banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Tipy na výlet- ARBORÉTUM BOROVÁ HORA VO ZVOLENE

Vedecko-pedagogické pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene je zamerané na štúdium pôvodnej dendroflóry, ochranu a zachovanie genofondu dendroflóry Slovenska a rozširovanie dekoratívnych foriem domácich druhov drevín, ruží a kaktusov.

Arborétum sa nachádza na Borovianskej ceste, približne 3 km severne od centra Zvolena. Má veľmi krátku históriu. Prvé výsadby sa tu začali na jar roku 1965, len sedem rokov po tom, ako Jozef Pagan formuloval návrh na jeho založenie. Z pôvodných 28 ha sa rozrástlo na dnešných 48 ha. V súčasnosti je tu viac ako 1 000 variet a kultivarov z takmer 500 druhov drevín, vyše 600 sort ruží najmä slovenských a českých, ale aj významných svetových šľachtiteľov a rozsiahla kolekcia kaktusov a sukulentných rastlín – celkom 660 druhov. V roku 1981 Arborétum Borová hora vyhlásili za chránený areál „na ochranu ukážky genetického bohatstva drevinového zloženia lesov Slovenska, širokej individuálnej premenlivosti jednotlivých druhov drevín, na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele“. Prístupné je aj verejnosti.

 

Vydavateľstvo Dajama

 

Nachádzaš sa tu: Domov Tipy na výlet- ARBORÉTUM BOROVÁ HORA VO ZVOLENE