banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Modernizácia Strednej odbornej školy strojníckej pokračuje

Novinkou Strednej odbornej školy strojníckej Bánovce nad Bebravou je odborná učebňa pre učebný odbor hostinský/hostinská. Bola vybudovaná v priebehu septembra a októbra, kedy pribudlo úplne nové pracovisko za pomoci firiem. Zriadili sa celkovo 3 miestnosti, kde sa študenti oboznamujú s modernými metódami zdravej prípravy jedál a občerstvenia, učia sa zorganizovať menšie firemné posedenia, večerný ples a obsluhovať najmodernejšie kuchynské spotrebiče. Moderné vybavenie učebne zodpovedá trendom a požiadavkám súčasnej doby.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./číslo 2

 

Nachádzaš sa tu: Domov Modernizácia Strednej odbornej školy strojníckej pokračuje