banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Podujatia k 95.výročiu narodenia Alexandra Dubčeka

26.novembra sa konalo spomienkové podujatie k 95.výročiu narodenia Alexandra Dubčeka a táto slávnosť sa začala kladením vencov k pamätnej tabuli na rodnom dome, privítaním starostky Z. Máčekovej a príhovormi premiéra R. Fica a župana J. Bašku. Dozvedeli sme sa, že v sídle európskeho parlamentu bude inštalovaná busta Alexandra Dubčeka, ktorá tam ostane navždy z úcty k tomuto ľudskému politikovi. Slávnostné podujatie pokračovalo bohatým kultúrnym programom v Kultúrnom dome. Predstavitelia spoločnosti Alexandra Dubčeka odovzdali starostke obce Uhrovec pamätnú medailu vyrazená v Kremnici, ktorá má na zadnej strane aj Dubčekovo motto. Zlatým klincom bolo vystúpenie orchestra Lúčnice- Zlaté husle. 

 

 Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XI./číslo 48

 

Nachádzaš sa tu: Domov Podujatia k 95.výročiu narodenia Alexandra Dubčeka