banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Typy na výlet- PARK V PUSTOM CHOTÁRI

Kto prijme pozvanie do Beladíc- Pustého Chotára a podľa názvu očakáva nehostinné pusté miesto, bude milo prekvapený – v útulných priestoroch kaštieľa Pustý Chotár sa ponúka možnosť ubytovania a v okolitom tichom parku šanca na objavenie pôsobivej Prírodnej galérie umeleckej keramiky. Beladice sa nachádzajú v okrese Zlaté Moravce neďaleko Tesárskych Mlynian, známych najmä unikátnym arborétom. Miestna časť obce Pustý Chotár leží v jej severozápadnej časti smerom na Nitru. Nachádza sa tu novoklasicistický kaštieľ, v súčasnosti prebudovaný na hotel, ponorený v rozľahlom tichom parku, ktorý má návštevníkovi čo ponúknuť. Ide o dvojpodlažný kaštieľ s obdĺžnikovým pôdorysom a park v prírodno-krajinárskom štýle, z ktorého sa vymyká iba pravidelná parková úprava terasy pred východným priečelím kaštieľa.

 

Čriepky z histórie

 

Kaštieľ v Pustom Chotári dala postaviť rodina Jesenských okolo roku 1820. O pôvodnom vzhľade tzv. starého kaštieľa sa podľa publikácie Magyarország vármegyéi és városai nezachovali nijaké pramene. Založenie parku je mladšieho dáta, datuje sa až do polovice 19. storočia. Na mape z roku 1844 parcela parku ešte nebola zjednotená a park nejestvoval. Na mape z roku 1854 sú už parcely spojené s poznámkou, že v týchto miestach sa nachádza park. Park nebol pravdepodobne komponovaný na vtedajšiu budovu kaštieľa, ktorý stál voči parku excentricky a netvoril s ním jeden celok.

 V osemdesiatych rokoch 19.storočia odkúpil kaštieľ s parkom Henrik Lindeloff, ktorý ho dal prestavať a zväčšiť v duchu novoklasicizmu. Kaštieľ vtedy dostal podobu dvojpodlažnej trojtraktorovej budovy s obdĺžnikovým pôdorysom v tvare písmena U s ústredným rizalitom, ktorý je na záhradnom priečelí zastrešený kupolou. Okolo rizalitu vybudoval balkón na liatinovej konštrukcii, popod ktorú sa priamo z parku vchádza do oválnej "Saly terreny". Na kópii z katastralnej mapy z roku 1892 je už zachytený tzv. nový kaštieľ i veľkorysá parková úprava, ktorú barón Lindeloff založil a nákladne udržiaval. Porastová štruktúra parku v Pustom Chotári bola tvorená pod vplyvom a s pomocou záhradníka z neďalekých Tesárskych Mlynian, vďaka čomu vo výsadbách prevládali ihličnany a iné sempervinety. Dnes je táto charakteristický črta úplne zostretá, pretože obyvatelia obce po roku 1945 takmer všetky ihličnany vyrúbali.

   

Novým majiteľom sa po krátkom čase stal vtedajší minister zahraničných vecí Ján Ďurčanský, ktorý kaštieľ vlastnil do roku 1945. Po odchode posledných majiteľov bol park opätovne oklieštený, jeho juhovýchodnú časť rozparcelovali pre výstavbu domov. Z pôvodnej plochy parku zostala približne jedna tretina.

  

Súčasnosť

 

Park mal pôvodne hustú sieť chodníkov, ktoré sa zbiehali k letohrádku na miernej vyvýšenine v južnej časti. Vyvýšenina je v teréne dodnes čitateľná, letohrádok sa však nezachoval. Pred východným priečelím kaštieľa je terén vyrovnaný terasou s pravidelnou parkovou úpravou zo strihaného krušpánu, ktorá sa končí kamenným múrikom so schodiskom vedúcim do parku. Na juhozápadné priečelie nadväzuje ďalšia dochovaná terasa s pôvodným múrom a kovaným zábradlím, ktorá je pozostatkom pôvodného hlavného prístupu ku kaštieľu. Západne od kaštieľa sa v jeho bezprostrednej blízkosti nachádza objekt bývalej hospodárskej budovy, ktorý je v súčasnosti tiež zázemím hotela.

 

Charakteristický rys prírodno-krajinárskych kompozícií, to znamená striedanie porastených skupín a otvorených lúčnych plôch previazaných priehľadmi s okolitou krajinou, pravdepodobne nebol v parku v Pustom Chotári príliš zreteľný a i dnešné priehľady v parku sú skôr výsledkom práce súčasných záhradných architektov než obnovou pôvodného stavu. Z dendrologického hľadiska sa park úplne zmenil, ihličnaté dreviny ustúpili listnatým. Z pôvodných výsadieb sa dochovalo niekoľko prestarnutých exemplárov borovíc a pekný exemplár jedle nordmanovej. Z listnatých drevín je tu impozantná lipová aleja a pekný exemplár červenolistého buka. Kostru porastu tvoria domáce listnáče ako javory, jaseň a lipa . Z krovinatých porastov sa dochoval len krušpán vždyzelený pred kaštieľom. Vo výklenku pred kaštieľom, chránený pred severnými vetrami, sa dochoval unikátny exemplár cezmíny s priemerom kmeňa 20 cm.

 V súčasnosti je kaštieľ s parkom vo vlastníctve súkromnej spoločnosti, ktorá kaštieľ i park nákladne zrekonštruovala a snaží sa prinavrátiť im pôvodnú umelecko-historickú hodnotu a naplniť ich priestory zodpovedajúcim spoločenským a kultúrnym využitím. V kaštieli prevádzkuje hotelové zariadenie, ktoré je charakteristické nadštandardnými službami a jedinečným prostredím.  

 

Vydavateľstvo Dajama

 

  

Nachádzaš sa tu: Domov Typy na výlet- PARK V PUSTOM CHOTÁRI