblý rozvodný chrbát medzi povodím Moravy (naľavo) a povodím Váhu (napravo). Záverečný úsek pred rázcestím Březová (585 m) vedie cez les. K rázcestiu sa zbiehajú asfaltové cesty z troch strán a okrem červenej značky ho pretína aj žlto značkovaná turistická trasa. Za rázcestím nasleduje mierne stúpanie najprv okrajom lúky a potom lesom. Klesať budeme až po schádzaní lúčnym svahom pod Holým vrchom (592 m). Na rázcestí Obecní háj (530 m) možno odbočiť doprava na žltú značku a zísť do kopaničiarskej obce Lopeník. Červená značka naďalej sleduje oblé rozvodie a prechádza lesom na asfaltovú cestu, na ktorej odbočíme doprava. O chvíľu prídeme na rázcestie Lopeník (570 m), z ktorého doľava odbočuje pomerne strmá vedľajšia cestná komunikácia, ktorá sa využíva ako spojka medzi Lopeníkom a Mikulčiným Vrchom. Z lúky, po ktorej stúpa, je nádherný výhľad na malebnú kopaničiarsku krajinu pod Veľkým Lopeníkom. Na rázcestí Troják (680 m) s autobusovou zastávkou sa dostaneme na asfaltovú cestu, ktorá slúži ako prístupová komunikácia do rekreačnej oblasti Mikulčin Vrch. Odbočíme doprava. Mierne stúpajúca cesta míňa viaceré rekreačné zariadenia vrátane turistickej chaty Lopata (750 m), poniže ktorej je lyžiarska zjazdová trať s vlekom. O kúsok ďalej sa nachádza zastávka ČSAD Mikulčin Vrch (780 m). V širšom okolí rovnomenného vrchu (798 m) stojí viacero rekreačných objektov, ako sú chaty, zjazdová trať a dva lyžiarske vleky. Ďalej sledujeme červené značky smerujúce popri asfaltovej ceste na juhovýchod. Cesta vedie približne v rovnakej nadmorskej výške po zalesnenom oblom chrbte na rázcestie Pod Vyškovcem (775 m), kde je informačný panel č. 9 náučného chodníka Okolo Hrozenka (trasa č. 23). Asi 200 m od rázcestia sa nachádza turistická chata Valmont (770 m), ktorá je ideálnym miestom na oddych, nocľah a regeneráciu síl na ďalšie putovanie Cestou hrdinov SNP.

 


Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku

Mesto Bánovce nad Bebravou vyhlásilo súťaž Najkrajšia predzáhradka pred bytovým domom.

Cieľom súťaže je skrášliť verejné priestranstvá pred bytovými domami kvetinovou výsadbou a zeleňou, podporiť a  vyzdvihnúť prácu občanov, ktorí dbajú o estetický vzhľad a čistotu svojho najbližšieho okolia, nakoľko svojimi aktivitami vytvárajú krajšie bývanie, aj  zdravšie životné prostredie v  meste. Súťaž je určená pre občanov, ktorí bývajú v bytových domoch na území mesta.

V  rámci nej sa počas úprav okolia bytových domov nesmú svojvoľne vysádzať ani presádzať stromy a  kry. Sadiť sa môžu iba kvety a bylinky. Rastliny nesmú byť invázne, tzn. nepôvodné, ktoré sa nekontrolovane šíria a vytláčajú pôvodné rastliny. Neodporúčame tiež vytváranie rôznych obrúb, ktoré by sťažovali kosenie trávnikov. Súťaž potrvá do 30. septembra 2017. Viac informácií na www.banovce.sk.

 

Autor: MsÚ 

Bánovské noviny č. 30 - 7. august 2017

Tip na výlet - CESTOU HRDINOV SNP 1.časť

Myjava – Čupec – Veľká Javorina

 

Poloha: Biele Karpaty – západná časť (Javorinská hornatina), Myjavská pahorkatina – severná časť.

 

Východiskový bod: Myjava, stanica ŽSR a SAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Holubyho chata, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Myjava – Sovinec 1 hod. – Horný výhon ¼ hod. – Jurášová ¾ hod. – Hrabina ½ hod. – Vrch Slobodných ½ hod. – Čupec 1 hod. – Dibrovov pomník ¼ hod. – Veľká Javorina 1 ¼ hod. – Holubyho chata ¼ hod.

 

Spolu: 5 ¾ hod.

 

Prevýšenie: 645 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná takmer celodenná túra s ľahkou orientáciou v teréne. Vedie sčasti po lesných cestách alebo chodníkoch a čiastočne po verejných cestných komunikáciách. Trasa v prvej časti oboznamuje s kopaničiarskym krajom a ponúka nádherné ďaleké výhľady na Myjavskú pahorkatinu a Biele Karpaty. V druhej časti treba absolvovať dlhé stúpanie lesom na hrebeň Bielych Karpát, po ktorom trasa vedie na ich najvyšší vrchol – Veľkú Javorinu.

 

Základná trasa: Začneme v centre mesta Myjava pri autobusovej stanici pri ústrednej turistickej orientačnej tabuli (325 m). Po celej trase nás budú sprevádzať červené turistické značky, ktoré lemujú Cestu hrdinov SNP (0701). Z centra Myjavy sa vyberieme hlavnou ulicou severovýchodným smerom ku kruhovému objazdu, na ktorom sa križuje červeno a žlto značkovaná trasa. Ocitneme sa pred Múzeom Slovenských národných rád, ktoré otvorili v roku 1968 po rekonštrukcii pôvodného domu pani Kolényovej a prístavbe moderného pavilónu. V roku 1848 tu zasadala novozriadená Slovenská národná rada, uskutočnilo sa prvé národné zhromaždenie a vypuklo prvé národné povstanie Slovákov v boji proti rakúsko – uhorskej monarchii. Na kruhovom objazde pokračujeme vpravo po červenej značke. Prejdeme popod železničný podjazd a vystúpime mierne do kopca popri asfaltovej ceste. Po ľavej strane minieme parkovisko autobusov SAD a vyjdeme z mesta. Na najbližšom rázcestí stojí smerovník Sovinec (400 m). O chvíľu sa ocitneme v rovnomennej miestnej časti obce Poriadie. Prejdeme cez osadu a na najbližšej križovatke pokračujeme priamym smerom do osady Horný výhon (420 m). Po červenej značke prejdeme osadou a asfaltovou cestou prídeme do lokality Uhliská. Na križovatke si vyberieme nespevnenú cestu, ktorá v priamom smere vchádza do lesa. Lesnou cestou sa onedlho dostaneme na poľanu Jurášová (520 m), na ktorú vedie z Poriadia aj lesná asfaltová cesta. Všímame si červené značky, ktoré vedú lesnou cestou vľavo od asfaltovej cesty severným smerom cez lokalitu Furmanec. Onedlho sa opäť dostaneme na lesnú asfaltovú cestu, po ktorej prídeme k smerovníku Hrabina (550 m), pod ktorým sa nachádza zimné rekreačné stredisko s lyžiarskym vlekom, lyžiarskou školou a ubytovacími a stravovacími zariadeniami. Pokračujeme severným smerom stále po červenej značke. Onedlho prekrížime asfaltovú cestu a štrkovou cestou vystúpime najskôr rúbaniskom a potom úzkym lesným chodníkom, ktorý smeruje na Vrch Slobodných (687 m). Stúpanie pokračuje lesom po červeno značkovanej Ceste hrdinov SNP na vrch Čupec (819 m), z ktorého pohodlne lesnou cestou zídeme k Dibrovovmu pomníku (775 m). Pamätník postavili na počesť I. D. Dibrova, veliteľa 2. Stalinovej partizánskej brigády, ktorý na tomto mieste zahynul v roku 1944 počas druhej svetovej vojny. Česko- slovenskou štátnou hranicou vedúcou rovnobežne s červeno značkovanou trasou krátko vystúpime na Durdu a pohodlnou lesnou cestou prídeme na križovatku so spevnenou cestou vedúcou z moravskej strany k Holubyho chate. Popri železných zábranách prejdeme cez cestu do lesa a strmo stúpajúcim chodníkom vystúpime na zatrávnené svahy Veľkej Javoriny. Povedľa hraničných kameňov prídeme na hrebeň so smerovníkom, pri ktorom stojí Vavrouškova mohyla. Postavili ju v roku 1998 na pamiatku Josefa Vavrouška (1944 – 1995), známeho českého ochrancu prírody a propagátora myšlienok trvalo udržateľného rozvoja a česko – slovenskej vzájomnosti. Každoročne na Nový rok sa k nej z moravskej Květnej, miestnej časti obce Strání, organizujú turistické výstupy na uctenie pamiatky človeka, ktorý aj s dcérou tragicky zahynul v Západných Tatrách. Vedľa mohyly stojí aj Kameň česko- slovenského bratstva postavený v roku 1990. Od neho je len kúsok na vrchol Veľkej Javoriny (970 m) s telekomunikačnou vežou. Po krátkom odpočinku sprevádzanom nádhernými pohľadmi predovšetkým na moravskú stranu nás čaká už len mierne klesanie k Holubyho chate (915 m), cieľa prvej časti putovania po slovensko – moravskom pomedzí. 

 


Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov