banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí v knižnici

Vyvrcholením marcových aktivít v  Mestskej knižnici Ľ. Štúra je Deň otvorených dverí. Našu knižnicu navštívilo 30. marca množstvo žiakov, študentov, detí aj dospelých. Kniha je neodmysliteľnou súčasťou každej vekovej kategórie a rozvíja a podporuje našu fantáziu.

 

Dopoludnia si knihovníčky zasúťažili so žiakmi ZŠ Partizánska a  popoludňajších hodinách súperilo medzi sebou 93 žiakov zo ŠKD ZŠ Komenského a  ŠKD ZŠ Školská.

 

Niektorí boli prekvapení, koľko kníh sa v knižnici nachádza a aká je knižnica veľká. Dúfame, že knižnicu budú navštevovať častejšie.

 

V  deň „D“ knižnica odpustila poplatky aj nov ým čitateľom registračný poplatok aj „upomienkárom“. Na záver dňa navštívili knižnicu žiaci zo literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy D. Kardoša, ktorí si túto návštevu nesmierne užili.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./ číslo 13

Nachádzaš sa tu: Domov Deň otvorených dverí v knižnici