banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Členom JDS chýba dôstojný Klub dôchodcov

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Bánovciach má viac ako 60 členov, hoci občania nad 60 rokov tvoria takmer tretinu obyvateľstva mesta. Ďalší bánovskí seniori sú členmi Klubu dôchodcov na Farskej ulici, ale o členstvo v JDS záujem nemajú. Táto skutočnosť, ale aj nevyhovujúce priestory Klubu dôchodcov pre obidve skupiny, boli najdôležitejšie témy, o ktorých sa diskutovalo na výročnej schôdzi ZO JDS 24.januára v MsKS. V diskusii vystúpil aj primátor Marián Chovanec, ktorý pochválil aktívnych seniorov za veľmi pestrú činnosť. Primátor vyzval seniorov k trpezlivosti, nakoľko vedenie mesta situáciu rieši, rokuje s TSK a Biskupským úradom o inej možnosti na Farskej ulici, pričom súčasná budova Klubu dôchodcov sa bude musieť z nevyhovujúcich dôvodov zbúrať. Súčasťou schôdze bola aj gratulácia členom, ktorí si v januári pripomenuli okrúhle životné jubileá.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./číslo 4

 

Za rok 2016 sme odovzdali 27 ton starého šatstva a textílií

Mesto Bánovce nad Bebravou ďakuje všetkým občanom, ktorí prispeli k triedeniu zberu opotrebovaných textílií, šatstva a obuvi. Každý rok sa v našom meste vyprodukuje niekoľko ton uvedených odpadov, ktoré sa dajú druhotne využiť. Tento zámer má aj sociálny rozmer- využitie vyzbieraných komodít za účelom pomoci sociálne slabším a inak znevýhodneným občanom. Mesto zároveň vyzýva občanov, aby v prípade ak majú opotrebované textílie, šatstvo a obuv, ktorých sa chcú zbaviť, využili predmetné nádoby v jednotlivých lokalitách mesta.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./číslo 4

 

Tipy na výlet- NA OSTRÝ ROHÁČ

Ústie Račkovej doliny – Jamnícka dolina – Jamnícke sedlo – Ostrý Roháč – Plačlivé – Žiarske sedlo – Jamnícka dolina – ústie Račkovej doliny

Poloha: Západné Tatry (juh) – stredná časť

Východiskový a cieľový bod: Ústie Račkovej doliny, autokemping, zastávka SAD, parkovisko.

Časový rozvrh: Ústie Račkovej doliny – rázcestie Račkovej a Jamníckej doliny ½ hod. – Záhrady 2 ¼ hod. – rázcestie pod Deravou ¼ hod. – Jamnícke sedlo 1 ¼ hod. – Ostrý Roháč ¾ hod. – Plačlivé 1 hod. – Žiarske sedlo ¼ hod. – rázcestie Račkovej a Jamníckej doliny 1 ¾ hod. – ústie Račkovej doliny ½ hod.

Spolu: 10 hod.

Prevýšenie: 1 235 m.

Náročnosť: Náročná túra s prechodom v exponovanom skalnatom teréne s umelými istiacimi pomôckami. Vhodná len za dobrého počasia. Skupinám odporúčame využiť služby horského vodcu.

 

Základná trasa: Začneme v ústí Račkovej doliny (890 m), odkiaľ sa vydáme po modro značkovanej štrkovej ceste (2711) vedúcej po ľavej strane potoka Račková. Vystúpime Úzkou dolinou k priehrade, odkiaľ pokračujeme popri potoku, až prejdeme cez most na jeho pravú stranu k rázcestiu Račkovej a Jamníckej doliny. Doprava odbočuje zelená a žltá značka, my pokračujeme vľavo po modrej. Prejdeme cez Jamnícky potok 1 a pokračujeme po jeho ľavej strane. Na tomto úseku pôjdeme po širokej ceste smerujúcej cez viaceré bystriny stekajúce z bočných lavinóznych svahov Baranca. Od rozšíreného miesta (tzv. otočky) vedie už len užšia skalnatá cesta, ktorá prechádza cez potoky žľabov Maselná a Pusté a pokračuje strmším výstupom ku kolibe. Pokračujeme lesom, potom mierne klesneme na nedávno zalesnenú poľanu. Po prekonaní potoka cesta strmšie vystupuje na poľanu pod Záhradami (1 300 m) k prístrešku a smerovníku. Zľava na toto miesto smeruje zeleno značkovaný chodník zo Žiarskeho sedla. Obe značky pokračujú spolu menšou rovinou, cez potok prechádzajú na jeho pravú stranu a serpentínami vystupujú lesom až na jeho hornú hranicu. Na hrebeni zelená značka odbočuje vpravo do žľabu pod Hrubý vrch. My pokračujeme doľava po modrej značke dlhým traverzom cez trávnatú lúku na prah pomedzi kosodrevinu a vrátime sa späť doľava cez potok. Chodník ďalej vedie stupňovitým terénom na trávnatú rovinu k Jamníckym plesám 2. Dolné Jamnícke pleso obídeme po pravej strane a serpentínami vystúpime k hornému Jamníckemu plesu, od ktorého chodník pokračuje strmým skalnatým svahom do Jamníckeho sedla (1 908 m). Zo sedla odbočíme doľava po červeno značkovanej hrebeňovej ceste (0862), ktorá vedie najprv miernym, potom strmším skalnatým hrebeňom do skalného kúta, ktorým vyjdeme pomocou istiacej reťaze na plošinu. Prejdeme po skalných blokoch exponovaného skalného koňa zaisteného reťazou na bralnatý vrchol Ostrého Roháča (2 088 m). Odmenou za namáhavý výstup sú prekrásne výhľady do Roháčskej doliny, na masív Jakubiny a východnú časť Západných Tatier. Zostup z Ostrého Roháča vedie smerom na západ. Strmým žľabom zaisteným reťazou prejdeme pomedzi skalné balvany, po skalných stupňoch sa dostaneme k tzv. vzdušnému komínu, ktorý zdoláme pomocou reťazového istenia. Neskôr sa ocitneme vo voľnejšom teréne , ktorým prejdeme do sedla. Nasleduje výstup po skalnatom chodníku a stupňoch na širší chrbát Plačlivého (2 125 m). Po krátkom odpočinku na vrchole Plačlivého sa vyberieme smerom na juh po žlto značkovanom strmom sutinovom chodníku (8618) do Žiarskeho sedla 3 (1 917 m). Zo sedla pokračujeme východným smerom po zeleno značkovanom chodníku (5610). Trasa najskôr strmo klesá serpentínami do doliny Záhrady (1 300 m), neskôr pokračuje po pohodlnom upravenom chodníku do pásma kosodreviny. Prejdeme cez malý potok a strmým serpentínovým chodníkom sa dostaneme do Jamníckej doliny, na rázcestie so zelenou a žltou značkou. Pokračujeme dolu dolinou do ústia Račkovej doliny (890 m), príp. až do Pribyliny.

 

Vydavateľstvo Dajama

 

Tipy na výlet- NA JAKUBINU

Ústie Račkovej doliny- Jakubina- Jamnícka dolina- ústie Račkovej doliny

Poloha: Západné Tatry (juh) – východná časť.

Východiskový a cieľový bod: Ústie Račkovej doliny, autokemping, zastávka SAD, parkovisko.

Časový rozvrh: Ústie Račkovej doliny – rázcestie Račkovej a Jamníckej doliny ½ hod. – Prostredná poľana 1 ½ hod. – rázcestie do Gáborovej doliny ¾ hod. – Račkove plesá ¾ hod. – Račkovo sedlo ½ hod. – Končistá ¼ hod. – Hrubý vrch 1 hod. – Jakubina ½ hod. – rázcestie v Jamníckej doline ½ hod. – rozvetvenie Račkovej a Jamníckej doliny 2 hod. – ústie Račkovej doliny ½ hod.

Spolu: 9 ¼ hod.

Prevýšenie: 1 304 m.

Náročnosť: Náročná vysokohorská túra s namáhavým strmým výstupom na hlavný hrebeň Západných Tatier. Pohyb po hlavnom hrebeni a v masíve Jakubiny si za zhoršených poveternostných podmienok vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Vo vysokohorskom teréne sa v hmle a po zotmení zvyšuje riziko zablúdenia. V zimnom období sú chodníky tejto trasy uzavreté.

 

Základná trasa: Výlet sa začína pri skupine chát v ústí Račkovej doliny (890 m), od ktorých vedie asfaltová cesta so zeleným značkovaním (5613). Aj ďalší úsek trasy po rázcestie Račkovej a Jamníckej doliny využíva pohodlnú štrkovú cestu s modrým značkovaním (2711). Do Račkovej doliny 1 smeruje žlto značkovaná cesta s kamenistým povrchom. Vedie lesom a poľanami a niekoľkokrát pretína horskú bystrinu. Na rázcestí vo vyústení Gáborovej doliny 2 si môžeme oddýchnuť. Drevená stavba, ktorá kedysi slúžila pastierom ako koliba (1 600 m), môže v prípade potreby poslúžiť aj ako núdzový úkryt. Žltá turistická trasa (8621) pokračujúca do záveru Račkovej doliny sa miestami zostrmuje, najťažšie stúpanie nás však čaká až pod hlavným hrebeňom. Dôkazom toho, že nadmorská výška narastá, sú opticky sa zmenšujúce Račkove plesá 3, ktoré vidieť na ľavej strane.

 

Vydavateľstvo Dajama

  

Nachádzaš sa tu: Domov