banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Zneužívali drony na sledovanie

 

V  súčasnej dobe zaznamenávajú drony veľký boom. Záujem o  ne však neprejavujú len nadšenci modelárskej techniky, ale aj ľudia s  pochybnými pohnútkami, ktorí ich zneužívajú na nezákonné sledovanie susedov, alebo dievčat, počas opaľovania.

Vzhľadom k tomu, že tento problém sa vyskytuje už aj v Bánovciach nad Bebravou, mesto sa rozhodlo reagovať formou preventívneho príspevku v  novinách, a  na webovej stránke. Čo je vlastne dron? Ide o  malé, bezpilotné lietadlo, ktoré sa vyrába v  rôznych prevedeniach. Najznámejšie sú kvadrokoptéry (štvorvrtuľové), hexakoptéry (šesťvrtuľové) a  oktokoptéry (osemvrtuľové).

Najčastejšie majú tvar písmena X a  vydávajú charakteristický bzučivý zvuk. Veľkú reklamu im vytvorili súčasné akčné fi lmy s vojenskou tematikou, kde sú väčšinou prezentované ako účinné výzvedné zariadenia. Vojenské drony sa, od bežne dostupných dronov, výrazne líšia predovšetkým konštrukčnými a technickými parametrami. Najmä schopnosťou dlhšie lietať a vykonávať množstvo náročných naprogramovaných operácií. Jednou z nich je, po ukončení zadaných úloh, samostatne sa vrátiť a pristáť.

Výrazný rozdiel je samozrejme aj v cene. Kvalitné, technicky a  fi nančne náročné drony, ktoré sú vybavené veľmi citlivou optikou a nahrávacím zariadením, s  obľubou využívajú profesionálni fotografi, alebo filmári. Odborníci oboch uvedených profesií sú však dôkladne oboznámení, za akých podmienok, a kde možno drony využívať. Avšak osoby, ktoré ich používajú v  obytnej zóne, ohrozujú ostatných obyvateľov. A nielen na ich právach.

Podceňujú tiež fakt, že toto technické zariadenie môže náhle odchýliť od dráhy letu vzdušný vír, a následne môže zaprieť do elektrického vedenia, alebo niekoho zraniť. Ďalším závažným konaním je, keď majiteľ dronu využíva toto technické zariadenie na naru- šovanie súkromia iných. A to formou vyhotovovania videozáznamov, alebo fotografovaním osôb, príp. objektov, ktoré mu k  tomu nedali žiaden súhlas. V tejto súvislosti poukazujeme najmä na možné porušenie nasledovných zákonov: Ústava Slovenskej republiky. Druhý oddiel. Základné ľudské práva a  slobody Čl. 16 ods. 1. Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom. Ďalej Čl. 19 ods. 2.

Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. A taktiež ods. 3. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Zákon č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Trestný zákon § 194 Porušovanie domovej slobody. Zákon č. 143/1998 Z. z. Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rozhodnutie Dopravného úradu, konkrétne Rozhodnutie č. 1/2015 z 19. 08. 2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom pr iestore Slovenskej republiky. Zákon č. 215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z  uvedeného je zrejmé, že užívateľa dronu zaväzujú viaceré právne normy. Ak ich nedodržiava, vystavuje sa riziku trestného stíhania. Takže nielen protizákonné narušovanie súkromia fyzických, ale aj právnických osôb, môže skončiť pred súdom. Treba tiež pamätať na fakt, že snímať určité územia, napríklad patriace pod správu Ministerstva obrany SR, je zakázané.

V  tejto súvislosti je tiež treba pripomenúť pojem spolupáchateľ. Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchatelia), zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám. Preto je určite vhodné mať dobré právne povedomie, nakoľko neznalosť zákona neospravedlňuje. V  prípade, že niekto porušuje vaše práva, môžete túto skutočnosť oznámiť na najbližšom oddelení štátnej polície.

 

Zdroj: Bánovské noviny č. 23 - 12. jún 2017

Autor: MsÚ prevencia

Tip na výlet - Doľnáckom

Strážnice – Tvarožná Lhota – Radějov – Lučina

 

Poloha: Dolnomoravský úval – centrálna časť, Bílé Karpaty – západná časť (Žalostinská vrchovina)

 

Východiskový bod: Strážnice, stanica ČD, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Lučina, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Strážnice – Tvarožná Lhota 1 hod. – Travičná ½ hod. – Radějov ¼ hod. – Lučina 1 ¼ hod.

 

Spolu: 3 hod.

 

Prevýšenie: 199 m.

 

Náročnosť: Nenáročná ani nie poldenná túra s ľahkou orientáciou. Vedie po lesných a poľných cestách, niektoré úseky vedú aj po verejných cestných komunikáciách. Túra prechádza malebným krajom vinohradov a sadov nazývaným Dolňácko. Prvá časť trasy je známa aj ako Cesta Marie Kudeříkové. Súčasťou túry je výstup na rozhľadňu stojacu na vrchole Travičnej.

 

Základná trasa: Začneme podobne ako pri trase č. 4 v meste Strážnice (180 m) pred radnicou na Náměstí Svobody. Sledujeme červené značky (0516), ktoré nás povedú k Veselskej bráne na juhovýchodnom okraji Strážnice. Za Veselskou bránou prejdeme cez železničný prejazd, odbočíme doprava a hneď doľava na ulicu U Cihelny a pokračujeme červeno značkovanou trasou von z mesta. Prejdeme okolo závodu Prefa a neskôr popri skládke. Tu sa končí spevnená cesta a ďalej nás čaká len chôdza po poľnej ceste vedúcej juhovýchodným smerom. Pred nami sa objaví masív Žalostinskej vrchoviny. Asi po 1 km od skládky klesneme do Tvarožnej Lhoty (207 m). Po pravej strane vpredu uvidíme rozhľadňu na vrchole Travičnej, najbližší cieľ výletu. Na okraji obce sa k červenej značke pripájajú zelenobiele značky náučného chodníka Šumárnická, ktorý sa začína v Strážnici a končí sa vo Velkej nad Veličkou. Zídeme k hlavnej ceste, na ktorej odbočíme vpravo. Onedlho prejdeme okolo informačného panelu č. 6, ktorý informuje o histórii a kultúre Tvarožnej Lhoty. Pokračujeme v stúpaní obcou popri asfaltovej ceste. Na konci dediny odbočíme doprava na červeno značkovanú nespevnenú cestu, ktorá vedie v neustálom stúpaní polootvorenou, neskôr lesnou krajinou na vrch Travičná (379 m) s rozhľadňou. V jej átriu zriadili malé múzeum s expozíciou Bílé Karpaty, ktorá ponúka informácie o prírode, histórii a súčasnosti okolitého územia. Pohľad z rozhľadne, na ktorú sa dostaneme po zdolaní takmer 250 schodov, je nádherný. Z vrcholu Travičnej nás čaká už len klesanie lesom po žltých turistických značkách na okraj obce Radějov (236 m). Žlté značky nás privedú k hlavnej ceste, pred ktorou odbočíme doľava na modro značkovaný lesný chodník. Pôjdeme pohodlne po vrstevnicovom chodníku, ktorý vedie takmer paralelne s asfaltovou cestou smerujúcou do cieľa trasy. Asi po 3 km chôdze v lese vyjdeme na asfaltovú cestu a po jej okraji sa vydáme severovýchodným smerom. Cesta vedie proti prúdu potoka Radějovka, ktorý pramení pod masívom Kobyly v Bielych Karpatoch. Onedlho minieme rekreačné zariadenie Čertúv mlýn a okolo autokempingu prídeme k vodnej nádrži Lučina (298 m), nachádzajúcej sa v peknom prostredí pod lesmi južných svahov Šumárnika (398 m). Výlet možno ukončiť kúpaním vo vodnej nádrži a občerstvením v niektorom z viacerých reštauračných zariadení.

 

Varianty: Z vrcholu Travičnej možno pokračovať aj po červeno značkovanej Ceste Marie Kudeříkové, ktorá klesá po poľnej ceste východným smerom, križuje asfaltovú cestu a vystupuje na Šumárnik. Z tohto miesta možno zísť po trase náučného chodníka Šumárnická do obce Kněždub, rodiska bratov Úprkovcov (maliar Joža a sochár Franta), ktorí svojou prácou preslávili folklór Slovácka. Pochovali ich na miestnom cintoríne, ktorý sa preto nazýva „slovácky Slavín“. Tu možno túru ukončiť a vrátiť sa autobusom do Strážnice. Takto zvolená trasa bude trvať asi 3 hod. 

 


Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Jazdite, prosím, opatrne !

Dopravno-preventívna akcia Jablko – Citrón sa v tomto roku konala 29. mája v Horných Ozorovciach, ktorej sa spoločne s policajtmi okresného dopravného inšpektorátu Bánovce nad Bebravou, zúčastnili žiaci Základnej školy zo  Šišova so svojím učiteľom Petrom Křížom.

 

Šoférov počas tejto akcie deti spoločne s policajtmi upozorňovali na porušenia dopravných predpisov netradičnou formou. Ak vodiči jazdili v súlade s dopravnými predpismi, deti im poďakovali a odovzdali sladké jabĺčko a obrázok, ktorý namaľovali v škole, a tiež drobný darček od spoluorganizátora akcie poisťovne. Ak však vodič dopravné predpisy porušil, dostal kyslý citrón a z úst detí zaznela prosba, ktorú je možné adresovať všetkým šoférom:

 

„Pán šofér, čoskoro začnú letné prázdniny, bude nás detí viac na cestách v mestách i obciach - jazdite, prosím, opatrne!“ Veríme, že prosba detí sa stretne s pochopením šoférov všetkých automobilov!

 

Ďakujeme Petrovi Bulíkovi, zástupcovi primátora mesta, že kladne reagoval na náš telefonát a spoločne s deťmi sa do akcie zapojil.

 

Bánovské noviny č. 22 - 5 jún 2017, strana 7, Peter Kříž

Slávnosti mikroregiónu Bánovecko 2017

 

erb_text_farebny.jpgIMG_1801.jpg

Aj tento rok Združenie obcí Bánovecko usporiadalo tradičné Slávnosti mikroregiónu Bánovecko i vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Dva v jednom. Aj tak sa dajú nazvať tohtoročné Slávnosti mikroregionu Bánovecko, ktoré sa v neďalekej obci Dubnička spojili s piatym ročníkom Festivalu ľudovej hudby. O otvorenie podujatia sa svojimi príhovormi postarali primátor nášho mesta Marián Chovanec, poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Mária Hajšová, PhD. a starosta obce Dubnička Jozef Petrek. Po ich slovách patrilo pódium sestrám Bacmaňakovím.

 

Návštevníkom sa predstavil folklórny súbor Bukovina, dychovky Boboťanka a Chynorianka. Slávnosti mikroregiónu Bánovecko majú už svoju tradíciu a sú hojne navštevované obyvateľmi celého regiónu.

 

K podujatiu takéhoto typu už neodmysliteľne patrí skákací hrad, cukrová vata, perníky či maľovanie na tvár. Na svoje si prišli mladí aj tí starší. Počas roka majú starostovia Združenia obcí Bánovecko niekoľko pracovných stretnutí, no pri hudbe a v dobrej nálade sa vidia len počas plesu a slávnosti mikroregiónu Bánovecko. Združenie obcí ma 15 rokov a jeho súčasným predsedom je Marián Chovanec.

 

Hostiteľská obec týchto slávnosti má 114 obyvateľov. Na jej čele stojí druhé volebné obdobie Jozef Petrek.

 

K životu nepatrí len práca, ale aj oddych a kultúrne vyžitie, a to sa v Dubničke naplnilo.

 

„Podujatie bolo finančne podporený Trenčianskym samosprávnym krajom“

Nachádzaš sa tu: Domov