banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Zo Skalice do Sudoměříc

 

Skalica – Zlatnícka dolina – Mlýnky – Sudoměřice

 

Poloha: Dolnomoravský úval – centrálna časť, Biele Karpaty – západná časť (Žalostinská vrchovina).

 

Východiskový bod: Skalica, stanica ŽSR, zastávka SAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Sudoměřice, stanica ČD, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Skalica – železničná stanica – Skalica – námestie ¼ hod. – Salaš 1 ½ hod. – Zlatnícka dolina ½ hod. – Fráterka ½ hod. – Mlýnky ½ hod. – Medzi Starými horami ½ hod. – Sudoměřice 1 hod.

 

Spolu: 4 ¾ hod.

 

Prevýšenie: 189 m.

 

Náročnosť: Nenáročná poldenná túra s ľahkou orientáciou. Väčšinou vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch. Iba úvodný úsek prechádza ulicami Skalice a časť moravského úseku vedie po asfaltovej ceste. Trasa pretína dve rekreačné oblasti (Zlatnícka dolina a Mlýnky), v ktorých je možnosť kúpania a oddychu pri vode. Orientačne je trasa bezproblémová, iba na krátkom úseku nad Zlatníckou dolinou sa reálny priebeh turistického chodníka nezhoduje so stavom zakresleným v odporúčanej turistickej mape.

 

Základná trasa: Začneme pri železničnej stanici v meste Skalica (186 m) a sledujeme červené turistické značky (0770). Od stanice sa vydáme Ulicou pplk. Pljušťa juhovýchodným smerom. Asi po 500 m odbočíme doľava na ulicu Pod Kalváriou, po ktorej prídeme takmer ku kalvárii a k románskej Rotunde sv. Juraja. Úzkou uličkou medzi hradbami prejdeme k parčíku s pomníkom padlých hrdinov na Potočnej ulici. Z nej po niekoľkých metroch odbočíme doľava na Lichardovu ulicu, ktorá vyúsťuje na Námestie slobody. Odtiaľ pôjdeme popri jezuitskom kostole a budove gymnázia k smerovníku Skalica – námestie (190 m). na tomto mieste prejdeme cez hlavnú cestu k farskému kostolu, okolo ktorého sa vydáme k južnému cípu Námestia slobody. Na jeho konci odbočíme vľavo a dostaneme sa opäť na Potočnú ulicu, ktorou pokračujeme východným smerom. Prejdeme ulicou Predmestie a po pravom brehu Stračinského potoka vyjdeme z mesta. Po asfaltovej ceste prídeme ku križovatke s prícestným krížom. Odbočíme najprv doprava po moste cez Stračinský potok a po niekoľkých metroch doľava. Vedľajšou spevnenou cestou pokračujeme po ľavom brehu regulovaného toku potoka k vinohradom. Pri prvých vinohradníckych domoch prejdeme mostíkom ponad potok na jeho pravý breh. Nachádza sa tu studňa, v ktorej sa možno občerstviť. Pokračujeme neudržiavanou cestou vedúcou v miernom stúpaní popri vinohradoch a domoch na okraj polí. V okolí Stračinského mlyna nás upúta prekrásna scenéria vinohradov, vinohradníckych domov a búd a rekreačných chatiek. Poľnou cestou prídeme k lesu. Po jeho okraji pôjdeme stále poľnou cestou na juhovýchod, až prídeme k vedeniu vysokého napätia. Pri ňom odbočíme doľava, prejdeme popod vedenie a po malom stúpaní sa ocitneme v osade Salaš (309 m). Prejdeme okolo objektu vidieckej turistiky s chovom koní a vydáme sa na sever k lesu. Pôjdeme po ceste okrajom lesa, neskôr poľom, prekrížime asfaltovú cestu a vojdeme do chatovej osady. Nespevnená cesta mierne klesá do rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina (290 m) s viacerými možnosťami občerstvenia, ubytovania a výbornými podmienkami na kúpanie v areáli kúpaliska. Po oddychu pokračujeme modro značkovanou cestou (2415) mierne do kopca. Neskôr pôjdeme lesnou cestou, ktorá prechádza popri viacerých chatách. Prídeme k malej strži Barackého jarku, z ktorej po krátkom výstupe vyjdeme na čistinu. Odbočíme prudko doprava a pokračujeme lesným chodníkom. Prekrížime asfaltovú cestu a onedlho prídeme k poľovníckej chate Fráterka (380 m). od nej pokračujeme miernym klesaním lesom po modrej a zelenej značke, ktoré sa k našej trase pripájajú z juhovýchodnej strany. Opäť prekrižujeme asfaltovú cestu a miernym klesaním prídeme k potoku Mandát, ktorý na tomto mieste tvorí slovensko – českú štátnu hranicu. Prejdeme po lávke a úzkom chodníku a ocitneme sa v rekreačnej oblasti Mlýnky (260 m) pri hlavnom smerovníku. Ďalej sledujeme už len zelené značky (5115). Pokračujeme po asfaltovej ceste západným smerom. Okolo viacerých rekreačných zariadení prejdeme k vodnej nádrži Mlýnky vhodnej na kúpanie a vodné športy. Pokračujeme po asfaltovej ceste vedúcej poniže chát a vinohradov západným smerom a asi po 2 km prídeme k smerovníku Medzi Starými horami (233 m). Zídeme z asfaltovej cesty a pokračujeme popri štátnej hranici po poľnej ceste. Po pravej strane trasu lemujú vinohrady a po ľavej strane kroviny a lužný les Sudoměřického potoka. Neskôr sa trasa mierne odkláňa od štátnej hranice severným smerom a vedie cez polia k prvým domom obce Sudoměřice (182 m). Končí sa pri autobusovej zastávke na hlavnej ceste.

 

Varianty: Po absolvovaní tejto trasy odporúčame navštíviť neďalekú vinársku obec Petrov (autobusom alebo pešo popri hlavnej ceste, 1,5 km), kde sa nachádza unikátna pamiatková rezervácia vínnych pivníc Plže. Nádherné slovácke ornamenty na bielych pivničných stenách a výborné víno môžu byť estetickým a gurmánskym vyvrcholením výletu. 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov Zo Skalice do Sudoměříc