banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Výrub v mestskom parku

V rámci 1.etapy vyrubovaných prác bolo v priebehu 48. a 49. týždňa v mestskom parku asanovaných 11 stromov, u ktorých bola tomografickými meraniami určená riziková stabilita a boli nebezpečné pre návštevníkov. Tieto merania sa uskutočnili po júlovej veternej smršti, ktorá v meste poškodila viac ako dvesto stromov.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XI./číslo 49

Nachádzaš sa tu: Domov Výrub v mestskom parku