banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Tip na výlet - Na Japeň

Dolný Harmanec – Japeň – Staré Hory

 

Poloha: Veľká Fatra – južná časť.

 

Východiskový bod: Dolný Harmanec, zastávka SAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Staré Hory, zastávka SAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Dolný Harmanec – Zadný Japeň 2 hod. – Japeň 1 hod. – Staré Hory 1 ¼ hod.

 

Spolu: 4 ¼ hod.

 

Prevýšenie: 714 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná túra na Japeň, jeden z najkrajších vyhliadkových vrchov južnej časti Veľkej Fatry. Výstup a zostup vedie prevažne lesom. Z vrcholového hrebeňa sa ponúkajú pekné výhľady do okolia.

 

Základná trasa: Zelená turistická značka (5432) sa začína pri železničnej stanici v Dolnom Harmanci (440 m). Neďaleko smerom na Horný Harmanec sa nachádza Harmanecká jaskyňa 1. Od stanice zostúpime širokým chodníkom do obce. Po okraji hlavnej cesty o chvíľu prídeme k odbočke vedúcej doprava cez mostík do areálu lesnej správy a na lesnú cestu. V strmom zalesnenom svahu vystúpime viacerými serpentínami. Už v tejto časti výletu si môžeme uvedomiť hlavnú poznávaciu a estetickú hodnotu trasy – málokde na Slovensku možno nájsť na takej malej ploche také krásne exempláre rôznych listnatých stromov (buky, javory, jasene) ako pod Japeňom. Po prechode hustou bukovou a zmiešanou časťou lesa vojdeme do nižšieho porastu a neskôr na lúky s vysielačom. Na tomto úseku treba pozorne sledovať značky, ktoré sú slabšie viditeľné. Hlavný smer pochodu je však jasný – pôjdeme stále na sever a hore po zužujúcom sa trávnatom chrbte. Onedlho dosiahneme vrchol Zadného Japeňa (1 064 m). Hoci postupujeme trávnatým hrebeňom bez zreteľného chodníka s častými výhľadmi, neďaleko od chodníka môžeme pozorovať množstvo krásnych exemplárov javorov. Najkrajšie výhľady na masív Krížnej a Majerovu skalu 2 (1 283 m) sa otvárajú v okolí vrcholu Japeňa 3 (1 154 m), ktorý dosiahneme miernym, ale dlhým výstupom. Z vrcholu zostúpime doprava (na východ) po ostrom hrebeni a neskôr po rovnomerne klesajúcom širokom chrbte. Pokračujeme cez les strmým úvozom, z ktorého po čase odbočíme ostro doprava. Stále pôjdeme po výraznom chodníku cez Pivovú, ktorý sa v dolnej časti rozširuje na lesnú cestu. Pretraverzujeme zalesnený svah nad Tureckou dolinou a strmým úvozom zostúpime na veľkú lúku (bývalá zjazdovka) nad Starými Horami. Okolo vodojemu, ihriska a kaplnky zídeme k potoku. Zelená značka nás privedie ku kaplnke  a k parkovisku vedľa autobusovej zastávky v Starých Horách (462 m), kde túru ukončíme. Cieľový bod leží pri hlavnej ceste spájajúcej Banskú Bystricu s Ružomberkom (E 77).

 

Variant: Prechod túry v opačnom smere si vyžaduje približne rovnaký čas.

 

1 Harmanecká jaskyňa – verejnosti sprístupnená kvapľová jaskyňa puklinového typu v tmavošedých triasových vápencoch Harmaneckého krasu na severnom svahu Kotolnice. Známa je najmä bohatým výskytom bieleho mäkkého sintra. Upútajú mohutné pagodovité stalagmity, sintrové vodopády a záclony i sintrové jazierka, symbolom jaskyne je tzv. Kamenná váza vo Veľkom dóme. Objavili ju v roku 1932, aj keď vstupný priestor (Izbica) miestni obyvatelia poznali od nepamäti. Vchod leží v nadmorskej výške 821 m, dlhá je 2 763 m. V jaskyni sa vyskytuje deväť druhov netopierov, pričom kolónia netopiera obyčajného patrí k najvýznamnejším na Slovensku. Jaskyňa bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku.

 

2 Majerova skala – vyhliadkové bralo s krásnym výhľadom do strmej hlbiny. Geomorfologicky a geologicky hodnotný prírodný výtvor predstavujúci trosku chočského príkrovu v tektonickom nadloží krížňanskej série s výskytom vzácnych rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. Majerova skala bola vyhlásená za prírodnú pamiatku.

 

3 Japeň – vyhliadkový vrch v juhovýchodnej časti pohoria. Japeň je i názov celého odlesneného hrebeňa od Zadného Japeňa po Japeň nad Starohorskou a Bystrickou dolinou. 

 

lovuzdar-b-132271.jpg

 

Zdroj foto: http://www.lovuzdar.sk/foto-132271/pohlad-na-japen

Zdroj článok: Veľká Fatra 2. vydanie, 2008, ISBN 978-80-89226-51-1

Nachádzaš sa tu: Domov Tip na výlet - Na Japeň