banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Okolím Bojkovíc

 

Bojkovice – Nový Světlov – Skalky – Komňa

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť (Lopenícka hornatina).

 

Východiskový bod: Bojkovice, zastávka ČSAD, stanica ČD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Komňa, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Bojkovice – Nový Světlov ¼ hod. – Valy 1 hod. – Modrá voda ½ hod. – Komňa ½ hod.

 

Spolu: 2 ½ hod.

 

Prevýšenie: 190 m.

 

Náročnosť: Nenáročná menej ako poldenná túra zameraná na kultúrno – historické pamiatky moravskej časti Bielych Karpát. Výlet sa začína návštevou romantického zámku Nový Světlov a končí v Komni, rodisku J. A. Komenského, kde sa možno oboznámiť s jeho životom a dielom. Krátke úseky trasy vedú po verejných cestných komunikáciách. Turistické značkovanie je prehľadné. Na rázcestí poniže zámku Nový Světlov treba opatrne prechádzať po krátkom úseku rušnej cestnej komunikácie.

 

Základná trasa: Na výlet sa vydáme z malebného mestečka Bojkovice (280 m). Trasa sa začína v centre pri obchodnom dome. Po zelenej turistickej značke vykročíme smerom na západ. Pri železničnej stanici opustíme rušnú ulicu a po strmom lesnom chodníku vystúpime na vyvýšeninu, na ktorej stojí zámok Nový Světlov (320 m). V 15. storočí bol gotickou pevnosťou, v roku 1576 ho prestavali do renesančnej podoby. Názov bývalého hradu pochádza od strážnej, resp. signalizačnej funkcie, pretože z neho pomocou ohňových svetiel oznamovali prichádzajúce nebezpečenstvo. Súčasnú romantickú podobu v štýle tzv. tudorovskej gotiky zámok nadobudol v polovici 19. storočia. Sídli v ňom múzeum s vlastivednými zbierkami okolitého regiónu. Typickú siluetu zámku tvorí veža, z ktorej je nádherný výhľad na Biele Karpaty s Veľkou Javorinou. Zo zámockého areálu s anglickým parkom a množstvom starých dubov vyjdeme bránou, od ktorej vedie priama cesta smerom na juh. Popri hoteli a tenisových kurtoch sa dostaneme na asfaltovú cestu spájajúcu Bojkovice s Komňou, z ktorej pochádza jedna vetva rodu Komenských. Jeho najvýznamnejším príslušníkom bol „učiteľ národov“ Jan Amos Komenský. Pomerne rušnú cestu po niekoľkých metroch opustíme odbočením doprava na lesnú cestu, po ktorej budeme zväčša mierne stúpať po zalesnenom hrebeni. Len miestami sa pred nami objavia lúky poskytujúce obmedzené výhľady do okolia. Prvou výraznejšou vyvýšeninou na trase sú Valy (470 m). Ich oblý vrchol obídeme zľava. Z Valov klesneme na lúku, za ktorou profil túry opäť stúpa na rázcestie Modrá voda (440 m). Túto lokalitu pomenovali podľa jazierka v neďalekom opustenom kameňolome. Na rázcestí sa na našu trasu pripája žltá turistická značka vychádzajúca z Komne, ktorá je cieľom výletu. Spomínaný lom s jazierkom leží napravo od cesty, ktorá čoskoro vychádza z lesa do otvorenej krajiny s výhľadmi. Poľnou cestou pohodlne prídeme do obce Komňa (350 m). pekný výlet a nenáročnú prechádzku zavŕšime návštevou stálej expozície venovanej J. A. Komenskému (1592 – 1670) – humanistickému filozofovi, spisovateľovi a reformátorovi školstva. Pôvodne bol učiteľom, neskôr kazateľom a posledným biskupom Jednoty bratskej. Od roku 1628 žil v exile. Považuje sa za zakladateľa modernej pedagogiky a tvorcu jej princípov. Pochovaný ja v Naardene v Holandsku. Expozícia pripomínajúca jeho život a dielo je umiestnená v historickej sýpke. Do Bojkovíc sa môžeme vrátiť autobusom alebo pešo po menej frekventovanej asfaltovej ceste.

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov Okolím Bojkovíc