banovecko

O mikroregióne ZOB

 

 

Vznik Združenia obcí Bánovecko je dobrovoľné spojenie nášho mesta a obcí, ktoré sa usilujú o spoločné riešenie problémov. Nastávajúca sídelná štruktúra obcí predpokladá, že predovšetkým malé obce nebudú schopné samostatne vykonávať svoju funkciu pre občanov v plnom rozsahu. Jednou z prioritných úloh Združenia obcí Bánovecko, bude riešiť i tieto problémy.

Spoločné prepojenie,  previazanie záujmov, zámerov, akcií a aktivít v spoločnom územne ucelenom záujmovom priestore s cieľom dosiahnutia žiaducich zmien, je zároveň novou šancou na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.  Financovanie projektov z fondov pomáha znižovať ekonomickú a sociálnu nerovnováhu medzi krajinami.

Úlohou Združenia obcí Bánovecko , bude postupné vypracovanie integrovaného projektu. Výstupom bude katalóg krátkodobých, strednodobých a dlhodobých projektov, ktoré vzniknú na základe analýzy mikroregiónu a stratégie rozvoja.

Mikroregión Bánovecko leží na severe Nitrianskej pahorkatiny medzi pohoriami Strážovské vrchy a Považský Inovec. Krajinná scenéria je daná prechodom rovinného charakteru cez pahorkatiny až do pohorí. Na horizonte zo západnej strany ohraničuje kotlinu Považský Inovec. Z východnej a severnej časti vystupuje panoráma Strážovských vrchov. Z južnej strany sa otvára poľnohospodárska krajina údolia rieky Bebrava. Tvoria ho katastre obcí Brezolupy, Miezgovce, Horné Naštice, Prusy, Dubnička, Ľutov, Dvorec, Veľké Chlievany, Podlužany, Ruskovce, Otrhánky, Pravotice, Dolné Naštice, Haláčovce a mesta Bánovce nad Bebravou.

Najväčšou riekou je Bebrava, ktorá pramení pod vrchom Záhradčie  pri Čiernej Lehote a dosahuje celkovú dĺžku 49,6 km. V meste Bánovce nad Bebravou priberá pravostranný prítok Svinice a ľavostranný prítok Radiše a  Dubničky.

Zásoby podzemnej vody patria k významným surovinovým zdrojom hospodárstva. Obyvatelia sú zásobovaní pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorý je dotovaný prameňmi v Ľutove a Dubničke. Geotermálne vody boli zistené v Biskupiciach, kde na základe štúdie Antona Porubského navŕtali tieto vody v hĺbke 2 025 m. Od roku 1990 je termálnou vodou z vrtu zásobovaná mestská plaváreň a letné kúpalisko. V severnej časti katastra bola na toku Dubnička vybudovaná v rokoch 1987 - 1988 vodná nádrž Prusy s rozlohou vodnej plochy 38 ha.

Na svahoch lesov a pohorí prevažuje dub a hrab. Zvyšok drevinového zloženia tvorí borovica, topoľ, osika, breza bradavičnatá. Krovinovú etáž tvoria prevažne zob vtáčí, hloh jednosemenný a krušina jelšová. Zásluhou ochrancov prírody bolo vyhlásené chranené územie v mikroregióne - Prírodná rezervácia Ľutovský Drieňovec s rozlohou 260 ha.

 

Hlavnou poľovnou zverou je raticová zver, najmä diviak. Ďalej možno spomenúť daniela, jeleniu a srnčiu zver. Pomerne často na poliach vidieť zajaca poľného alebo bažanta, v lese sa vyskytuje líška i jazvec. V riekach a na vodných nádržiach sú podmienky na rybolov, najmä pstruhov a kaprov.

Milovníci prírody, turisti a návštevníci tohto kraja majú možnosť poznať toto zaujímavé územie po sieti turistických chodníkov. Je tu veľa trás vhodných na cykloturistiku, bežecké lyžovanie a pešiu turistiku.

 

Rozloha    75 km2

    

Počet obcí    15

     z toho miest 1

 

Počet obyvateľov  23 467

 

Najvyšší bod územia       561m n.m. / Vrch Bradlo

Najnižší bod územia       194m n.m. / Malé Chlievany

Nachádzaš sa tu: Domov O mikroregiónoch