banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Najstarší Bánovčania oslavovali životné jubileá s primátorom

Takmer dvesto pozvánok rozposlali matrikárky občanom, ktorí si v  prvom polroku 2017 pripomenuli okrúhle životné jubileá nad sedemdesiat rokov. Tých najstarších od deväťdesiatky pozýva primátor Marián Chovanec na stretnutie jubilantov každý rok. Tradičné stretnutie jubilujúcich občanov s primátorom otvorila Mária Knotková z  matričného úradu poetickými slovami o  jeseni života. Primátor pridal pár úprimných slov vďaky a  želania najmä dobrého zdravia. Deti z  Materskej školy Komenského vykúzlili na pódiu roztomilé tančeky, pesničky i  básničky. K  sviatočnému aktu neodmysliteľne patrí aj podpis do pamätnej knihy mesta a osobná gratulácia primátora s kvetom a malým darčekom v ruke. A  po vyše hodinovom zapisovaní a  vinšovaní zaznelo zborové „živió“ a  slávnostný prípitok s malým pohostením. Svoju básnickú tvorbu o  živote človeka predniesol jubilant Milan Podlucký.

 

V  Bánovciach nad Bebravou v  súčasnosti žije celkom 18 občanov, ktorí si v prvom polroku tohto roka pripomenuli viac ako 90 rokov. Osobnú gratuláciu od primátora v  mestskom kultúrnom stredisku si prišli prevziať len traja. Deväťdesiat rokov oslávila Juliana Adamcová, Helena Kšiňanová, Albert Slávka, Emília Záhumenská, 91 rokov Július Kusý a Anna Magušinová, 92 rokov Eleonóra Jedličková a Terézia Václavíková, 93 rokov Štefánia Krchlíková a Petrona Škvareninová, 94 rokov Mária Adamcová, Jozef Blažovič, Zuzana Habaňová a Anna Repová, 95 rokov Ernest Janeček a  Ľudmila Janečeková, 96 rokov Štefánia Pajtinová a Zuzana Sečanská. Všetkým jubilantom prajeme najmä dobré zdravie, radosť a pohodu v jeseni života.

 

Bánovské noviny č. 26 - 3. júl 2017

 

Text: Alena Borszéková

Nachádzaš sa tu: Domov Najstarší Bánovčania oslavovali životné jubileá s primátorom