Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Typ: Zmluva

Objednávateľ: Združenie obcí Bánovecko
Nám. Ľ. Štúra 1, 95701 Bánovce nad Bebravou SVK
IČO: 37 915 819

 

Dodávateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO: 00 151 653

Názov zmluvy: Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie

Číslo zmluvy: BZ/002/2018

Dátum uzavretia: 15.05.2018

Dátum účinnosti: 15.05.2018

Dátum zverejnenia: 16.05.2018

Odkaz na stiahnutie zmluvyPovinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. (súbor PDF, 658kB, otvorí sa v novom okne)