banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Jubilejné koledovanie Dobrej noviny v bánovskej farnosti

Koledníkov Dobrej noviny sme v našom meste mohli stretnúť už po 20 krát. V bánovskej farnosti koledovalo 84 detí s 13 dospelými v deviatich skupinách. Navštívili 159 domov a podarilo sa im dokopy vyzbierať 4 703 eur. Okrem mesta koledovali aj v Miezgovciach, Prusoch, Horných a Dolných Našticiach. Z finančných darov, ktoré koledníci vyzbierali budú podporené tri projekty v Etiópií.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./číslo 1

  

Nachádzaš sa tu: Domov Jubilejné koledovanie Dobrej noviny v bánovskej farnosti