banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Tipy na výlet- ARBORÉTUM KYSIHÝBEL V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Lesnícke arborétum je zamerané na štúdium aklimatizácie a introdukciu cudzokrajných drevín, tiež slúži ako génová banka. Arborétum sa nachádza asi 1 km východne od Banskej Štiavnice. Založené bolo v roku 1900 výhradne na výskumné ciele. Otcom myšlienky bol profesor Lesníckej akadémie J. Tužoň. Ten rozdelil pozemok na 350 rovnakých políčok. V strede vybudoval rybník, aby zabezpečil vhodné prostredie aj pre vlhkomilné druhy. Prvých 49 políčok vysadil sám. O rok neskôr J. Tužoňa vystriedal J. Róth, ktorý svoj výber orientoval na dreviny mierneho klimatického pásma. Spomedzi ihličnanov sa tu najlepšie darí duglaske tisolistej, pôvodnému druhu západného pobrežia Severnej Ameriky, ktorá pre kvalitné drevo patrí k najdôležitejším hospodárskym drevinám na svete. Ďalej tu boli vysadené cudzokrajné jedle, smreky, borovice, tuje, cyprušteky a sekvojovce a spomedzi listnáčov napríklad korkovník amazonský, breza papierovitá či severoamerické hikórie a ľaliovníky. V súčasnosti je v arboréte 260 a v Medzinárodnej fenologickej záhrade ďalších 30 druhov drevín. Arborétum je prístupné pre verejnosť.

 

Vydavateľstvo Dajama

 

Nachádzaš sa tu: Domov Tipy na výlet- ARBORÉTUM KYSIHÝBEL V BANSKEJ ŠTIAVNICI