banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Okolo Strážnice

Strážnice – Vnorovy – Strážnice

 

Poloha: Dolnomoravský úval -  centrálna časť.

 

Východiskový a cieľový bod: Strážnice, stanica ČD, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Strážnice – námestie – Strážnice – zámok ¼ hod. – Strážnice – Horní Štěpnice ¼ hod. – Za Moravou ½ hod. – Vnorovy ½ hod. – Velička ½ hod. – Strážnice – námestie ½ hod.

 

Spolu: 2 ½ hod.

 

Prevýšenie: 11 m.

 

Náročnosť: Nenáročná túra s ľahkou orientáciou, ktorá umožňuje spoznať krásne okolie Strážnice reprezentované skanzenom, zámkom, Baťovým kanálom a riekou Morava. Druhá časť trasy (od obce Vnorovy) je známa aj pod názvom Cesta Marie Kudeříkové. Väčšinou vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch, len krátke úseky vedú po verejných cestných komunikáciách.

 

Základná trasa: Začneme v meste Strážnice (180 m) pred radnicou na Náměstí Svobody. Vydáme sa po žltej značke po Rybářskej ulici, z ktorej odbočíme vľavo na Bzeneckú ulicu a onedlho prekročíme Baťov kanál. Na jeho ľavej strane sa nachádza Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy reprezentujúce ľudovú architektúru moravského Slovácka. Žltá značka ďalej odbočuje do zámockého areálu, ktorému dominuje neorenesančný zámok Strážnice postavený na mieste bývalého hradu z 13 . storočia. Počas prehliadky zámku je zaujímavá napríklad expozícia Nástroje lidové hudby v České republice, ktorá je najrozsiahlejšou zbierkou ľudových nástrojov v strednej Európe. Ideálne je prísť do Strážnice koncom júna, pretože v tomto období sa v zámockom areáli každoročne organizuje jeden z najkrajších folklórnych festivalov v Českej republike. Zo zámockého areálu vyjdeme po žltej značke smerujúcej okolo autokempingu k hlavnej ceste vedúcej na Bzenec. Odbočíme doprava a o niekoľko metrov po prejdení mostíka cez Veličku odbočíme doprava na jej pravý breh. Asi po 100 m žltá značka pri smerovníku Strážnice – Horní Štěpnice odbočuje prudko doľava a smeruje nespevnenou cestou pomedzi záhrady. Onedlho prídeme na úzku asfaltovú cestu a pri pamätnom strome pokračujeme v priamom smere na sever pomedzi záhrady. Trasu lemujú najmä jablone. Asi po 0,5 km prejdeme cez mostík a vyjdeme na štrkovú, neskôr poľnú cestu. Odbočíme vpravo a po 100 m prídeme k lesu. Cesta, ktorá sa neskôr mení na lesný chodník, vedie jeho okrajom. Onedlho vchádza do lesa. Asi po 0,5 km odbočíme doprava k hrádzi, cez ktorú prejdeme. O chvíľu prídeme k hlavnej ceste vedúcej na Bzenec. Pôjdeme popri ceste k rieke Morava a pri smerovníku Za Moravou (170 m) odbočíme doprava a ďalej sledujeme modré značky. Trasa vedie popri Morave a pred haťou odbočuje doprava na nespevnenú cestu. Cez hrádzu Baťovho plavebného kanálu sa dostaneme k smerovníku Vnorovy – Baťov kanál (170 m). Kanál dlhý takmer 50 km pomenovali podľa zlínskeho podnikateľa Tomáša Baťu, ktorý spolufinancoval jeho stavbu. V tridsiatych rokoch 20. storočia na ňom pracovalo takmer 1 500 robotníkov. Do prevádzky ho uviedli v roku 1938. Okrem vodohospodárskych cieľov slúžil ako vodná cesta na lacnú prepravu surovín. Závlahový systém a vodná doprava po kanáli sa využívali do roku 1960 a až v deväťdesiatych rokoch sa kanál podarilo obnoviť pre turistické účely. Plavba po kanáli je veľmi obľúbená a patrí k nevšedným turistickým zážitkom. My však pokračujeme pešo po modrej značke a onedlho prídeme späť k Morave, ktorá tečie paralelne s Baťovým kanálom. Pôjdeme po ľavom brehu Moravy k prvým domom obce Vnorovy, kde pri smerovníku Vnorovy (Morava, 170 m) odbočíme na červeno značkovanú Cestu Marie Kudeříkové (0516). Trasu pomenovali podľa protifašistickej bojovníčky Marie Kudeříkovej, ktorú v roku 1943 popravili nacisti. Po červenej značke prídeme k hlavnej ceste, na ktorej odbočíme vpravo. Onedlho pri kostole opäť smerujeme doprava na bočnú cestu. Minieme zvonicu a po 0,5 km prídeme na koniec dediny. Pokračujeme juhozápadným smerom po panelovej ceste, ktorá križuje železničnú trať. Onedlho prídeme k smerovníku pri vodnom toku Velička (169 m). Prejdeme cez mostík a stromovou alejou na okraji zámockého areálu sa dostaneme k smerovníku Strážnice – Bludník (172 m), od ktorého nie je ďaleko na Náměstí Svobody v centre mesta Strážnice (180 m).

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov Okolo Strážnice