banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Bánovská nemocnica naďalej bez interného

V stredu 31. januára 2018 sa z iniciatívy poslankýň Trenčianskeho samosprávneho kraja Rudolfy Novotnej, Márie Hajšovej, Zuzany Máčekovej a primátora mesta Mariána Chovanca uskutočnilo stretnutie k problémom v zdravotníctve.

 

Na stretnutí sa za účasti poslankyne TSK Zuzany Máčekovej, primátora a  niekoľkých starostov okresu rokovalo o možnostiach samosprávy pomôcť s  riešením problémov v  poskytovaní zdravotníckej starostlivosti v  našom meste a  okrese. Verejnosť bola informovaná o  dočasnom uzatvorení interného oddelenia do 31. januára 2018. Podľa posledného oznamu riaditeľky Nemocnice Bánovce MUDr. Miny Bobockej nebude interné oddelenie ani od 1. februára 2018 zabezpečovať zdravotnú starostlivosť.

V priebehu februára vedenie nemocnice rozhodne o ďalšom postupe. Prítomní sa zaoberali možnosťami, ako pomôcť nemocnici oddelenie sprevádzkovať a  dohodli pr acovné stretnutie starostov okresu. Ďalšou dôležitou témou bola neurologická ambulancia. Jej absenciu obyvatelia okresu veľmi často zdôrazňujú aj predstaviteľom jednotlivých samospráv. Aktuálne už prebiehajú rokovania všetkých zainteresovaných, ktorých výsledkom má byť sprístupnenie zdravotnej starostlivosti v  odbore neurológia v  najbližších mesiacoch. O ich výsledku bude mesto občanov informovať.

 

Tlačová správa mesta

Bánovské noviny č. 5 - 5 február 2018

DO VLČIEHO VRCHU

Trenčín – Hrabovka – Horná Súča – Vlčí Vrch

 

Poloha: Biele Karpaty – centrálna časť (Súčanská vrchovina, Bošácke bradlá), Považské podolie – západná časť.

 

Východiskový bod: Trenčín, stanica ŽSR a SAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Vlčí Vrch zastávka SAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Trenčín – Horné Orechové 1 ¼ hod. – Hrabovka ¼ hod. – Sedlo nad Juríkovcami 1 ¾ hod. – Horná Súča 1 hod. – Vlčí Vrch 1 ¼ hod.

 

Spolu: 5 ½ hod.

 

Prevýšenie: 344 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná viac ako poldenná túra. Sčasti vedie po verejných cestných komunikáciách (najmä v úvodnej časti trasy), na ktorých treba venovať zvýšenú pozornosť okoloidúcim vozidlám. Na krátkom úseku nad Hrabovkou sa reálna trasa nezhoduje so stavom zakresleným v odporúčanej turistickej mape. Pozor si treba dať aj na neprehľadné turistické značkovanie pred Sedlom nad Juríkovcami. Úvod trasy si môžeme spestriť návštevou Trenčianskeho hradu, ktorý je dominantou mesta a celého Považia.

 

Základná trasa: Od železničnej stanice v meste Trenčín (211 m) sa vydáme po záverečnom úseku trasy č. 16, avšak v opačnom smere. Po križovatku za továrňou Old Herold nás povedú červené turistické značky (0701), ktorými je označená Cesta hrdinov SNP. Na rušnej križovatke odbočíme doprava na Vlársku cestu. Za viaduktom odbočíme doľava na Istebnícku ulicu, po ktorej sa dostaneme von z mesta. Sledujeme modré turistické značky (2422). Na Istebnícku ulicu nadväzuje asfaltová cesta smerujúca na sever. Za diaľnicou prejdeme popri prameni kyselky. Za Horným Orechovým (245 m) vystúpime serpentínou do svahu a ocitneme sa v malom sedle na hornom konci Hrabovky (328 m), do ktorej však nezídeme. Pri autobusovej zastávke opustíme asfaltovú cestu odbočením doľava. Pokračujeme po poľnej ceste. Trasa mierne stúpa otvorenou krajinou s výhľadmi do doliny Váhu. Zalesnený Látovec (468 m) neobídeme zľava, ako uvádza turistická mapa, ale po poľnej ceste vedúcej viac vpravo. Z cesty je pekný výhľad na severozápad do doliny Súčanky. Povyše kopaníc Polníky vojdeme do lesa. Na tomto úseku sa turistické značkovanie miestami stráca, takže si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Pokračujeme severozápadným smerom a onedlho prídeme do Sedla nad Juríkovcami (400 m). Zo sedla doľava odbočuje žltá turistická trasa vedúca do Zlatoviec. Lákavejšie je odbočenie doprava, kde vidieť skalnaté bradlo Krasín skrývajúce nepatrné zvyšky hradu Súča (trasa č. 29). My však ďalej sledujeme modré turistické značky a z lúčneho sedla klesneme po lesnej ceste k chalupám kopaníc Juríkovci a Jurovci. Prístupová trasa schádza na frekventovanejšiu cestu spájajúcu Hornú Súču s kopaničiarskou Dúbravou. Odbočíme doprava. Za mostom prejdeme ponad potok Súčanka a odbočíme doľava. Pôjdeme najprv hlavnou a potom vedľajšou ulicou Hornej Súče (315 m). Značky nás dovedú do stredu obce, kde sa  môžeme občerstviť v hostinci. Pokračujeme po bočnej ulici s novými rodinnými domami, ktorá vedie po západnom okraji obce (nad kostolom). Za posledným domom pokračujeme miernym traverzom po lúke, až prídeme na zákrutu asfaltovej cesty. Za ňou sa dostaneme do cieľa výletu v kopaničiarskej obci Vlčí Vrch (550 m). Malá dedina, ktorú tvorí niekoľko zoskupení domov, má nádhernú polohu. Ak vystúpime k lyžiarskemu vleku na hornom konci dediny, naskytne sa nám nádherný výhľad na okolitú krajinu vrátane kopaničiarskej obce Žítková na moravskej strane. 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Aj v Bánovciach sa rozlúčime s časom plesov a zábav

Áno, je to tak. Plesová sezóna sa iba začala a  už sa nezadržateľne blíži Popolcová streda a  s  ňou ukončenie fašiangového obdobia. Nie je však dôvod smútiť. Aj tento rok sa pôvodné tradície z  vidieka prenesú do nášho mesta. Desiateho februára sa tešte na fašiangový sprievod masiek, do ktorého sa môže zapojiť každý, kto má chuť poriadne sa zabaviť. Už po tretíkrát sa sprievod začne od Základnej umeleckej školy D. Kardoša na sídlisku Dubnička o 10.00 h a pokračovať bude postupne celým mestom. Nebude chýbať ani sprievodné vozidlo – historická hasičská Avia plná pesničiek. Sprievod masiek ukončí svoju cestu v  Mestskom kultúrnom stredisku na sídlisku Sever, kde na každého zúčastneného čaká malé občerstvenie a  niečo na zahriatie. Po krátkom oddychu sa večer o 19.00 h stretneme na fašiangovej zábave, na ktorej nebude chýbať tradičné pochovávanie basy ako symbol ukončenia obdobia plesov a  zábav. Tešiť sa môžete na výbornú tancovačku s  DJ Rodrigezom, ktorý bude hrať podľa vašej chuti a  v  programe sa predstaví mnohým známy heligonkár Janko Chudoba spolu so svojimi šikovnými synmi. Tí zahrajú na ľudovú nôtu a  vytvoria tú správnu fašiangovú náladu. Organizátorskú taktovku aj tento rok drží v  rukách Folklórny súbor Drienovec, Dobrovoľný hasičský zbor v Bánovciach nad Bebravou a  Mestské kultúrne stredisko. Či už si fašiangové tradície pamätáte z  detstva alebo ich chcete zažiť naživo, určite príďte. Okrem skvelej zábavy sa môžete tešiť aj na chutné občerstvenie v  cene vstupenky.

 

Text: Zuzana Janáčová

Zdroj: Bánovské noviny č.4 - 29.1 2018

K HALUZICKEJ TIESŇAVE

Zemianske Podhradie – Bošáca – Haluzice

 

Poloha: Považské Podolie – západná časť.

 

Východiskový bod: Zemianske Podhradie, zastávka SAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Haluzice, zastávka SAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Zemianske Podhradie – Bošáca ½ hod. – Haluzice 1 hod. – Haluzický kostol ¼ hod. – Haluzice ¼ hod.

 

Spolu: 2 hod.

 

Prevýšenie: 55 m.

 

Náročnosť: Nenáročná krátka túra s malým prevýšením. Vedie po cestách, ktoré nie sú označené turistickými značkami. Veľká časť trasy prechádza intravilánom vidieckych obcí, pričom jeden úsek vedie po pomerne málo frekventovanej verejnej cestnej komunikácii. Trasa spája lokality s hodnotnými kultúrno – historickými pamiatkami.

 

Základná trasa: Na krátky, avšak zaujímavý výlet sa vydáme z obce Zemianske Podhradie (248 m). Od autobusovej zastávky pri obchode sa vydáme smerom na juh. Po pravej strane minieme prvú z pozoruhodných pamiatok – renesančný kaštieľ zo 17. storočia. Po moste prejdeme ponad potok, za ktorým sa nachádzajú  ďalšie zaujímavosti. Osobitým vzhľadom púta pozornosť vzácny empírový kostol zo začiatku 19. storočia. Stavba s kruhovým pôdorysom so stĺporadím po obvode je stredoeurópskym unikátom. Malé námestie za kostolom z dvoch strán ohraničujú dva staré domy. V ich interiéri zriadili pamätné izby dvoch významných slovenských osobností, ktoré v obci pôsobili. Jedna pripomína život a dielo botanika J. Ľ. Holubyho, druhá je venovaná zakladateľovi slovenskej bibliografie Ľ. V. Riznerovi. po moste sa vrátime na hlavnú ulicu a vydá e sa smerom na juh. Čoskoro prídeme na dolný koniec Zemianskeho Podhradia, ktoré splynulo so susednou Bošácou (235 m). Odbočíme do prvej ulice vľavo. Krátka priečna ulica smeruje mostom na ľavý breh potoka Bošácka. Na jej konci odbočíme doprava na ulicu vedúcu paralelne s korytom potoka. Asi po 200 m odbočíme doľava do bočnej uličky, ktorá smeruje do záhrad a polí a za poslednými domami pokračuje ako poľná cesta. Na najbližšom rázcestí odbočíme doprava. Po ceste vedúcej záhradami a poliami prídeme na asfaltovú cestu, ktorá spája Bošácu s Haluzicami. Po nie veľmi rušnej komunikácii sa dostaneme do Haluzíc (270 m). Hlavnou ulicou prejdeme na jej opačný koniec. Na križovatke pri autobusovej zastávke odbočíme doľava a potom hneď doprava. Prašná cesta vedie z dediny k zrúcanine opevneného Haluzického kostola (270 m). Vzácna historická pamiatka z 13. storočia upúta nádhernou polohou na okraji lesa. Uprostred zakonzervovaných kamenných hradieb sa nachádza zvyšok kamennej zvonice a obvodové múry lode s gotickými oknami. Prašná cesta pokračuje od kostola do polí smerom na juh. Vľavo sa vypína oblý kopec Hájnica (341 m), z ktorého je krásny výhľad do doliny Váhu. Cestou späť si na pravej strane všimneme hlbokú dolinu – chránenú pamiatku Haluzická tiesňava. Vstúpiť do tiesňavy možno len odspodu z obce Štvrtok. Zhora ju lemujú strmé až kolmé skalné steny. Výlet ukončíme pri autobusovej zastávke v obci Haluzice (270 m).

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov