banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Tip na výlet - K HRADU BRANČ

 

Myjava – Turá Lúka – Branč – Podbranč-Podzámok

 

Poloha: Myjavská pahorkatina – západná časť.

 

Východiskový bod: Myjava, stanica ŽSR a SAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Podbranč-Podzámok, zastávka SAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Myjava – Turá Lúka 1 hod. – Škarítkovci 1 hod. – Pod Drviskami ½ hod. – Branč ¾ hod. – Podbranč-Podzámok ¼ hod.

 

Spolu: 3 ½ hod.

 

Prevýšenie: 174 m.

 

Náročnosť: Nenáročná krátka túra s neveľkým prevýšením. Jej príťažlivosť spočíva v pekných výhľadoch a poznávaní zrúcanín starobylého hradu. Krajinársky a turisticky zaujme svojou pestrosťou – prechádza ulicami mesta i dediny, cez kopanice, lúky a les. Jeden úsek vedie po frekventovanej ceste, avšak je bezpečný, pretože využíva obecné chodníky. Turistické značkovanie je dobré a orientácia v teréne je jednoduchá.

 

Základná trasa: Túra sa začína pri autobusovej stanici v meste Myjava (325 m). Uličkou vedúcou popri kostole vyjdeme na Námestie  M. R. Štefánika. Po rušnej hlavnej komunikácii sa vydáme smerom na juh po modrej (2413) a červenej (0701) turistickej značke. Na križovatke červená pokračuje za mostom ďalej na juh, my však pokračujeme po modrej značke a odbočíme doprava. V prvom úseku túry pôjdeme po chodníku povedľa výpadovky smerujúcej do Senice. Vyjdeme z Myjavy a onedlho sa ocitneme v Turej Lúke (301 m). Dedina typu ulicovky je rozťahaná pozdĺž cesty. Minieme evanjelický kostol a dostaneme sa  do stredu obce. Za rímskokatolíckym kostolom opustíme rušnú hlavnú ulicu a odbočíme doľava. Krátka bočná ulica vedie k mostu cez rieku Myjava a pokračuje na južný okraj obce. Na jej konci zahneme opäť doľava. Ulica za obcou pokračuje ako široká poľná cesta, ktorá stúpa lúkou na široký oblý chrbát. Z cesty je pekný spätný výhľad na Turú Lúku. Cesta naprieč pretína chrbát a malú dolinu. Po krátkom stúpaní sa ocitneme na ďalšom lúčnom chrbte s pekným výhľadom na Myjavskú pahorkatinu. Pri skupine domov poľná cesta ústi na asfaltovú cestu. Odbočením doľava by sme sa dostali do Bukovca, my však odbočíme doprava. Hradskú smerujúcu do Turej Lúky využijeme len na úseku asi 100 m. Za prvým domom kopaníc Škarítkovci (350 m) odbočíme doľava na úzku asfaltovú cestu. Miernym stúpaním sa popri chalupách a rekreačných chatách dostaneme na lesnú cestu stúpajúcu k okraju lúky. Od rázcestia Pod Drviskami (412 m) mierne klesneme okrajom lesa do malej doliny s potokom a za ním vystúpime na lúčny chrbát, ktorým prechádza asfaltová cesta. Z peknej lúky vidieť cieľ túry – siluetu bradla s ruinami hradu na vrchole. Vydáme sa po asfaltovej ceste k skupine domov stále po modrej turistickej značke. K hradu sa môžeme dostať aj tak, že ešte pred cintorínom odbočíme doľava. Pohodlnejším variantom je pokračovanie popri skupine domov na parkovisko pred cintorínom, za ktorým treba odbočiť doľava. Poľná cesta označená významovými značkami vystupuje veľkým oblúkom cez ovocný sad k vstupu do hradného areálu. Hrad Branč (475 m) patrí medzi najkrajšie vyhliadkové miesta na západnom Slovensku. Je pochopiteľné, že keď hrad vidieť z toľkých blízkych i vzdialenejších miest, musí byť aj z neho nádherný výhľad do širokého okolia. Po obídení prstenca vonkajších hradieb uvidíme prakticky celé Záhorie, Malé i Biele Karpaty a vzdialenejšie vŕšky v Rakúsku. Hrad Branč udivuje svojou veľkosťou. Jeho história siaha do 13. storočia, keď ho dal postaviť trenčiansky župan Baša. Jeho úlohou bolo strážiť Českú cestu. V 15. storočí nebol hradný pán Pongrácz ochrancom okoloidúcich kupcov, ale paradoxne ich postrachom, pretože sa správal ako lúpežný rytier. Hrad slúžil ako sídlo rozľahlého panstva. Koncom 17. storočia vyhorel. Po prehliadke hradnej zrúcaniny sa po rovnakej ceste vrátime k cintorínu a po asfaltovej ceste pohodlne zídeme do obce Podbranč-Podzámok (380 m). Pri smerovníku na autobusovej zastávke sa túra končí.

 

Varianty: Modrá turistická trasa sa pôvodne končila v Podbranči-Podzámku. Teraz je predĺžená, pokračuje cez Majer a končí sa v Sobotišti (spolu: 5 hod.). Nová je aj žltá turistická trasa, ktorá smeruje do Sobotišťa veľkým oblúkom severne ležiacimi kopanicami. Na jej absolvovanie si treba vyhradiť celý deň (spolu: 9 ½ hod.). Základnú trasu možno absolvovať aj v opačnom smere (3 ½ hod.), avšak smer treba voliť podľa výhodnosti dopravného spojenia do cieľovej obce, ktorá leží v inom okrese ako východiskový bod.

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov Tip na výlet - K HRADU BRANČ