banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Typy na výlet- SKALNATÁ DOLINA A JEJ BOČNÉ VETVY

Lievikové pleso

 V Lievikovom kotle sa pred približne 150 rokmi nachádzalo Lievikové pleso. V súčasnosti sa na mieste jeho výskytu dá identifikovať zelená lúčka. Pleso ležalo n nadmorskej výške 1 763 m, zistiteľný rozmer naznačuje, že zaberalo plochu 135 metrov štvorcových, malo dĺžku 18 m a šírku 10 m. Na mapách ho zakresľovali asi do roku 1920. Jeho postupný zánik nastal pravdepodobne už niekedy uprostred 19. storočia. 

 

Skalnaté pleso

 Skalnaté pleso (1 751 m n. m.) zaberá plochu 12 380 metrov štvorcových, má obvod 525 m, objem vody 15 874 metrov kubických, dĺžku 212 m a šírku 85 m, maximálnu hĺbku 4,5 m, strednú 1,28 m. Leží na dolnej terase Skalnatej doliny. Nad ním je ešte Lievikový kotol, v ktorom už Lievikové pleso zaniklo, Cmiter a Huncovská kotlina, obe bez plies. V súčasnosti je jeho plocha veľmi premenliváa k oficiálnym rozmerom sa približuje len po roztopení snehu. Na jeseň býva väčšinou úplne vyschnuté, preto ho radím medzi periodické plesá, spomedzi ktorých je najväčšie. Z plesa vyteká Skalnatý potok. Okolo celého plesa vedie chodník. 

 

Tri jazierka (Dolina Hlbokého potoka)

 V Doline Hlbokého potoka v lokalite Jamy, ktorá je nad Tatranskou Lomnicou, sa vyskytovali tri malé jazierka, ktoré v súčasnosti už takmer zanikli. Ležia v nadmorskej výške 950 m a nachádzajú sa nad ruinami starého skokanského mostíka. V tejto oblasti nahrubo odstránili kalamitné drevo, pričom v mnohých prípadoch konáre a hnijúce drevo nahádzali do jazierok. Rozmery týchto mlák boli už v roku 2010 minimálne, hoci sa ešte dali identifikovať. 

 

Škaredé plieska (Dolina Škaredého potoka)

 Jedno Škaredé pliesko je v nadmorskej výške 1 130 m a dve 1 110 m. Iba o vyššie položenom pliesku možno hovoriť ako o neveľkej ucelenej vodnej plôške. Dve nižšie položené plieska je takmer bezpredmetné uvádzať, lebo ich už pohltila vegetácia. Turisticky je oblasť Škaredých pliesok okolo Škaredého potoka nad Tatranskou Lomnicou v ťažko priechodnom teréne málo zaujímavá. Je v blízkosti turistického chodníka smerujúceho k Studenému potoku.

 

 

Vydavateľstvo Dajama

Nachádzaš sa tu: Domov Typy na výlet- SKALNATÁ DOLINA A JEJ BOČNÉ VETVY