banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Medzinárodná konferencia prevencie kriminality

V rámci programu predsedníctva v Rade Európskej únie sa v polovici decembra 2016 v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia prevencie kriminality. Počas dvoch dní sa prezentovali projekty realizované na národnej a lokálnej úrovni, ktoré boli zamerané na prevenciu a bezpečie seniorov. Konferencie sa zúčastnil aj koordinátor prevencie kriminality mesta Bánovce nad Bebravou Miroslav Schlesinger, ktorého projekt uspel v národnej súťaži na 4.mieste. Tento úspech priniesol mestu nielen hodnotnú prestíž, ale aj viacero žiadostí o spolupráce na národnej úrovni. Mesto Bánovce nad Bebravou tak získalo za ostatný rok významné postavenie medzi mestami, ktoré môžu získať titul Bezpečné mesto.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./číslo 1

Nachádzaš sa tu: Domov Medzinárodná konferencia prevencie kriminality