banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Chcú zachraňovať zatúlaných psíkov

Občianske združenie Bánovskí chlpáči bolo založené a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR začiatkom decembra 2017. Jeho hlavným poslaním je starať sa o psíkov – bezdomovcov a hľadať im rodiny, ktoré sú ochotné si ich adoptovať a starať o nich.

 

Zak ladateľmi OZ Bánovskí chlpáči boli Milan Šipka, Jana Porubská a  MUDr. Katarína Ščešňáková. Už v  decembri vytvorili facebookovú stránku, kde títo dobrovoľníci ponúkajú na adopciu psíkov, ktoré odchytila mestská polícia na území mesta a  ktoré sú dočasne umiestnené v  záchytných kotercoch pri areáli Základnej školy Školská. „Žiaľ, priestor pre našu karanténnu stanicu s kotercami na území mesta sme nenašli. Nakoniec sme sa  rozhodli pre areál bývalého hospodárskeho dvora v  Horňanoch, kde bude vybudovaná karanténna stanica začiatkom roka 2018,“ informuje Milan Šipka, predseda OZ. Potvrdil, že o psíky, ktoré odchytí mestská polícia, sa starajú už teraz. Každý nalezenec prejde veterinárnou kontrolou, je zaočkovaný a  odčervený, a náklady na tieto úkony hradí mesto. Samotní zakladatelia občianskeho združenia majú doma už po viacero takýchto psíkov z  ulice. „Pracujeme pre potreby karanténnej stanice ako dobrovoľníci, mimo svojich zamestnaní, vo svojom voľnom čase, každý koľko môže. To, že doteraz nič podobné v Bánovciach nebolo, neznamená, že sa v našom meste zvieratá nestrácali a  nevyhadzovali. Len činnosť okolo nich nebola organizovaná prostredníctvom združenia a nebola toľko medializovaná. Vytvorenie OZ umožní sprehľadniť činnosť dobrovoľníkov a  mestskej polície, urýchli umiestnenie zvierat v zodpovedných rodinách nielen v Bánovciach, ale aj v celom kraji, poprípade na celom Slovensku,“ hovorí MUDr. Katarína Ščešňáková. Aj vďaka sociálnej sieti, ale najmä vďaka osobným kontaktom s inými milovníkmi zvierat sa dobrovoľníkom už za mesiac december podarilo osloviť množstvo darcov. „Po zverejnení informácie o  založení občianskeho združenia na sociálnej sieti sme dostali hneď spätnú odozvu. Obyvatelia Bánoviec a priľahlých obcí doniesli už množstvo potrebného krmiva, obojky, teplé deky, misky. Veľmi nás to prekvapilo a potešilo zároveň. Všetkým srdečne naši chlpáči ďakujú. Všetko sa nám zíde pre ich potrebu. Najväčšiu radosť však máme, keď sa podarí psíka umiestniť do dobrej rodiny, kde sa správajú k zvieratku ako k členovi rodiny a nie ako k veci. S verejnosťou zostávame v kontakte prostredníctvom facebookovej stránky OZ Bánovskí chlpáči, kde budeme pravidelne aktualizovať informácie o stave zvierat, ktoré sa našli v uliciach nášho mesta a o ich ďalšom osude,“ doplnila MUDr. Katarína Ščešňáková. Prvoradým cieľom dobrovoľníkov v  novom občianskom združení je, tak ako sme už spomínali v  úvode článku, nájsť ochotných ľudí starať sa o  opustených chlpáčov. Psíka privezú priamo domov a dodajú aj krmivo na určitý čas. Aj redakcia Bánovských novín podáva pomocnú ruku a  bude pravidelne zverejňovať psíkov na adopciu nielen na svojom facebookovom profile, ale aj v  tlačenej podobe novín. Aby sa ku psíkom dostali aj starší obyvatelia, ktorí internet nepoužívajú.

 

A prečo to vlastne všetko robia? „Konečne cítim určitú satisfakciu, že niečo robím, niečo zmysluplné a chcem venovať svoj čas pomáhaniu tým, ktorí to najviac potrebujú, samozrejme, neočakávame za to žiadnu finančnú odmenu. Odmenou je pre nás ten skvelý pocit, že sme pomohli nájsť nechceným a v mnohých prípadoch aj týraným zvieratkám nové milujúce rodiny. Zvieratá sú žive bytosti, to je určite všetkým jasné, poznajú bolesť, strach, hlad či radosť a pocit bezpečia. Myslím, že takáto záchrana stojí za to a práve títo zachránení dávajú najviac lásky novým majiteľom. Svet by mal byť krásnym miestom pre všetkých. A preto prosím, spojme sa tí, ktorí milujú zvieratká, a pomôžme spoločne tým, ktorí to naozaj potrebujú a prispejme tak k spokojnému životu v našom meste,“ vyzýva Jana Porubská.

 

Text: Alena Borszéková

Zdroj: Bánovské noviny č. 2 15 január 2018

Nachádzaš sa tu: Domov Chcú zachraňovať zatúlaných psíkov