banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Bánovská nemocnica naďalej bez interného

V stredu 31. januára 2018 sa z iniciatívy poslankýň Trenčianskeho samosprávneho kraja Rudolfy Novotnej, Márie Hajšovej, Zuzany Máčekovej a primátora mesta Mariána Chovanca uskutočnilo stretnutie k problémom v zdravotníctve.

 

Na stretnutí sa za účasti poslankyne TSK Zuzany Máčekovej, primátora a  niekoľkých starostov okresu rokovalo o možnostiach samosprávy pomôcť s  riešením problémov v  poskytovaní zdravotníckej starostlivosti v  našom meste a  okrese. Verejnosť bola informovaná o  dočasnom uzatvorení interného oddelenia do 31. januára 2018. Podľa posledného oznamu riaditeľky Nemocnice Bánovce MUDr. Miny Bobockej nebude interné oddelenie ani od 1. februára 2018 zabezpečovať zdravotnú starostlivosť.

V priebehu februára vedenie nemocnice rozhodne o ďalšom postupe. Prítomní sa zaoberali možnosťami, ako pomôcť nemocnici oddelenie sprevádzkovať a  dohodli pr acovné stretnutie starostov okresu. Ďalšou dôležitou témou bola neurologická ambulancia. Jej absenciu obyvatelia okresu veľmi často zdôrazňujú aj predstaviteľom jednotlivých samospráv. Aktuálne už prebiehajú rokovania všetkých zainteresovaných, ktorých výsledkom má byť sprístupnenie zdravotnej starostlivosti v  odbore neurológia v  najbližších mesiacoch. O ich výsledku bude mesto občanov informovať.

 

Tlačová správa mesta

Bánovské noviny č. 5 - 5 február 2018

Nachádzaš sa tu: Domov Bánovská nemocnica naďalej bez interného