banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Tipy na výlet- BOTANICKÁ ZÁHRADA V KOŠICIACH

Botanická záhrada sa nachádza na Mánesovej ulici na severozápadnom okraji mesta. V roku 1950 sa začala na severozápadnom okraji mesta. V roku 1950 sa začala budovať ako Botanický ústav. Počas takmer šesťdesiatročnej histórie bola košická botanická záhrada postupne pracoviskom Slovenskej akadémie vied, od roku 1959 spadala pod správu novozaloženého Pedagogického inštitútu a v roku 1960 bola začlenená do štruktúr Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Významnou udalosťou bolo vybudovanie expozičného skleníka s plochou 1 742 metrov štvorcových, ktorý bol v čase svojho vzniku jedným z najväčších v strednej Európe.

 

Dnes sú na ploche 30 ha vybudované skleníky s celkovou rozlohou 3 500 metrov štvorcových. Umiestnená je v nich jedinečná zbierka tropickej a subtropickej flóry. Asi 4 ha zaberá expozícia dekoratívnej flóry. Na dvoch ďalších hektároch vybudovali Ekologickú náučnú plochu a na ďalších štyroch genofondovú zbierku autochtónnych taxónov vyšších rastlín. Zvyšný priestor záhrady (približne 24 ha) je vyhradený pre pôvodné fytocenózy a lesné spoločenstvá Bankova a Čermeľského údolia. Súčasťou botanickej záhrady je aj Herbár a Thaiszova knižnica.

 

Vydavateľstvo Dajama

 

Nachádzaš sa tu: Domov Tipy na výlet- BOTANICKÁ ZÁHRADA V KOŠICIACH