banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

NA VEĽKÝ LOPENÍK

Lopeník – Veľký Lopeník – Nová Bošáca

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť, Biele Karpaty – centrálna časť (Lopenícka hornatina)

 

Východiskový bod: Lopeník zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Nová Bošáca, zastávka SAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Lopeník – Mechnáč ¼ hod. – Lopenícke sedlo ½ hod. – Pod Malým Lopeníkom ¾ hod. – Veľký Lopeník ½ hod. – Grúň 1 hod. – Nová Bošáca ½ hod.

 

Spolu: 3 ½ hod.

 

Prevýšenie: 611 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná poldenná túra. Prekonáva pomerne veľké prevýšenie, ktoré predstavuje predovšetkým výstup na Veľký Lopeník. Trasa prechádza z územia Českej republiky na Slovensko, pričom medzi východiskovým a cieľovým bodom nie je priame autobusové spojenie. Vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch a po verejných cestných komunikáciách. Orientačne je bezproblémová, avšak zostup z Veľkého Lopeníka do bošáckych kopaníc si vyžaduje zvýšenú pozornosť.

 

Základná trasa: Na krajinársky zaujímavú túru sa vydáme z rázovitej kopaničiarskej obce Lopeník ležiacej na moravskej strane. Začneme pri obecnom úrade (570 m) a po cestnej komunikácii sa vydáme smerom na východ. Prvý úsek nie je označený turistickými značkami. Na najbližšej križovatke ciest odbočíme doprava. Po žlto značkovanej spevnenej ceste vystúpime dolinou cez miestnu časť Mechnáč (585 m). Za rekreačným strediskom nás čaká výstup strmou poľnou cestou do lúčneho Lopeníckeho sedla (690 m). Prechádza ním zeleno značkovaná turistická trasa. Odbočka doľava vedie do rekreačnej osady Mikulčin Vrch, my sa však vydáme opačným juhozápadným smerom. Chodník stúpa strmou lúkou s ďalekým výhľadom. Vyššie v lese nadväzuje na miernejšie stúpajúcu lesnú cestu, po ktorej prídeme na rázcestie Pod Malým Lopeníkom (865 m), kde doprava odbočuje žlto značkovaná turistická trasa schádzajúca do Lopeníka. Zelená značka, ktorú sledujeme, pokračuje miernym stúpaním na Veľký Lopeník (911 m), druhý najvyšší vrch centrálnej časti Bielych Karpát a tretí najvyšší vrchol Bielych Karpát. Na jeho vrchole stojí pomník, informačný panel a základy rozhľadne, ktorú by mali dokončiť v roku 2005. Na malej lesnej čistine uvidíme, že kedysi toľko ospevovaný kruhový výhľad je pre vyrastajúci les minulosťou. Zámer postaviť rozhľadňu má zjavné opodstatnenie. Zelená značka pokračuje z Veľkého Lopeníka na západ. My si zvolíme modrú turistickú značku (2420), ktorá vedie južným smerom na slovenskú stranu. Zostupom po miestami zarastenej ceste pomerne rýchlo stratíme nadmorskú výšku. V spleti rozvetvených ciest treba zvýšiť pozornosť, aby sme nezablúdili. Nižšie sa dostaneme na spevnenú cestu, ktorá je prístupovou komunikáciou do bošáckych kopaníc Grúň (510 m). Minieme malú kaplnku a skupiny domov a pomerne strmo klesneme. Pred veľkou zákrutou si cestu skrátime po chodníku schádzajúcom ku kostolu v obci Nová Bošáca (300 m). Od kostola sa po bočnej ulici dostaneme na hlavnú cestu, na ktorej okrem obchodu nájdeme aj autobusovú zastávku.

 

Varianty: Ak sa chceme vrátiť do východiskového bodu túry, môžeme z vrcholu Veľkého Lopeníka zísť po rovnakej trase (spolu: 3 ½ hod.) alebo odbočiť na rázcestí Pod Malým Lopeníkom na žltú značku a do cieľa prísť inou trasou (spolu: 3 ¾ hod.). Ak z Veľkého Lopeníka zostúpime po zelenej značke, prídeme na asfaltovú cestu povyše hraničného priechodu a do obce Lopeník sa vrátime po ceste cez Březovú (spolu: 4 ½ hod.). Na návrat do Lopeníka z Novej Bošáce môžeme využiť autobus SAD premávajúci z Novej Bošáce po hraničný priechod Nová Bošáca – Šiance. Odtiaľ musíme zájsť pešo do Březovej, odkiaľ do Lopeníka premáva autobusová linka ČSAD. 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov NA VEĽKÝ LOPENÍK