banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Aj chodci majú v cestnej premávke povinnosti

Istotne sa vám, alebo niekomu známemu, stalo, že nejaký chodec vstúpil náhle na vozovku bez toho, aby si overil, či neprechádza v  tesnej blízkosti od neho nejaké motorové vozidlo. Nehovoriac o  tom, že to bolo za zlej viditeľnosti, bol oblečený v  tmavom, alebo sa do jazdnej dráhy prichádzajúceho vodiča doslova rozbehol.

 

Cyklisti, a  to nielen deti, sú v tejto oblasti najviac nedisciplinovaní. Zákon č. 8/2009 Z. z. o  cestnej premávke a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov však jasne hovorí, že účastník cestnej premávky je povinný správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä st avebnému , dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam.

 

Aby sa predišlo nebezpečným kolíziám alebo dopravným nehodám, odporúčame dodržiavať niekoľko dôležitých zásad:

 

1. Skôr, než vstúpite na priechod pre chodcov, dôk ladne (a  radšej viackrát) skontrolujte, či sa práve nepribližuje nejaké motorové vozidlo. V  zásade platí pozrieť sa vľavo, potom vpravo a opäť vľavo. Tomuto základnému pravidlu sa učia aj deti v materských školách.

 

2. Nikdy nevstupujte na priechod pre chodcov, ak rýchlosť prichádzajúceho vozidla naznačuje, že môžete ohroziť seba, alebo (následkom náhleho spomalenia cestnej premávky) vodičov idúcich za ním.

 

3. Počas daždivého počasia sa brzdná dráha vozidla zväčšuje. Súčasne je znížená aj viditeľnosť, preto buďte opatrnejší a  používajte vhodné refl exné prvky.

 

4. Refl exný prvok musí byť viditeľný, inak stráca jeho nosenie význam. Obtočenie refl exnej pásky na držadlo kabelky je nepostačujúce! Nielen kvôli jej málo viditeľnej ploche, ale aj preto, že je často prekrytá lakťom.

 

 

5. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo.

 

 

6. Priechod pre chodcov neslúži pre účely plynulej jazdy pre cyklistov.

 

7. Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov. Ak nie je vyznačený, mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os, nie šikmo! Inak si chodec predlžuje dráhu cesty, ohrozuje svoj život i  zdravie, spomaľuje a ohrozuje plynulosť cestnej premávky. Na záver možno dodať, že aj v  cestnej premávke platí zlaté pravidlo: Nerobte iným to, čo nechcete, aby oni robili vám. Stačí sa teda vžiť do situácie iného a podľa toho konať. V  nasledujúcom čísle sa budeme venovať povinnostiam vodičov. Tento článok bol publikovaný v rámci projektu Poznaním k hodnotnému životu, ktorý je realizovaný pod záštitou primátora Mariána Chovanca a fi nančne ho podporila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

Zdroj článku: Bánovské noviny č. 19 - 15. máj 2017

Nachádzaš sa tu: Domov Aj chodci majú v cestnej premávke povinnosti