banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Tipy na výlet- PARK V SMRDÁKOCH

Najzápadnejšie položené kúpele na Slovensku majú v názve prívlastok vyjadrujúci jednu z vlastností tunajšej liečivej vody. Miestna voda má totiž najvyšší obsah síry zo všetkých na Slovensku vyvierajúcich minerálnych vôd. Severne od Senice ležia kúpele Smrdáky. Dominantou obce je kostol, ktorý stojí mimo dediny na vŕšku. Smerom na juh sa nachádzajú kúpele s parkom. V rámci nepravidelnej plochy parku je liečebný dom (kaštieľ) situovaný na jeho severnom okraji.

 

Čriepky z histórie

 

O počiatkoch kúpeľov Smrdáky sa zachovalo málo informácií. Historicky sa možno opierať o vlastný názov Smrdáky, ktorý je pre kúpele charakteristický a nesporne je odvodený od zápachu minerálnej vody. O liečivých prameňoch je známe, že ich vodu miestni obyvatelia používali pri rôznych chorobách dávno pred založením kúpeľov. Prvé zmienky o kúpeľnom mieste sa spomínajú v roku 1617 a prvé zmienky o liečivej vode pochádzajú z diela Mateja Bela Notitia Hungariae Novae Historico Geographica z roku 1736.

  

Jozef Vietoris upravil aj priestory pred kaštieľom a pri kúpeľnej budove. Kaštieľ postavili na pôde navezenej do výšky 3 až 5 stôp. Močiare dal zaviesť zeminou, sčasti odvodniť kanálmi, močiarne stromy vyklčovať, porobiť chodníčky a komunikačné cesty a vysadiť nové lúky. Možno teda hovoriť o akejsi parkovej úprave a vytváraní kúpeľného prostredia, v ktorom dal vysádzať vzácne dreviny. Týmto boli položené a vytvorené základy kúpeľného strediska v prírodno-krajinárskom štýle.

 

Kúpele boli pred prvou svetovou vojnou čoraz vyhľadávanejšie pacientmi z celého územia Rakúsko-Uhorska. Roky 1935 až 1938 boli v ich histórii najúspešnejšie, veď podľa historických dokumentov poskytovali denne až 400 kúpeľov.

 

Súčasnosť

 

Plocha parku je v súčasnosti v celom rozsahu zachovaná. Park bol zakladaný v prírodno-krajinárskom štýle. Kaštieľ je situovaný voči parku excentricky v jeho severnej časti. Hlavný vstup do aštieľa a parku je zo severozápadnej strany areálu. Celý park je voľne prístupný, nie je oplotený. Najhlavnejšia komunikácia pretína park v severojužnej osi a vedie popri západnej strane kaštieľa smerom na juh. Všetky parkové komunikácie majú asfaltový povrch. Kostra parku je vytvorená domácimi drevinami v pomere dve tretiny listnatých a jedna tretina ihličnatých drevín. V porastoch je sústredený dendrologicky rôznorodý rastlinný materiál. V pôvodnej porastovej štruktúre prevládajú dreviny domácej proveniencie, ktoré sú doplnené introdukovanými drevinami. V mladších dosadbách je sústredený rôznorodý rastlinný materiál, predovšetkým lesnícke typy drevín. Kostra porastov je tvorená z líp, javorov, dubov a pagaštanov. Doplnkové výsadby sú z javorových, hrabových, brestových a zo smrekových skupín.

  

Záujmové územie slúži účelom zodpovedajúcim charakteru kúpeľného parku. Sú tu vybudované zariadenia umožňujúce krátkodobú rekreáciu. Park slúži pôvodnému účelu najmä na prechádzky a kultúrne vyžitie kúpeľných hostí a návštevníkov mesta, ale aj pre jeho obyvateľov novými funkciami v najnovšej časti (športové aktivity, detské ihrisko...).

 

Park je ukážkou tvorby kúpeľných parkov na Slovensku od prvej polovice 19. storočia. Stále si zachováva jedinečnú črtu, pričom je zároveň neoddeliteľnou súčasťou kúpeľných domov.

 

Vydavateľstvo Dajama

 

Nachádzaš sa tu: Domov Tipy na výlet- PARK V SMRDÁKOCH