banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

NA ŠIPRÚŇ

Ružomberok – Vlkolínske lúky – Šiprúň – Tlstá hora – Ružomberok

 

Poloha: Veľká Fatra – liptovská (východná) časť.

 

Východiskový bod: Ružomberok, zastávka MHD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Ružomberok – Černová, zastávka MHD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Ružomberok – Vlkolínske lúky 1 ½ hod. – Vtáčnik 1 ¼ hod. – Vyšné Šiprúnske sedlo 1 ¼ hod. – Šiprúň ¼ hod. – Nižné Šiprúnske sedlo ¼ hod. – Tlstá hora 2 hod. – Ružomberok – Černová 1 ½ hod.

 

Spolu: 8 hod.

 

Prevýšenie: 970 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná a dlhá trasa, ktorá v prvej polovici zahŕňa takmer neustále stúpanie. Poskytuje množstvo vďačných výhľadov a v celej dĺžke je mimoriadne pestrá a pútavá. Výhľad z vrcholu Šiprúňa je jeden z najkrajších vo Veľkej Fatre.

 

Základná trasa: Začneme v centre Ružomberka (494 m) pri budove mestského úradu. Lipovou alejou prejdeme cez Námestie Andreja Hlinku, po zelenej značke (5600) zabočíme mierne doľava a pokračujeme cez sídlisko Baničné, okolo záhradkárskej osady Kosovo a chát. Z cesty sa nám neustále ponúka výhľad na mesto, Nízke Tatry a Revúcke Podolie. Pri kaplnke stojacej na svahu Sidorova zabočíme ostro doprava a oblúkom obídeme 15 m vysokú Krkavú skalu 1, ktorá je prírodnou pamiatkou. Z pohodlnej cestičky sa pred nami otvorí pekný výhľad na Vlkolínec. Po prechode Vlkolínskych lúk 2 (860 m) a ústia doliny Suché Hrabovo pokračujeme po pohodlnom chodníku cez Sedlo pod Vtáčnikom do hôľnej oblasti. Pri výstupe po zelenej značke na Vtáčnik (1 090 m) sa môžeme potešiť krásnymi výhľadmi na masív Šiprúňa a Salatína, neskôr aj na Chočské vrchy. Vo vrcholovej časti (tzv. Prednie) prídeme asi o ¾ hod. na červenú značku (0857), po ktorej odbočíme doľava. Vo Vyšnom Šiprúnskom sedle (1 360 m) odbočíme opäť doľava (červená značka pokračuje strmo dolu do doliny Nižné Matejkovo). Po červených významových značkách sa vďaka krátkej odbočke o niekoľko minút dostaneme na najvyšší bod túry – vrchol Šiprúňa 3 (1 461 m). Za pekného počasia sa nám predstaví ako jeden z najkrajších vyhliadkových vrchov Veľkej Fatry. Z vrcholu sa vrátime po červeno značkovanom chodníku, po ktorom zostúpime do Nižného Šiprúnskeho sedla (1 327 m). Spolu s červenou značkou mierne odbočíme doprava (na sever) a rovnomerným klesaním po ceste vedúcej najskôr okrajom hustého lesa a neskôr trávnatým chrbtom prídeme na križovatku turistických trás pod Chabzdovou. Červená značka nás povedie severným smerom pohodlným chodníkom cez úbočie nevýrazného vrcholu Chabzdovej (1 239 m). Popri zalesnenom hrebeni obídeme zo západnej strany Vtáčnik a dosiahneme hôľne lúky Tlstej hory (1 208 m). Zostúpime veľmi strmým chodníkom, ktorý kedysi slúžil na spúšťanie sena, a viacerými zákrutami prejdeme okolo senníkov, kde treba dávať pozor na pomerne riedke značkovanie. Neďaleko lyžiarskeho vleku Sekaniny sa pred nami otvoria pekné pohľady do doliny Váhu a na Ružomberok. Túru ukončíme v mestskej časti Ružomberok – Černová 4 (491 m) pri zastávke mestskej hromadnej dopravy na hlavnej ceste pri Váhu.

 

Variant: Do Sedla pod Vtáčnikom možno z Ružomberka vystúpiť aj po modrej značke za približne rovnaký čas. Okrem oblasti Malinného tento variant neponúka nijaké výhľady, pretože prechádza lesným chodníkom. Na výstup do oblasti Malinného možno použiť lanovku z Hrabova, čím sa čas potrebný na absolvovanie základnej trasy skráti približne o ¾ hod. Základnú trasu môžeme absolvovať aj v opačnom smere, v čase približne o ½ hod. kratšom ako pri základnej trase.

 

1 Krkavá skala – dominantná 15 m vysoká vápencová skala vytvorená eróznymi procesmi za prispenia tektonického porušenia horninového masívu. Nachádza sa na rozhraní Veľkej Fatry a Liptovskej kotliny. Rastú tu chránené druhy rastlín. Krkavá skala bola vyhlásená za prírodnú pamiatku.

 

2 Vlkolínske lúky – horské lúky povyše osady Vlkolínec s pekným výhľadom na túto osadu a jej okolie.

 

3 Šiprúň – dvojvrcholový masív porastený vysokohorskými riedkymi smrečinami. Z oboch vrcholov je panoramatický výhľad.

 

4 Černová – západná časť Ružomberka historicky známa ako miesto černovskej tragédie, kde uhorskí žandári postrieľali viacero dedinčanov. Na miestnom cintoríne pri kostole sa nachádza pamätník na túto udalosť.

Nachádzaš sa tu: Domov NA ŠIPRÚŇ