banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Tipy na výlet- PARK V ŠTÓSE

Štós sú klimatické a vodoliečebné kúpele, ktorých hlavné ťažisko je zamerané na liečenie alergických chorôb a chorôb dýchacích ciest. Vplýva na to priaznivé, vhodné zloženie skladby drevín, ktoré neprodukuje veľa alergénov.

 

Čriepky z histórie

 

V roku 1881 z podnetu Róberta Kompordayho- vedúceho nožiarskej dielne, ktorý docenil zdravotno-liečebný význam tohto prostredia, zaznamenala obecná kronika rozhodnutie založiť klimatické vodoliečebné kúpele. V roku 1893 prešli kúpele do majetku akciovej spoločnosti, po roku 1945 boli poštátnené. Kúpele prosperovali počas celej svojej existencie, okrem medzivojnových a povojnových kríz, a prosperujú dodnes. Pôvodným zakladateľom sadovníckej výsadby bol Jozef Mišák, dendrológ, záhradný architekt a spoluzakladateľ Arboréta Mlyňany, odkiaľ pravdepodobne pochádza aj dendrologický materiál. V areáli kúpeľov sa zachovala časť pôvodnej architektúry z konca 19. a zo začiatku 20. storočia, v ktorej je dnes umiestnená časť ubytovacích kapacít i príjmacia kancelária. Štýl, "kúpeľnej architektúry" sa tu neprejavil v hrazdenej nosnej konštrukcii, ale v dekoratívnych drevených štítoch, predsadených pred fasádu, ozdobených vyrezávanými trámami a drevenýmii vyrezávanými mriežkami.

 

  

Súčasnosť

 

Jednotlivé budovy sú na strmom svahu areálu rozmiestnené v duchu koncepcie z prelomu 19. a 20. storočia, keď sa na čistinkách peších chodníkov spájajúcich jednotlivé objekty (prijímacia budova, ubytovacie a liečebné budovy, kolkáreň, bazén, fontána, altánky, ale i kotolňa) otvárajú vždy nové a nové výhľady na okolie: architektonické solitéry komponované do bohatej parkovej vegetácie doplnené drobnou parkovou architektúrou: liatinovými lavičkami, voľnou plastikou z kameňa i dreva, pergolami a novodobými svietidlami.

 

Park vznikol z lesného porastu prebierkovým výrubom drevín a ponechaním kostrových exemplárov s vysokou sadovníckou hodnotou. V podraste vznikali skupiny a solitéry vždyzelených a opadavých drevín. Park obklopuje prirodzený periférny veniec tvorený lesným porastom. Dominantu parku tvoria úzko kónické až široko kužeľovité tvary ihličnanov (smreky, jedle, borovice...) vysadené, resp. ponechané v skupinách alebo solitéroch so zladeným farebným usporiadaním. Bohatý je aj krovitý podrast s mimoriadne peknými rododendronmi, ktoré dosahujú výšku okolo 2,5 m. V rámci inventarizácie drevín v rokoch 1985 a 1986 bolo zistených spolu s autochtónnymi drevinami 52 druhov ihličnatých a 165 druhov listnatých stromov. Prevažnú časť (dve tretiny) tvoria listnaté vždyzelené a opadavé kroviny. Ústav dendrobiológie v Tesárskych Mlyňanoch tu eviduje 114 druhov introdukovaných drevín. Park si zachoval svoje hodnoty od času založenia až doteraz a intenzívne sa využíva na krátkodobú rekreáciu, ale aj na dlhodobejšie liečebné pobyty. Dajú sa tu robiť pešie a cyklistické túry do širokého okolia.

 

Vydavateľstvo Dajama

Nachádzaš sa tu: Domov Tipy na výlet- PARK V ŠTÓSE