banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Tip na výlet - Na Ploskú

ploska.jpg

 

Zdroj foto: https://hiking.sk/hk/ga/2938/ploska.html

 

Liptovské Revúce – Chyžky – Ploská – Liptovské Revúce

 

Poloha: Veľká Fatra – liptovská (východná) časť.

 

Východiskový a cieľový bod: Liptovské Revúce – Vyšná Revúca, zastávka SAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Liptovské Revúce – Vyšná Revúca – Chyžky 2 ½ hod. – Ploská ¾ hod. – Sedlo Ploskej ¼ hod. – Liptovské Revúce – Vyšná Revúca 1 ¼ hod.

 

Spolu: 4 ¾ hod.

 

Prevýšenie: 812 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná túra so značným prevýšením. Výškové rozdiely na trase sa väčšinou prekonávajú pomerne miernym, avšak dlhšie trvajúcim stúpaním. Za daždivého počasia treba venovať zvýšenú pozornosť prekonávaniu viacerých blatistých úsekov.

 

Základná trasa: Od konečnej autobusovej zastávky v miestnej časti Liptovské Revúce – Vyšná Revúca (720 m) odbočíme vpravo po žltej turistickej značke (8605). Bočná ulička nás povedie cez úzku dolinu s domami postavenými tesne pod strmými svahmi. Za obcou pokračujeme po spevnenej ceste vedúcej popri potoku v Zelenej doline. Minieme bývalú horáreň a dosiahneme dolný koniec rozľahlej poľany Radovo. Priamo pred nami uvidíme krásny vápencový masív Suchého vrchu 1. Strmou cestou vystúpime cez poľanu smerom k lesu. Vysokým zmiešaným lesom pokračujeme striedavo miernejšie a strmšie viacerými serpentínami, až sa dostaneme do hôľneho pásma. Oblúkom prejdeme cez plytkú trávnatú kotlinu. Pri skupine vápencových brál zabočíme doľava a po miernom trávnatom svahu dosiahneme hrebeň Veľkej Fatry. Príjemné a krajinársky cenné okolie je charakteristické krasovými javmi (tzv. škrapovým poľom). Na hrebeni pri severnom vrchole Chyžiek 2 (1 340 m) zabočíme doprava, pripojíme sa na červeno značkovanú Veľkofatranskú magistrálu (0870) a pokračujeme po výraznom hôľnom chrbte takmer po vrstevnici. Nasleduje namáhavý výstup širokým hladkým svahom na Ploskú 3 (1 532 m) s ďalekým výhľadom. Po krátkom oddychu na rozsiahlom plochom vrchole zabočíme pri smerovníku doprava. Z Ploskej zostúpime po žltej značke (8604) do Sedla Ploskej (1 410 m). Na tomto mieste opustíme hlavný hrebeň a po vodou rozrytom trávnatom úbočí prejdeme popod južné úbočie masívu Čierneho kameňa. Klesanie je pomerne mierne, strmší zostup sa začína až po prechode vrchu Magury (1 082 m). Po poľnej ceste s viacerými zákrutami zostúpime ku kaplnke v strede miestnej časti Liptovské Revúce – Vyšná Revúca (720 m).

 

Variant: Absolvovanie celej základnej trasy v opačnom smere je časovo menej náročné. V prvej časti je zároveň najkratšou prístupovou cestou k Chate pod Borišovom. V tomto prípade odporúčame traverzovať Ploskú zo severnej strany po zelenej značke, po ktorej sa pohodlne dostaneme k chate s výbornou možnosťou občerstvenia a ubytovania.

 

1 Suchý vrch – národná prírodná rezervácia v najvyššej časti pohoria v blízkosti najvyššieho vrchu Ostredok. Ide o horský hrebeň budovaný vápencami, kremencami a granitoidmi s výraznými tvarmi reliéfu. V poraste vidieť vegetačnú postupnosť od bučín po kosodrevinu a alpínske lúky. V závere Kukurišovej doliny sa vyskytujú bralné formy. Bohatá je aj bylinná pokrývka s množstvom chránených druhov a so zastúpením endemických a reliktných druhov.

 

2 Chyžky – vyhliadkový vrch v hlavnom hrebeni pohoria nazývaný aj Kýšky medzi Suchým vrchom a Ploskou. Jeho západné svahy sú zalesnené takmer až po vrchol, východné sú odlesnené.

 

3 Ploská – odlesnený vyhliadkový vrch so širokým rozhľadom na Turiec, časť Liptova i na celú hrebeňovku. Nachádza sa približne v strede Veľkofatranskej magistrály.

 

Zdroj: Veľká Fatra 2. vydanie, 2008, ISBN 978-80-89226-51-1

Nachádzaš sa tu: Domov Tip na výlet - Na Ploskú