banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

DO VLČIEHO VRCHU

Trenčín – Hrabovka – Horná Súča – Vlčí Vrch

 

Poloha: Biele Karpaty – centrálna časť (Súčanská vrchovina, Bošácke bradlá), Považské podolie – západná časť.

 

Východiskový bod: Trenčín, stanica ŽSR a SAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Vlčí Vrch zastávka SAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Trenčín – Horné Orechové 1 ¼ hod. – Hrabovka ¼ hod. – Sedlo nad Juríkovcami 1 ¾ hod. – Horná Súča 1 hod. – Vlčí Vrch 1 ¼ hod.

 

Spolu: 5 ½ hod.

 

Prevýšenie: 344 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná viac ako poldenná túra. Sčasti vedie po verejných cestných komunikáciách (najmä v úvodnej časti trasy), na ktorých treba venovať zvýšenú pozornosť okoloidúcim vozidlám. Na krátkom úseku nad Hrabovkou sa reálna trasa nezhoduje so stavom zakresleným v odporúčanej turistickej mape. Pozor si treba dať aj na neprehľadné turistické značkovanie pred Sedlom nad Juríkovcami. Úvod trasy si môžeme spestriť návštevou Trenčianskeho hradu, ktorý je dominantou mesta a celého Považia.

 

Základná trasa: Od železničnej stanice v meste Trenčín (211 m) sa vydáme po záverečnom úseku trasy č. 16, avšak v opačnom smere. Po križovatku za továrňou Old Herold nás povedú červené turistické značky (0701), ktorými je označená Cesta hrdinov SNP. Na rušnej križovatke odbočíme doprava na Vlársku cestu. Za viaduktom odbočíme doľava na Istebnícku ulicu, po ktorej sa dostaneme von z mesta. Sledujeme modré turistické značky (2422). Na Istebnícku ulicu nadväzuje asfaltová cesta smerujúca na sever. Za diaľnicou prejdeme popri prameni kyselky. Za Horným Orechovým (245 m) vystúpime serpentínou do svahu a ocitneme sa v malom sedle na hornom konci Hrabovky (328 m), do ktorej však nezídeme. Pri autobusovej zastávke opustíme asfaltovú cestu odbočením doľava. Pokračujeme po poľnej ceste. Trasa mierne stúpa otvorenou krajinou s výhľadmi do doliny Váhu. Zalesnený Látovec (468 m) neobídeme zľava, ako uvádza turistická mapa, ale po poľnej ceste vedúcej viac vpravo. Z cesty je pekný výhľad na severozápad do doliny Súčanky. Povyše kopaníc Polníky vojdeme do lesa. Na tomto úseku sa turistické značkovanie miestami stráca, takže si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Pokračujeme severozápadným smerom a onedlho prídeme do Sedla nad Juríkovcami (400 m). Zo sedla doľava odbočuje žltá turistická trasa vedúca do Zlatoviec. Lákavejšie je odbočenie doprava, kde vidieť skalnaté bradlo Krasín skrývajúce nepatrné zvyšky hradu Súča (trasa č. 29). My však ďalej sledujeme modré turistické značky a z lúčneho sedla klesneme po lesnej ceste k chalupám kopaníc Juríkovci a Jurovci. Prístupová trasa schádza na frekventovanejšiu cestu spájajúcu Hornú Súču s kopaničiarskou Dúbravou. Odbočíme doprava. Za mostom prejdeme ponad potok Súčanka a odbočíme doľava. Pôjdeme najprv hlavnou a potom vedľajšou ulicou Hornej Súče (315 m). Značky nás dovedú do stredu obce, kde sa  môžeme občerstviť v hostinci. Pokračujeme po bočnej ulici s novými rodinnými domami, ktorá vedie po západnom okraji obce (nad kostolom). Za posledným domom pokračujeme miernym traverzom po lúke, až prídeme na zákrutu asfaltovej cesty. Za ňou sa dostaneme do cieľa výletu v kopaničiarskej obci Vlčí Vrch (550 m). Malá dedina, ktorú tvorí niekoľko zoskupení domov, má nádhernú polohu. Ak vystúpime k lyžiarskemu vleku na hornom konci dediny, naskytne sa nám nádherný výhľad na okolitú krajinu vrátane kopaničiarskej obce Žítková na moravskej strane. 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov DO VLČIEHO VRCHU