banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Tipy na výlet- BOTANICKÁ ZÁHRADA V NITRE

Botanická záhrada sa nachádza na Triede A. Hlinku, v miestnej časti Chrenová. Je najmladšou slovenskou botanickou záhradou. Vznikla v roku 1982 ako účelové zariadenie Vysokej školy poľnohospodárskej, dnes Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) V Nitre. K pôvodnému pozemku v centre vysokoškolského areálu neskôr pričlenili aj čiastočne upravené parkové plochy z okolia hlavných budov.

 

Pre ďalšie smerovanie záhrady bol významný rok 2002, keď k nej z rozhodnutia vedenia SPU pričlenili pomologickú zbierku (sad) vrátane genofondu starých a krajových odrôd ovocných drevín, ďalej ampelografickú zbierku (vinohrad) – zbierku odrôd druhu viniča hroznorodého a plochu na pestovanie rýchlenej a poľnej zeleniny. Botanická záhrada SPU v Nitre plní v rámci Slovenska výnimočnú funkciu agrobotanickej záhrady.

 

Botanická záhrada SPU sa rozprestiera asi na 21,2 ha. Jej areál tvorí sedem viac – menej samostatných parciel. V zbierkach má okrem tropických a subtropických druhov aj rastliny mierneho pásma, domácej flóry, okrasnej zelene a úžitkových rastlín. Vybudované sú tu aj škôlky okrasných a ovocných drevín. Malé pozemky sú vyhradené na pestovanie liečivých rastlín, vzorkovnicu zeleniny a genofond kultúrnych rastlín. Približne 6 ha zaberá park. V štyroch pestovateľských a dvoch expozičných skleníkoch s celkovou plochou 1 721 metrov štvorcových je umiestnených 650 druhov a 1 200 kultivarov orchideí a 212 druhov tilandsií, ktoré pochádzajú zo Strednej Ameriky – Nikaraguy, Ekvádora a Mexika, kam sa zamestnanci nitrianskej botanickej záhrady v rokoch 1985 a 1987 vydali na expedície. 

 

Vydavateľstvo Dajama

Nachádzaš sa tu: Domov Tipy na výlet- BOTANICKÁ ZÁHRADA V NITRE